KULLANIM ŞARTLARI

Son Güncelleme Tarihi:  2 Aralık 2020

BU HİZMETİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI OKUYUN

BU KULLANIM KOŞULLARI SADECE SOCIOS UYGULAMASI İÇİNDİR

FERAGATNAME

Taraftar Tokenlarının, Koleksiyon Tokenlarının ve/veya $CHZ Tokenlarının (“Tokenlar”) satın alınması ve/veya ticaretinin yapılması, Tokenların kısmen veya tamamen değer kaybetmesine yönelik bir risk teşkil eder. Tokenların (Taraftar Token Arzı Döneminde veya daha sonrasında Socios Platformu veya Chiliz.net üzerinden elde edilen) nakde çevrilmesi, söz konusu Tokenlara ilişkin ikincil bir piyasanın var olması, Taraftar Tokenları Satışında veya daha sonrasında Socios Platformundan ve Chiliz.net’ten elde edilen Tokenların değeri ve söz konusu Tokenların değişim değeri ile ilgili herhangi bir garanti verilmez. Tokenlar, finansal araçları veya güvenlik Tokenlarını oluşturmaz ve buna karşılık yaygın olarak finansal araçlar ve/veya güvenlik Tokenları ile ilişkilendirilebilecek hakları beraberlerinde getirmezler. 

Tokenlar, yalnızca Socios Platformu veya Bizim tarafımızdan belirlenen başka herhangi bir dijital platform ya da kanal aracılığıyla sadece özel olarak Socios tarafından sunulan Hizmetlerin kullanılması amacına yöneliktir ve Socios, Katılımcıdan/Katılımcılardan veya başka herhangi bir gerekçe ile Tokenları elinde tutma teşebbüsünde bulunan üçüncü taraflardan kaynaklanan herhangi bir spekülatif amaçtan sorumlu tutulmayacaktır.

Chiliz.net dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Tarafımızca kontrol edilen diğer platformlarda veya Tarafımızca yetkilendirilen üçüncü taraf platformlarda gerçekleştirilen alım satım işlemleri bu platformun ayrı hüküm ve koşullarına tabidir.

1.         BU ŞARTLARIN KAPSAMINDA NELER YER ALIR?

Bu kullanım şartları (“Şartlar” veya “Hizmet Kullanım Şartları”); Socios Services Limited (C91496) veya bağlı kuruluşları (“Socios” veya “Biz”, “Bize” veya “Bizim”) tarafından işletilen ya da başka bir şekilde kullanıma sunulan ve herhangi bir şekilde kullanıcı (“Siz”), (“Sizin”), (“Kullanıcı”) tarafından erişilen ve/veya kullanılan aşağıdaki ürünleri ve Hizmetleri (“Hizmetler”) kapsamaktadır:

(i)         Uygulamada aksi belirtilmedikçe, tabletlere, mobil cihazlara, akıllı TV’lere veya diğer platformlara yönelik olup olmadığına bakılmaksızın Socios Uygulaması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Socios tarafından yayınlanan tüm uygulamalar (“Uygulamalar”);

(ii)        Socios Platformu;

(iii)       Token Avı özelliği (aşağıda tanımlandığı üzere);

(iv)       Web sitesi www.socios.com ve/veya https://www.socios.com web sitesinin herhangi bir alt web sitesi ve/veya ilgili etki alanı (ve/veya etki alanları) (“Site”) ve açıkça www.Chiliz.net hariç;

(v)        Socios tarafından yayınlanan veya dağıtılan tüm e-posta bültenleri;

(vi)       Taraftar Token Arzı/Arzları (“FTO®”) ve Socios Platformunda yürütülen marka işaretli, sanal Token ticareti;

(vii)      Socios Cüzdanı ile bağlantılı kartlı ödeme yöntemleri ve Socios platformunda bulunan sanal varlıklar;

(viii)     Socios tarafından sağlanan diğer tüm interaktif özellikler, Hizmetler ve iletişimler;

Hizmetlerdeki bazı özellikleri kullanırken, bu özellikler için geçerli olan belirli ilave hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

2.         TANIMLAR

Affiliate (Bağlı Kuruluş) –  Bir veya daha fazla aracı aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak Socios Services Limited tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya Socios Services Limited ile ortak kontrol altında olan ve “kontrol” doğrudan veya dolaylı olarak yönetim yetkisine sahip olmak anlamına gelir veya bir işletmenin yönetiminin ve politikalarının yönüne neden olur.

$CHZ veya Chiliz Tokenları –Ethereum protokolüne (ERC20 Tokenları ) veya Bizim tarafımızdan belirlenebilecek başka herhangi bir protokole dayalı olarak Bağlı kuruluşumuz tarafından çıkarılarak Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları elde etmek için kullanılabilecek bir Tokenlar olan işe yarar, kriptografik, merkezi olmayan bir Tokenlar.

 “$CHZ” ve “Chiliz Tokenları” terimleri, birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılır.

Chiliz.net – Kayıtlı Kullanıcıların Chiliz (CHZ $), Taraftar tokenları ve Tahsil tokenları ticareti yapmalarına izin verecek bir Socios üyesi tarafından işletilen bir ticaret platformu. Chiliz.net kullanıcı cüzdanı Socios Cüzdanından farklıdır. Chiliz.net ayrı hüküm ve koşullara tabidir.

Koleksiyon Tokenları – buradaki sahiplere oy verme hakkı veya Taraftar Tokenları gibi başka haklar tanımayan, Ethereum protokolüne (ERC721 Tokenları ) dayalı olarak Token Satıcısı tarafından oluşturulacak olan kriptografik, mübadelesi

mümkün olmayan, marka işaretli bir Tokenlar;

Belirlenmiş Hesap– Taraftar Tokenları satın alma işleminize ilişkin satın alma bedelini gösteren $CHZ makbuzunun kesildiği Token Satıcısı hesabı anlamına gelmektedir.

Uyuşmazlık – bu Şartlardan ve Bizim tarafımızdan Kullanıcıya/Kullanıcılara sağlanan Hizmetlerden dolayı veya bunlara ilişkin Biz ile Kullanıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık anlamına gelmektedir.

Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı –  (a) herhangi bir sanal para satın alınmasını, Token Satışlarına katılımı veya benzeri diğer faaliyetleri yasaklayan ya da (b) $CHZ ve/veya Taraftar Tokenı satışının, bir güvenlik veya yatırım ürünü satışı olarak yorumlanmasının muhtemel olduğu ya da (c) yakın zamanda diğerleri arasında Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Uluslararası Şeffaflık Örgütü – Yolsuzluk Algısı Endeksi ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen, kara para aklama / terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konusunda stratejik eksiklikleri bulunan herhangi bir ülke veya yargı yetkisi alanı anlamına gelmektedir.

Taraftar Tokenları – Socios platformunda kullanılmak ve ticareti yapılmak üzere, Ortakları veya lisans sahibi diğer üçüncü taraflar ile işbirliği içinde Socios tarafından çıkarılan, Malta Yasalarının 590. Maddesi “Sanal Finansal Varlıklar Kanununda (2018)” tanımlandığı üzere sanal bir Token.

Her bir Taraftar Tokenı, belirli bir futbol kulübüne/ takıma / etki sahibine özgüdür ve resmi anketlerde oy hakkı olarak kullanılacaktır. Taraftar Tokenları, $CHZ Tokenları kullanılarak satın alınabilir.

FIAT- Bir hükümetin emriyle yasal teklif olarak ilan edilen para birimleri veya paralar. Bu tür para birimleri ve paralar, bunlarla sınırlı olmamak üzere; ABD Doları, Euro, Japon Yeni vb.

Mali Eylem Görev Gücü (MEGG) – Kara para aklama, terörist finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne ilişkin diğer tehditlerle mücadele için yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin standartlarını belirlemek ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek olan hükümetler arası bir organizasyondur. Bu nedenle FATF, bu alanlarda ulusal yasal ve düzenleyici reformları gerçekleştirmek için gerekli siyasi iradeyi üretmek için çalışan bir politika üretme organıdır.

Tazmin Edilen Kişiler – Tokenlar Satıcısının iştirakleri, ilgili şirketleri, bağlı kuruluşları, yöneticileri, görevlileri, çalışanları, aracıları, hizmet sağlayıcıları, halefi ve izin verilen devralan kişiler anlamına gelmektedir.

Maksimum Limit – Paragraf 8.4.1’de tanımlanan anlama sahiptir

Minimum Limit – Paragraf 8.4.1’de tanımlanan anlama sahiptir

Maksimum Satın Alma İşlemi – Paragraf 7.5.2.2’de tanımlanan anlama sahiptir

Minimum Satın Alma İşlemi – Paragraf 7.5.2.1’de tanımlanan anlama sahiptir

Diğer Mallar – Varsa ve mevcut olduğunda Socios, Taraftar Tokenlarının sahiplerine Socios Uygulaması aracılığıyla ürün ve diğer malları satın alma fırsatı sunabilir.

Katılımcı – Socios Platformunda mevcut olan Hizmetlere ilişkin olarak katkı sağlama, ticaret yapma ve/veya katılım sağlama niyetinde olan herhangi bir kişi (gerçek veya tüzel).

Ortak – Socios ile ilişkisini düzenleyen bir ortaklık anlaşması olan ve sonradan Socios Platformuna dahil edilen herhangi bir üçüncü taraf kurum veya kişi.

Yasaklanan Katılımcı – Tokenların ve/veya sanal paraların ya da diğer Tokenların

zamanında herhangi bir anda elde bulundurulmasının ve kullanılmasının yasak olduğu bir ülkedeki, yargı yetkisi alanındaki veya bölgedeki yasalarla,

yönetmeliklerle veya diğer uygulamalarla ve politikalarla yasaklanması halinde söz

konusu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgede (i) bir Katılımcı olmak isteyen ve vatandaş, yurttaş, mukim olan ya da bu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgeye onu bağlayan benzer bir etkene sahip olan gerçek bir kişi veya söz konusu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgede (ii) bir Katılımcı olmak isteyen ve tüzel kişilik kazanmış, kayıtlı ya da söz konusu ülkeden, yargı yetkisi alanından veya bölgeden etkili bir şekilde yönetilen ve kontrol edilen tüzel bir kişi.

 Bu, ister açık ister gizli olsun

herhangi bir şekilde veya sıfatla söz konusu kısıtlanan/yasaklanan katılımcıyı/katılımcıları

temsil eden veya onun/onların adına hareket eden herhangi bir kişiyi

de kapsayacaktır.

Alıcı Adres – Socios Platformundaki Bireysel Kullanıcının Belirlenmiş Hesabı veya adresi anlamına gelmektedir.

Socios Uygulaması – ağırlıklı olarak Socios Platformunu ve Socios Kullanıcı Cüzdanını bünyesinde barındıran, Socios tarafından geliştirilen ve işletilen ilk mobil uygulamadır.

Socios Platformu – taraftarların Taraftar Tokenları aracılığıyla favori Ortakları için oy kullanma haklarını satın alabildikleri, satabildikleri ve kullanabildikleri ve ekstra VIP avantajlarından yararlanabildikleri parçalanmış bir oy kullanma platformu sunmak amacıyla blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler temelinde işletilen, Socios tarafından geliştirilen ve yönetilen dijital bir platformdur.

Socios Cüzdanı – özellikle Socios Platformunda barındırılan bir Kullanıcıya ilişkin ve Socios Uygulamasında bir hesap oluşturan Kullanıcılara otomatik olarak tahsis edilen benzersiz bir blok zincir adresi taşıyan sanal bir cüzdandır. Socios Cüzdanı, sahibinin (i) Socios Platformundan satın alınan $CHZ’yi almasına ve saklamasına; (ii) harici dijital cüzdanlardan aktarılan $CHZ’yi almasına ve saklamasına; (iii) $CHZ’ye karşılık satın alınan Taraftar Tokenlarını saklamasına imkan sağlar.

Socios United Taraftar Tokenı veya SSU Tokenları – Socios tarafından, Socios Uygulaması ve Socios Platformu ödülü ve işe yarar taraftar tokenı olarak çıkarılan sanal bir tokendır. SSU Tokenlarının sahipleri, Socios tarafından Kullanıcının ilgisini ölçmek, faaliyetleri ve Socios Platformundaki yeni işlevleri etkilemek için atanan anketlerde oy kullanılabilirler. SSU Tokenları, alınıp satılamaz ve bu nedenle, Kullanıcılar tarafından Socios Platformunda veya Chiliz.net’te satın alınamaz veya satılamazlar.

Tokenlar – bu Şartlarda aksi belirtilmedikçe toplu olarak Taraftar Tokenları, Koleksiyon Tokenları ve Chiliz anlamına gelmektedir.

Token Avı– Socios Uygulamasındaki, kullanıcıların gerçek dünyada artırılmış gerçekliğe dayalı mobil bir deneyim aracılığıyla Tokenları avlamalarına ve toplamalarına olanak sağlayan Token Avı özelliği anlamına gelmektedir.

Token Arzı – (i) Taraftar Tokenlarının veya (ii) Koleksiyon Tokenlarının veya Tarafımızca belirlenebileceği üzere diğer tokenların belirtilen Token Arzı Dönemi/Dönemleri boyunca açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde kamunun kullanımına sunulması eylemidir;

Token Arzı Dönemi – Taraftar Tokenlarının ve/veya Koleksiyon Tokenlarının veya Socios tarafından ileri bir tarihte lansmanı yapılabilecek diğer sanal Tokenların açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde Socios tarafından yürütülen Token Arzı/Arzları sırasında, Socios’un ve Ortaklarının tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak belirleyecekleri bir zaman dilimidir. Her bir Token Arzı, kendine özgü geçerli bir veya daha fazla Token Arzı Dönemine sahiptir; bu süre, bir Token Arzından diğerine değişiklik gösterecektir. Socios, ilgili Token Arzının lansmanından önce Uygulamasında ve/veya Sitesinde ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyebileceği gibi diğer iletişim kanalları aracılığıyla Token Arzı Döneminin başlangıcına dair genel bir duyuru yayınlayacaktır.

Token Satışı – Taraftar Tokenlarının ve Koleksiyon Tokenlarının bu Şartlara uygun şekilde satılması anlamına gelmektedir.

Token Satıcısı – (i) Taraftar Tokenlarının ve Koleksiyon Tokenlarının çıkarılmasından ve/veya satılmasından ve (ii) $CHZ satılmasından sorumlu olan C91496 Şirket Sicil Numaralı Malta’da tüzel kişilik kazanmış ve hisse senetleri halka arz edilmeyen bir limited şirketi olan Socios Services Limited veya atanmış başka bir tüzel kişilik anlamına gelmektedir.

“Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik” veya “UGC”- Kullanıcılar tarafından oluşturulan metin, videolar, görüntüler, incelemeler gibi herhangi bir içerik anlamına gelmektedir.

Web sitesi – https://www.socios.com adresinde veya Socios tarafından belirlenebilecek başka bir sitede bulunan Token Satıcısının web sitesi anlamına gelmektedir.

Güvenilir Adresler Listesine Alınma – bir Kullanıcının Socios Platformundaki Tokenların satın alınması ve satılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Socios tarafından sağlanan Hizmetlere katılmasının ve bu Hizmetleri kullanmasının onaylanması işlemi anlamına gelmektedir.

Bu Şartlarda;

●          Token Satıcısı, tam yetkili aracılarına ve/veya temsilcilerine atıfta bulunmaktadır;

●          Bir kişi; herhangi bir bireye, tüzel kişiliğe, adi şirkete veya ortaklığa atıfta bulunmaktadır;

●          Bir anlaşma veya başka bir belge, zaman zaman ekleme yapılan veya tadil edilen söz konusu anlaşmaya veya belgeye atıfta bulunmaktadır;

●          Eril ifadeler, dişil ve nötr ifadeleri; dişil ve nötr ifadeler ise eril ifadeleri kapsamaktadır;

●          Tekil ifadeler, çoğul ifadeleri; çoğul ifadeler ise tekil ifadeleri kapsamaktadır;

●          Herhangi bir yasa veya yönetmelik,  zaman zaman tadil edilen ve yürürlükten kaldırılması halinde, yeniden düzenlenebilecek veya değiştirilebilecek yasa veya yönetmeliğe atıfta bulunmaktadır.

3.         APPLE VEYA GOOGLE’IN ŞARTLARI DA GEÇERLİDİR

Socios Uygulamasını kullanabileceğiniz yollar; Socios Uygulamasını ilgili uygulama mağazasından (örneğin, Apple App Store ve/veya Google Play Store) indirdiğinizde Apple veya Google’ın şartları ve politikaları ile de kontrol edilebilir.

4.         SINIRLI KULLANIM LİSANSI

Bu Şartlara uymanıza bağlı olarak Socios, Uygulamaların bir kopyasını mobil bir cihaza indirip yüklemeniz ve söz konusu Uygulamaların kopyasını yalnızca ticari olmayan Kendi kişisel amaçlarınız doğrultusunda çalıştırmanız için Size sınırlı, tam yetki vermeyen, devredilemez, alt lisanslama yapılamayan bir lisans verir. Bu Şartlarda veya geçerli yasa kapsamında açık bir şekilde izin verildiği durumlar haricinde, şunları yapamazsınız: (a) Uygulamalara dayalı türemiş çalışmaların kopyalanması, değiştirilmesi veya oluşturulması; (b) Uygulamaların herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılması, aktarılması, alt lisanslama yapılması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi veya kiralanması; (c) Uygulamalara tersine mühendislik, geri derleme veya tersine çevirme işlemi uygulanması ya da (d) Uygulamaların işlevselliğinin herhangi bir şekilde birden fazla kullanıcının kullanımına sunulması. Socios, bu Şartlar kapsamında Size açık bir şekilde verilmeyen Uygulamalardaki ve bu Uygulamalara ilişkin tüm hakları saklı tutar.

5.         SOCIOS HESAP KAYDI VE GEREKLİLİKLERİ

Kullanıcılar, Socios Uygulamasında ve Socios Platformunda bulunan Hizmetlerden herhangi birine erişmeden ve bunları kullanmadan önce Socios’a kaydolup burada bir hesap açmalıdırlar.

5.1                   SOCIOS HESAP KAYDI

Tüm Kullanıcıların, herhangi bir Socios Hizmetini kullanmadan önce bir Socios Hesabı için başvurmaları ve Socios Uygulamasına kaydolmaları gerekir. Bir Socios Hesabı kaydı oluştururken, kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı vermeniz ve bu Şartları, Gizlilik Politikasını ve geçerli olabilecek diğer kuralları kabul etmeniz gerekir. Socios, kendi takdirine bağlı olarak Sizin için bir Socios Hesabı açmayı reddedebilir. Bir Socios Hesabı açarken eksiksiz ve doğru bilgiler sağlamayı ve bilgilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak için Socios’a sağladığınız bilgileri zamanında güncellemeyi kabul edersiniz. Bir Kullanıcı, birden fazla bireysel Socios Hesabına sahip olamaz ve Kullanıcılar, diğer Kullanıcıların veya bireylerin ve onlar adına olan Socios Hesaplarına sahip olamazlar.

5.2                   UYGUNLUK

Bir Socios Hesabı oluşturmak için kaydolduğunuzda, (i) bireysel olarak niyetiniz yalnızca Token Avı özelliğini kullanmak ise en az 14 yaşında olduğunuzu VEYA alternatif olarak Socios Uygulamasındaki başka herhangi bir Hizmeti kullanmayı istiyorsanız, 18 yaşında veya geçerli yasalar kapsamında bağlayıcı bir sözleşme imzalayabilecek kanuni sorumluluk yaşında olduğunuzu; (ii) bireysel, tüzel bir kişi olarak bu Şartları yerine getirmek üzere tam fiil ehliyetine ve yeterli yetkiye sahip olduğunuzu; (iii) Socios Hizmetleri kullanımınızın daha önce askıya alınmamış veya kaldırılmamış olduğunu; (iv) halihazırda başka bir Socios Hesabınızın olmadığını; (v) Socios Hizmetlerini kullanımınızın, kara para aklamayı önleme, yolsuzlukla mücadele ve terörle mücadele finansmanına ilişkin yönetmelikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sizin için geçerli hiçbir yasa ve yönetmeliği ihlal etmeyeceğini ve (vi)  zaman zaman Bizim tarafımızdan tadil edilebileceği gibi engellenmiş herhangi bir yargı yetkisi alanında ikamet etmediğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

5.3                   KULLANICI KİMLİK ONAYI

Socios’taki bir hesap kaydınız ile kimlik onayı için gerekli kişisel bilgileri sağlamayı kabul etmiş sayılacaksınız. Bu tür bilgiler, Socios Uygulaması ve/veya Socios Platformu aracılığıyla Kullanıcıların kimliğini onaylamak, kara para aklama, terörist finansmanı, dolandırıcılık ve diğer mali suçların izlerini tespit etmek için veya Socios tarafından belirtilen diğer yasal amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgileri Gizlilik Politikamıza uygun olarak toplayacağız, kullanacağız ve paylaşacağız. Bu bilgileri sağlamanın yanı sıra, hesabınızın etkin olduğu süre boyunca ve hesabınızın kapatılmasından sonraki beş (5) yıl boyunca veri depolama konusundaki global endüstri standartlarına uygun olarak bu bilgilerin kaydını tutmamıza izin vermeyi kabul edersiniz. Ayrıca kimliğinizi onaylamak veya Sizi ve/veya Kendimizi dolandırıcılık gibi mali suçlardan korumak için gerekli soruşturmaları doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla gerçekleştirmemize de izin verirsiniz. Kimliğinizi onaylamak için ihtiyacımız olan bilgiler adınızı, e-posta adresinizi, iletişim bilgilerinizi, telefon numaranızı, kullanıcı adınızı, devlet tarafından düzenlenmiş kimliğinizi, doğum tarihinizi, ikametgah belgenizi, servet ve gelir kaynağınızı ve hesap kaydı sırasında toplanan, Socios Uygulamasına ve/veya Socios Platformuna harcanan veya yatırılan tutarlara bağlı diğer bilgileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Gerekli bilgileri sağlarken, bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylarsınız.

KAYITTAN SONRA, BİLGİLERİN DOĞRU VE EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN VE DEĞİŞTİRİLDİKLERİ TAKDİRDE ZAMANINDA GÜNCELLENDİKLERİNDEN EMİN OLMANIZ GEREKİR. SAĞLADIĞINIZ HERHANGİ BİR BİLGİNİN HATALI, YANLIŞ,  GEÇERSİZ VEYA EKSİK OLDUĞUNA İNANILMASI İÇİN HERHANGİ BİR GEREKÇE VARSA SOCIOS, DÜZELTME TALEP ETMEK, İLGİLİ BİLGİLERİ DOĞRUDAN SİLMEK VE DURUMA GÖRE SİZİN İÇİN SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLERİN TAMAMINI VEYA BİR BÖLÜMÜNÜ SONLANDIRMAK İÇİN SİZE BİR BİLDİRİM GÖNDERME HAKKINI SAKLI TUTAR. SAĞLADIĞINIZ İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE SİZE ULAŞAMAZSAK HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZ SIRASINDA SOCIOS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KAYIPTAN VEYA MASRAFTAN TAMAMEN SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TÜM BİLGİLERİ GÜNCELLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ OLDUĞUNU İŞBU BELGEYLE KABUL EDERSİNİZ. BİR HESAP KAYDI OLUŞTURDUĞUNUZDA, İŞBU BELGEYLE KİMLİĞİNİZİ ONAYLAMAK VEYA SİZİ, DİĞER KULLANICILARI VE/VEYA KENDİSİNİ DOLANDIRICILIK VEYA DİĞER MALİ SUÇLARDAN KORUMAK İÇİN DOĞRUDAN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAF ARACILIĞIYLA GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ SORUŞTURMALARI GERÇEKLEŞTİRMESİ VEYA SÖZ KONUSU SORUŞTURMALARIN SONUÇLARINA DAYALI OLARAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASI İÇİN SOCIOS’A İZİN VERİRSİNİZ. AYRICA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN, DOLANDIRICILIĞIN VEYA MALİ SUÇLARIN ÖNLENMESİ İÇİN KREDİ BÜROLARINA VE KURULUŞLARINA İFŞA EDİLEBİLECEĞİNİ DE KABUL EDERSİNİZ; BU DURUM, SORUŞTURMALARIMIZDAN TAM BİR NETİCE ALINMASINI SAĞLAYABİLİR. 

6.         TOKEN ARZI VE/VEYA TİCARETİNE İLİŞKİN SATIŞ ŞARTLARI

Bu Satış Şartları (“Satış Şartları”), açık bir şekilde Socios Şartlarına dahil edilmiş olup bu şartların bir parçası haline getirilmiştir. Bu Satış Şartları, Socios Uygulamasını ve/veya Siteyi ve Token Arzı ile ilgili olarak Socios tarafından sağlanan diğer Hizmetleri kullanarak Socios Platformundaki Tokenlar Satıcısı tarafından çıkarılan sanal bir Tokena (2018 tarihli Sanal Finansal Varlıklar Kanununda tanımlandığı üzere) ilişkin herhangi bir Token Arzını satın alma işlemine katılımınızı yönetecektir. Bu Şartlarla birlikte sunulan “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklayarak bu Şartlara ve Satış Şartlarına bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu Satış Şartlarında tanımsız şekilde kullanılan büyük harfli terimler, Şartlarda belirtilen aynı tanımlara sahiptir.

RİSK AÇIKLAMASI: BİR TOKEN ARZINA KATILARAK BİR SANAL VARLIK İŞLEMİNE KENDİ İSTEĞİNİZLE DAHİL OLMAYI SEÇERSİNİZ. HİZMETLERİN KULLANIMI, TOKEN ARZIİNE KATILIM, TARAFTAR TOKENLARININ/KOLEKSİYON TOKENLARININ/DİĞER SANAL VARLIKLARIN SATIN ALINMASI, ELDE BULUNDURULMASI VE TİCARETİNİN YAPILMASI VE TEKNOLOJİK HATALAR (BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE DAĞITIK HESAP DEFTERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DAĞITIK HESAP DEFTERİ VARLIKLARINA YÖNELİK İŞLEMLERE DAHİL OLUNMASI İLE İLİŞKİLİ RİSKLERİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNUZU DA KABUL EDERSİNİZ. SOCIOS, GELİŞMİŞ SİSTEMLER VE GÜVENLİK SAĞLAMAK ÜZERE SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIR. BUNUNLA BİRLİKTE, BELİRLİ SORUNLAR VE RİSKLER KAÇINILMAZDIR VE SÖZ KONUSU SORUNLAR VEYA PROBLEMLER, TOKEN ARZILERİNDEKİ TARAFTAR TOKENLARININ VEYA KOLEKSİYON TOKENLARININ SATIN ALINMASI İLE İLİŞKİLİ OLMASI DA DAHİL, SOCIOS HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKARSA ÇÖZÜMLENMESİ GÜNLER, HAFTALAR VEYA AYLAR SÜREBİLİR YA DA BAZI SORUNLAR HİÇ ÇÖZÜMLENMEYEBİLİR.

LÜTFEN BURADA BELİRTİLEN SATIŞ ŞARTLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. TOKENLAR; HERHANGİ BİR FORMDA TAHVİLİ, İŞLETME TRÖSTÜNDEKİ BİRİMLERİ, KOLEKTİF YATIRIM PLANINDAKİ BİRİMLERİ VEYA HERHANGİ BİR YARGI YETKİSİ ALANI DAHİLİNDEKİ HERHANGİ BİR FORMDA KONTROLLÜ YATIRIMI VEYA YATIRIM ÜRÜNÜNÜ TEŞKİL ETMEYE YÖNELİK DEĞİLDİR. İLGİLİ BELGE VE BU SATIŞ ŞARTLARI, HERHANGİ BİR İZAHAT VEYA TEKLİF BELGESİ TEŞKİL ETMEZ VE HERHANGİ BİR FORMDA TAHVİL, İŞLETME TRÖSTÜNDEKİ BİRİMLER, KOLEKTİF YATIRIM PLANINDAKİ VEYA HERHANGİ BİR FORMDAKİ BİRİMLER VEYA HERHANGİ BİR FORMDA KONTROLLÜ YATIRIM VEYA YATIRIM ÜRÜNÜNE İLİŞKİN BİR TEKLİF YA DA HERHANGİ BİR YARGI YETKİSİ DAHİLİNDEKİ HERHANGİ BİR FORMDA KONTROLLÜ YATIRIM VEYA YATIRIM ÜRÜNÜ İÇİN BİR TALEP TEŞKİL ETMEYE YÖNELİK DEĞİLDİR. YASAKLANAN BİR KATILIMCI İSENİZ HERHANGİ BİR TARAFTAR TOKENI VE/VEYA $CHZ VE/VEYA KOLEKSİYON TOKENI VE/VEYA DİĞER SANAL VARLIKLARI SATIN ALMAYA VE TİCARETİNİ YAPMAYA UYGUN OLMADIĞINIZI VE BUNLARI YAPAMAYACAĞINIZI LÜTFEN UNUTMAYIN.

GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKEN İŞLEME İLİŞKİN ŞÜPHELERİNİZ VARSA YASAL, FİNANSAL, VERGİ VEYA DİĞER PROFESYONEL DANIŞMANINIZA/DANIŞMALARINIZA BAŞVURMALISINIZ.

BU ŞARTLARI VE SATIŞ ŞARTLARINI KABUL EDEREK SOCIOS’UN YUKARIDA BAHSEDİLEN RİSKLERDEN SORUMLU OLMADIĞINI ONAYLAR VE TOKEN ARZIİNE KATILMA VE SOCIOS PLATFORMU ARACILIĞIYLATOKENLARI SATIN ALMA VE/VEYA TİCARETİNİ YAPMA KARARINA İLİŞKİN BU RİSKLERİ KENDİ İSTEĞİNİZLE ÜSTLENİR VE KABUL EDERSİNİZ. BU SATIŞ ŞARTLARI, SOCIOS’UN HİZMET KULLANIM ŞARTLARINA EK OLARAK GEÇERLİDİR. BU SATIŞ ŞARTLARINA BAĞLI KALMAYA İSTEKLİ DEĞİLSENİZ, TARAFTAR TOKENLARININ SATIN ALINMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR KATKIDA BULUNMAYIN VE DERHAL UYGULAMADAN VE/VEYA SİTEDEN ÇIKIN.

7.         TOKEN SATIŞI

7.1.      GENEL

7.1.1.   Hizmetlere ilişkin ticari olmayan, kişisel kullanımız doğrultusunda Tokenlara erişebilir ve onları satın alabilirsiniz. Bundan sonra aksi belirtilmedikçe Token Satışına katılım ve Socios Platformundan Tokenların satın alınması, iadesi mümkün olmayan faaliyetlerdir.

Yukarıda belirtildiği üzere tüm Tokenlar ve diğer içerikler, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Bizim tarafımızdan Size yapılan tüm Tokenlar ve Diğer Mal satışlarının tamamlanmış olduğunu ve işlem yapıldıktan sonra kullanılmamış herhangi bir Tokenın takas edilmesine veya iade edilmesine izin vermeyeceğimizi kabul edersiniz.

Genel olarak, Tokenları, içeriği ve/veya Hizmetleri ya da bunların herhangi bir bölümünü Size bildirmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın dilediğimiz zaman teklif etme, değiştirme, tasfiye etme ve/veya sonlandırma hakkına sahibiz. Tokenların kullanımını sonlandırırsak, Size Hizmetler veya diğer iletişimler aracılığıyla bir bildirim göndererek en az 30 gün önceden bildirimde bulunacağız. Chiliz.net dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirleyebileceğimiz gibi Token Satışlarını diğer platformlarda da barındırma hakkını saklı tutarız.

Uygun göreceğimiz şekilde ilgili iletişim kanalları kullanılarak Kullanıcılara önceden bildirilecek olan ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Tarafımızca kararlaştırılabilecek belirli Token Arzları için geçerli ek hüküm ve koşullar düzenleme hakkımızı saklı tutarız.

7.2.      TOKENLARI SATIN ALMA UYGUNLUĞU

7.2.1.   Yalnızca en az 18 veya bağlayıcı bir sözleşme imzalayabilecek kanuni sorumluluk yaşında olan ve bu Satış Şartlarında tanımlanan kriterleri karşılayan Socios hesabı sahipleri, Token arzına katılabilirler. Herhangi bir Hizmeti kullanmak istiyorsanız, tarafımızda bir hesap (bir “Hesap”) oluşturmanız gerekecektir ve Token Avı özelliğini kullanmak için desteklenen bir cep telefonuna ve bir internet bağlantısına erişiminiz olması gereklidir. Kök erişim izni verilmiş veya işletim sistemi kısıtlamaları kaldırılmış cihazlar desteklenmez. Hesabınızın yetkisiz kullanımı hakkında bizi derhal bilgilendireceğinizi kabul edersiniz. Socios, hesap güvenlik yükümlülüklerini ciddiye alır; ancak bilginiz dahilinde olsun ya da olmasın, Hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz.

7.2.2.   Bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasal kısıtlamalar varsa Token Arzlarına katılamazsınız. Token Arzına katılımınızın, bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallar ile yasaklanmadığından, sınırlandırılmadığından, kısıtlanmadığından, engellenmediğinden, bozulmadığından veya başka bir şekilde olumsuz yönde etkilenmediğinden emin olmak sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

7.2.3.   Aşağıdaki durumlarda herhangi bir Tokenlar satın almaya uygun görülmezsiniz ve herhangi bir Tokenlar satın almanıza izin/yetki verilmez:

●          Yasaklanan Katılımcı durumdaki bir birey veya tüzel kişi olmanız halinde.

●          Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı kapsamında bulunan veya bu yargı yetkisi alanı dışında faaliyet gösteren ya da operatörü/operatörleri, Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir tüzel kişilik olmanız halinde

●          Herhangi bir ülke veya hükümet ya da uluslararası makam tarafından uygulanan veya zorunlu kılınan herhangi bir yaptırıma tabi olmanız halinde;

●          Tamamen ya da kısmen olsun, herhangi bir şekilde Token Arzına/Arzlarına katılması yasaklanan veya uygun bulunmayan bir kişi olmanız halinde ya da

●          Token Arzının/Arzlarının Sizin için geçerli herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki yasalar, düzenleyici gereklilikler veya kurallar kapsamında tamamen veya kısmen olsun, herhangi bir şekilde ve surette yasaklanması, sınırlandırılması veya yetkisiz kılınması halinde.

7.2.4.   Bu Website / Uygulamanın izni olmadan Bize ait hesabınızı başka bir kişiye bağış, borç verme, kiralama, transfer veya başka bir yolla atayamazsınız.

7.3.      KULLANICI TANIMLAMA PROSEDÜRLERİ

Kullanıcı doğrulama prosedürlerinin bir parçası olarak Socios; Kimliğinizi, ikametgahınızı, durumunuzu ve/veya Token Arzları sırasında Tokenlar satın almaya uygunluğunuzu ispat edebilmeniz için Sizden ek belgeler ve bilgiler (ve ilgili belgelerin ve bilgilerin varlığını kanıtlayan fotoğrafları ve/veya videoları da içerebilir) sunmanızı talep edebilir.

İlgili belgeleri veya bilgileri, Bizi tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde sunamamanız halinde, yegane ve mutlak takdirimize bağlı olarak Tokenlara yönelik satın alma işleminizi reddetme hakkını saklı tutarız. Yalnızca kullanıcı doğrulama prosedürlerini başarılı bir şekilde tamamlamış katılımcılar, Bizi tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde, Tokenlar satın almak ve/veya ticaretini yapmak ya da Socios Uygulamasını ve Hizmetlerini genel anlamda kullanmak üzere uygun bulunacaktır.

7.4.      TOKEN FİYATI

Token Arzı Dönemlerinde Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları başına fiyat, hem $CHZ hem de FIAT para birimi cinsinden ifade edilecektir. Token Arzı Döneminde Tokenlar satın alırsanız, bu belirli Taraftar Tokenlarının veya Koleksiyon Tokenlarının satın alındığı sırada geçerli kurdaki $CHZ’ye otomatik olarak dönüştürülen $CHZ veya FIAT para birimi karşılığında ilgili Tokenları (Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları) alacaksınız. Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Tokenları fiyatları, dalgalanmalara tabidir.

7.5.      SOCIOS HESABININ FONLANMASI

7.5.1.   Token Arzı Döneminde Tokenlar satın almak için (i) harici bir cüzdandan Socios Cüzdanınıza yetkili bir üçüncü taraf borsasından satın alınan Chiliz ($CHZ) aktarmanız veya (ii) Socios Uygulamasından $CHZ satın almanız; (iii) Tokenlar ödemesini doğrulayarak devam etmeniz ve ardından karşılık gelen tutarda Tokenları Socios Cüzdanınıza yatırmanız gereklidir.

7.5.2.   MİNİMUM VE MAKSİMUM SATIN ALMA İŞLEMİ

7.5.2.1.            Minimum Satın Alma İşlemi (“Minimum Satın Alma İşlemi”) zaman zaman Tarafımızca belirlendiği üzere Socios Uygulamasında tek bir işlemde satın alınabilecek minimum miktardır. Minimum Satın Alma İşleminin altındaki satın alma işlemleri otomatik olarak reddedilecektir.

7.5.2.2.            Maksimum Satın Alma İşlemi (“Maksimum Satın Alma İşlemi”) Tarafımızca belirlendiği üzere Socios Uygulamasında tek bir işlemde satın alınabilecek maksimum miktardır. Durum tespiti ve Kullanıcı doğrulama prosedürlerinin karşılanması koşuluyla, Socios Uygulamasında birden fazla (1) Maksimum Satın Alma İşlemi gerçekleştirebilirsiniz.

7.5.2.3.            Socios, tek başına ve mutlak takdir yetkisi dahilinde, Maksimum Satın Alma İşlemi ve Minimum Satın Alma İşlemi miktarlarını belirli Token Arzları veya başka bir şey için olsun ya da olmasın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler herhangi bir sipariş vermeden önce size açıkça bildirilecektir.

7.5.2.4.            Maksimum Satın Alma İşlemi sınırlamalarını aşan bir miktarda satın alma girişiminde bulunmanız durumunda, aşağıdakileri onaylar ve kabul edersiniz:

Satın alma girişiminizin Socios tarafından başarılı bir şekilde alınması ve bu Satış Şartlarındaki herhangi bir hükme rağmen, Socios tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak:

(a) Bu tür bir satın alma işlemini Maksimum Satın Alma esasına göre bir tutarda teslim etmek ve satın alma işleminin tüm Satın Alma İşlemlerini aşan ve tüm idari ve / veya üçüncü taraf ücretlerinden ve veya bu geri ödemeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek diğer işlem ve işlem ücretleri (bu durumda, bu tür idari ve / veya üçüncü taraf ücretleri ve / veya söz konusu geri ödemeyle bağlantılı olarak gerçekleşen diğer işlem ve işlem ücretleri) münhasıran Sizin tarafınızdan karşılanmalı veya

(b) Bu tür bir satın alma transferinin tamamen ve kısmen, faizsiz ve tüm idari ve / veya üçüncü taraf ücretlerinden ve / veya (varsa) bağlantılı olarak gerçekleşebilecek diğer işlem ve işlem ücretlerinden net olarak geri ödenmesini sağlamak bu tür idari ve / veya üçüncü taraf masrafları ve / veya bu geri ödemeyle bağlantılı olarak gerçekleşen diğer işlem ve işlem ücretleri (yalnızca) yalnızca tarafınızdan karşılanacaktır.

(a) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un buraya teslim etmeyi seçebileceği herhangi bir satın alma işlemi için veya (b) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un buraya sağlamayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme için tasarruf edin, Socios bu tür satın alma girişimleri konusunda Size herhangi bir şekilde veya şekilde hiçbir yükümlülük getirmemesi ve

(a) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, bu tür satın alma hakkınız için kaydedin veya (b) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, bu tür herhangi bir geri ödeme (kısmen veya tamamen) hakkınız için, işbu Yasa uyarınca (şu andaki veya gelecekteki) tüm haklardan, taleplerden ve / veya eylem planlarından (haksız iddialar dahil) veya Socios veya bağlı kuruluşlarına ve / veya bu tür satın alma girişimiyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan Tazmin Edilen Kişilere karşı sözleşmeden feragat eder ve ayrıca, bu tür satın alma girişimiyle bağlantılı olarak veya bunlardan doğabilecek zararlardan, zararlardan, vergilerden, yükümlülüklerden ve giderlerden ve bunlardan aleyhine zararsız, Socios ve Tazmin Edilen Kişiler bulundurun.

7.6.      TOKEN SATIN ALIMLARI

Token Arzı Döneminde Tokenların satın alınması için verilen tüm siparişler tamamlanmıştır. Bu siparişi gönderdikten sonra herhangi bir siparişi iptal edemezsiniz. Aksi belirtilmedikçe, tüm Token satışları ilk gelen önceliği alır şeklinde gerçekleştirilir.

7.6.1.   Token Arzı; başlangıç tarihi, sosyal medya platformları, site, Socios Uygulaması ve doğrudan e-posta iletişimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli iletişim araçları kullanılarak Socios tarafından kamuya duyurulacak olan Token Arzı Dönemi sırasında gerçekleştirilecektir. Token Arzı Döneminin bitiş tarihi, Socios’un yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak belirlenecek ve uygun gördüğümüz iletişim kanalları üzerinden mümkün olan en kısa sürede Tarafımızca duyurulacaktır.

7.6.2.   Token Arzı Döneminin bitiş tarihinden sonra Tokenları satın almaya teşebbüs etmeniz ve teşebbüs edilen bu Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları satın alma işlemi için herhangi bir ödeme yapmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

(a)        Teşebbüs edilen bu Tokenları satın alma işlemi için ödeme olarak Chiliz Tokenlarınızı başarılı bir şekilde Socios’a aktarmanız koşuluyla ve bu Satış Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, söz konusu Chiliz Tokenları için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme yapar; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) Sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

(b)       Socios’un yukarıdaki paragraf uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır.

(c)        Yukarıdaki paragraf uyarınca böyle bir geri ödemeye ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız talepler dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri sorumlu tutamazsınız.

7.7.      TARAFTAR TOKEN TEKLİFİ DÖNEMİNİN ARDINDAN TARAFTAR TOKENLARININ VEYA KOLEKSİYON TOKENLARININ TİCARETİNİN YAPILMASI VEYA SATILMASI

7.7.1.   Token Arzı Döneminin ardından Token sahipleri, Socios Platformu ve/veya Chiliz.net üzerindeki eşler arası ikincil bir piyasa aracılığıyla Tokenları satabilir veya satın alabilir.

7.7.2.   Taraftar Tokenları, doğrudan başka Taraftar Tokenları için alınıp satılamaz veya FIAT para birimi cinsinden kullanılamaz.

7.7.3.   Koleksiyon Tokenları, doğrudan başka Koleksiyon Tokenları için alınıp satılamaz veya FIAT para birimi cinsinden kullanılamaz.

7.7.4.   Taraftar Tokenlarının ve Koleksiyon Tokenlarının fiyatı, $CHZ ya da Tarafımızca belirlenecek diğer herhangi bir kripto para birimi veya FIAT cinsinden ifade edilecek olup, değişken ve dalgalanmalara tabi olabilir. Ayrıca Taraftar Tokenı ve Koleksiyon Tokenı fiyatları da piyasa koşullarına bağlı dalgalanmalara tabidir.

7.7.5.   Taraftar Tokenlarının ve/veya Koleksiyon Tokenlarının yeni bir sürümünün piyasaya çıkarılması için müteakip bir Token Arzının bulunması halinde, söz konusu Taraftar Tokenları ne veya Koleksiyon Tokenlarına ilişkin ikincil piyasa, yeni Token Arzı Dönemi sona erene kadar kilitlenecektir.

7.7.6.   Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Tokenları, aksi Tarafımızca bildirilmedikçe, sadece Socios Platformu, Chiliz.net platformu ve diğer potansiyel platformlarda satılabilir. Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Tokenları, eşler arası işlemlere katılan kullanıcılar tarafından belirlenen herhangi bir fiyat için listelenebilir ve mevcut satış ve satın alma fiyatlarının sıralaması (en düşükten en yükseğe) sırasıyla görüntülenir.

7.7.7.   Token ticareti, işlem ücretinin yüzdesi bazında Bizden kaynaklanan komisyonlara tabidir.

7.8.      TARAFTAR TOKENLARININ KULLANIMI

7.8.1.   Taraftar Tokenları, sahiplere Ortaklarla ilgili karar verme süreçlerine ve görüş anketlerine katılmak üzere oy verme haklarının yanı sıra zaman zaman Taraflarca belirlenebileceği şekilde buradaki sahiplere ilişkin diğer hakları verir.

7.8.2.   Taraftar Tokenları, sahiplerinin ilgili Ortak anketlerinde oy kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Bir Kullanıcının elinde birden fazla Taraftar Tokenları bulunması halinde, söz konusu Kullanıcının oyu daha büyük bir ağırlığa sahip olacaktır ancak oy verme haklarının kesin ağırlığı, Ortağa ve belirli anket talimatlarına tabidir. Anketlerin tek bir Kullanıcı tarafından manipüle ve kontrol edilmesini önlemek için tek bir Kullanıcının elinde bulundurduğu birden fazla Taraftar Tokenları, oy verme haklarında tam bir eşdeğere karşılık gelmeyebilir.

7.8.3.   Bir anketin Kullanıcı başına izin verilebilen maksimum sayıda oya ulaşması halinde söz konusu Kullanıcı, oyunu kullanmadan önce bilgilendirilecektir. Bir Taraftar Tokenları  sahibi daima en az bir (1) oy hakkına sahip olacaktır.

7.8.4.   Taraftar Tokenları kullanıldıktan sonra yok olmaz ve bir Taraftar Token sahibi, Taraftar Token tuttuğu ve Ortak kulüp Socios Platformunun bir parçası olarak kaldığı sürece ilgili Ortağın anketlerine katılmaya devam edebilir.

7.8.5.   Anketler, bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir niteliğe sahip olabilir. Bağlayıcı anketlerde Ortak, mücbir sebepler haricinde son anketin sonucunu uygulamak zorundadır. “Mücbir sebepler” ifadesinin, Ortağın burada geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmesini imkansız kılan, onun makul kontrolünün ötesinde herhangi bir durum anlamına geldiği belirtilmektedir. Anketlerin sıklığı, bir Ortaktan diğerine değişiklik gösterir; ancak Socios Uygulaması yaklaşan anketleri görüntüleyecektir.

7.8.6.   Anketler, süre sınırlarına tabidir ve daha sonra söz konusu ankette daha fazla oy kullanılmasına izin verilmez.

7.8.7.   Bağlayıcı Anketler, anketin geçerliliği ve yürütülebilirliği için gereken, Ortak tarafından belirlenecek minimum sayıda oy ile bir nisap eşiğine tabi olabilir. Önceden belirlenmiş oy nisabına ulaşılmaması halinde, Ortak ve Socios tamamen kendi takdirine bağlı olarak anketi ve dolayısıyla sonucu askıya almaya, anket sonucunu geçersiz kılmaya ve/veya başka bir anket başlatmaya karar verebilir.

7.8.8.   Ortağın anketine katılımına müteakip, Kullanıcının ilgili Ortağa ilişkin Taraftar Tokenları geçici olarak kilitlenecek ve ankete ilişkin oy kullanma süresi sona erene kadar pazarda alınıp satılamayacaktır.

7.8.9.   TARAFTAR TOKENİ, OY VERME HAKKINI KAYBEDEBİLİR VE BU NEDENLE, İLGİLİ TARAFTAR TOKEN İNİN KULLANIMI SINIRLANDIRILACAKTIR VE AYRICA ORTAKLIK ANLAŞMASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN VEYA SÖZ KONUSU ORTAK İLE OLAN ORTAKLIĞIN HERHANGİ BİR GEREKÇE İLE FESHEDİLDİĞİ BAŞKA HERHANGİ BİR DURUMDA TARAFTAR TOKEN İ DEĞER KAYBEDEBİLİR. TARAFIMIZCA AKSİ İLETİLMEDİĞİ SÜRECE, İLGİLİ TARAFTAR TOKEN İ YİNE DE KULLANICININ SOCIOS CÜZDANINDA MUHAFAZA EDİLEBİLİR VEYA TARAFTAR TOKEN İ HAMİLİNİN DİLEDİĞİ ŞEKİLDE SOCIOS PLATFORMU ÜZERİNDEN ALINIP SATILABİLİR. BİZ VEYA İLGİLİ ORTAKLAR, SÖZ KONUSU ORTAKLIĞIN FESHEDİLMESİ SONUCU KULLANICI TARAFINDAN KARŞILAŞILAN HERHANGİ BİR KAYIP, MASRAF VEYA DİĞER HASARLARDAN HİÇBİR SURETLE SORUMLU TUTULMAYACAĞIZ.

7.9.      KOLEKSİYON TOKENLARI NEDİR?

7.9.1.   Koleksiyon Tokenları; benzersiz olup, nadir olmaları ve kişiselleştirilmiş durumları nedeniyle spor ile ilgili hatıra ürünlerinin dijital anlamda eşdeğeri konumunda olan, Ortağın markası ile işaretlenmiş Tokenlardır. Her bir Koleksiyon Tokenı, Ortağın istediği şeyi temsil eder – örneğin, belirli bir sezondaki belirli oyuncuları (yani, bir bireysel oyuncu koleksiyon tokenı ) – bu nedenle Koleksiyon Tokenları, bir Ortaktan diğerine değişiklik gösterebilir.

7.9.2.   Koleksiyon Tokenları, onları elde etme ve elde bulundurma açısından bir eğlence değeri sağlamak üzere tasarlanmıştır – Koleksiyon Tokenları, başka herhangi bir yarar ve kendileri ile bağlantılı belirli haklar (Taraftar Tokenlarının aksine) sağlamaya yönelik değildir. Koleksiyon Tokenları, sahiplere Ortak anketlerinde oy kullanma hakkı tanımaz. Farklı Ortaklar, Tokenların değerini de etkileyebilen nadir olma özelliği açısından farklı kademelerdeki Koleksiyon Tokenlarına sahip olmayı tercih edebilirler.

7.9.3.   Koleksiyon Tokenları, bu 7. bölümün hükümlerine uygun şekilde satın alınabilir ve alınıp satılabilir.

8.         KABUL EDİLEN PARALAR, SATIN ALMA BEDELİ, MİNİMUM SATIN ALMA TUTARLARI, MAKSİMUM SATIN ALMA TUTARLARI VE AKTARIM PROSEDÜRÜ

8.1.      YALNIZCA SOCIOS PLATFORMU ÜZERİNDEN SOCIOS CÜZDANI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Tokenları yalnızca ilgili Token Arzı Döneminin Token Arzı Döneminde/Dönemlerinde veya sonrasında Socios Platformu, Chiliz.net veya Tarafımızca yetkilendirilmiş herhangi bir platform üzerinden satın alabilirsiniz. Socios Platformu ve Chiliz.net platformu dışında başka herhangi bir web sitesi veya yer aracılığıyla Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları satın alma iddiasında bulunmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

–           Socios’un teslim etme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve Sizin herhangi bir Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları alma hakkınız olmayacaktır;   

–           Socios’un temin etme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve Sizin söz konusu başka bir web sitesi veya yer aracılığıyla Sizin tarafınızdan aktarılan Chiliz bedelinin herhangi bir kısmını alma, bu kısım için herhangi bir geri ödeme alma hakkınız olmayacaktır ve

–           Socios’un iddiada bulunulan bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir surette ve şekilde yükümlülüğü bulunmayacaktır.

–           Tokenların satın alınması, KDV’yi ve tamamen Sizin sorumluluğunuzda olan diğer vergi yükümlülüklerini etkileyebilir.

Socios Platformu üzerinde gerçekleştirdiğiniz alış-satış işleminden kaynaklanan herhangi bir ücretin ve/veya komisyonun, Socios Cüzdanı bakiyenizden otomatik olarak düşüleceğini kabul edersiniz.

İşleminiz, tarafımızdan sunulan ödeme seçenekleri arasından seçmiş olduğunuz üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının hüküm ve koşullarına tabidir. Bir ödeme yöntemi seçerken Bu ödeme yönteminin koşullarını ve bu ödeme yöntemleriyle yaptığınız işlemler için geçerli olan ücretleri veya hizmet ücretlerini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, ödeme yönteminin geçerli olduğunu ve ödeme kartının Size ait olduğunu ve bu ödeme yöntemini kullanma hakkınız olduğunu kabul edersiniz.

Sadece Galactic Mark (Astropay) Ödeme Kullanıcıları için Geçerli Koşullar

Ne ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak GALACTIC MARK (Astropay), ne de bağlı kuruluşları veya markalarından herhangi biri, Tarafımızca sağlanan mal ve / veya hizmetler hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz ve GALACTIC MARK (Astropay) ve bağlı kuruluşları, sözleşmede, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görev ihlali veya sınırlama olmaksızın dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasarlar veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir kayıp veya hasar dahil herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir bunlara bağlı olarak GALACTIC MARK (Astropay) sağladığı ürün ve / veya hizmetler de dahildir. Ayrıca, GALACTIC MARK (Astropay) ile olan iş ilişkimizle ilgili olarak, faaliyetlerinin sadece Ödeme İşleme ile ilgili olduğunu beyan ederiz.

Aşağıdaki durumlarla sınırlı olmak üzere Token Arzı Dönemi başlatılmadan önce, Tarafımızca izin verildiği takdirde Taraftar Tokenları için bir veya taraftar token arzı yerine koyulan satın alma siparişi verilebilir:

(i)         “Ön Sipariş” aşaması – bu, Token Arzı Dönemi henüz başlamamış olan Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları için ön sipariş vermenizi sağlayan bir işlevdir. Socios Cüzdanınızdan düşülecek olan belirli bir $CHZ fiyatı karşılığında ön sipariş verilecek olsa da, buna karşılık gelen tutardaki Taraftar Tokenları ve harcanmamış $CHZ, sahiplenilmeye uygun hale geldikten sonra daha sonraki bir aşamada Socios Cüzdanınıza aktarılacaktır. Chiliz Tokenları değeri, Ön Sipariş aşamasında dalgalanabilir ve bu nedenle, önceki herhangi bir zamanda gerçekleşen Ön Sipariş esnasında aynı tutarda $CHZ için öngörülenden daha az Taraftar Tokenları elde edebilirsiniz. 

(ii)        “Soyunma Odası” aşaması – bu özellik, bağlı kuruluşumuz (affiliate) Entertainment Trading Technologies Limited tarafından kullanıma sunulmuştur, ilişkin ilginizi ifade etmenizi sağlayan bir işlevdir. Kullanıcının, Chiliz Tokenlarını Dolaba aktarmasına izin verilecektir ve potansiyel Ortağın Socios ile anlaşması ve Socios Platformuna dahil edilmesi halinde, söz konusu Chiliz Tokenları ilgili Ortağın Tokenlarına dönüştürülecek. Bu yöntemle oluşturulacak olası Taraftar Tokenları, FIAT karşılığında herhangi bir sabitleme olmaksızın, doğrudan yalnızca önceden belirtilen $CHZ fiyatına sabitlenir. Potansiyel Ortak, Tarafımızca usulüne uygun olarak bildirilen önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içinde imzalanmazsa, Chiliz Tokenlarını Dolaba koyan Kullanıcıların Socios Cüzdanlarına iade edilecektir. Bir Kullanıcı $CHZ’yi herhangi bir dolaba aktardığında, $CHZ kilitli kalacak ve Dolabın yaşam döngüsünün sonuna kadar Kullanıcı tarafından geri alınamayacaktır. Dolapta tutulan $CHZ zaman içinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirmeyeceğinden, kilitli dolaplar Kullanıcı veya Socios.com için bir yatırım aracı değildir. Bir Locker’ın yeni bir takım imzalamasına dönüşmesi durumunda, Kullanıcı, giriş $CHZ değerini, yeni ortağın Taraftar Tokenları biçiminde, önceden ayarlanmış ve kamuya açık olarak tanımlanan erkenci kuş bonusu ile birlikte geri alacaktır. Dolaba yapılan toplam $CHZ girdisinin halka açık olarak tanımlanmış yüzdesini alacaktır. Kullanıcı, yalnızca $CHZ girdisini içeren Dolap yeni bir ortak imzalamaya dönüşürse bu bonusa hak kazanır. $CHZ’yi bir Dolaba aktarmak için, Kullanıcının bunu $CHZ’lik paketler (önceden belirlenmiş miktarlar) halinde yapması gerekir ve her paket, bir muhtemel ortağın Taraftar Token’ının $CHZ maliyetini temsil eder. Herhangi bir Dolaba minimum giriş, kullanıcının bir (1) $CHZ paketinde transfer etmesini gerektirir ve her Dolap için maksimum transfer limiti, bu bir (1) muhtemel Taraftar Token değeri eşdeğeri $CHZ paketlerinin bir küme katı olarak kamuya açıklanır.

(iii)       Yukarıdaki “Ön Sipariş” ve “Dolap” işlevlerinin kullanılabilirliği ve koşulları tamamen bizim takdirimize bağlı olacak ve Socios veya herhangi bir Bağlı Kuruluş (affiliate) tarafından uygun görüldüğü şekilde kullanıma sunulacaktır.

Yukarıdaki “Ön Sipariş” ve “Soyunma Odası” işlevlerinin bulunması tamamen kendi takdirimize bağlı olacaktır.

8.2.      TOKEN SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN KABUL EDİLEN KRİPTO PARALAR

(i)         Chiliz Tokenları, Socios’un hizmetinde olabilecek herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla FIAT para birimleri kullanılarak Socios Uygulaması üzerinden satın alınabilir. Alternatif olarak, Kullanıcılar üçüncü taraf borsalardan veya ikincil piyasalardan $CHZ satın alabilir ve daha sonra bunları Socios Cüzdanına aktarabilir;

(ii)        $CHZ, Socios Platformunu güçlendiren özel bir para birimidir; Socios, Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Tokenları satın alma işlemi için ödeme olarak yalnızca Chiliz Tokenlarını kabul edecektir. Tarafımızca aksine izin verilmediği sürece, $CHZ haricinde hiçbir yasal ödeme aracı, FIAT para birimi, kripto para, blok zincir varlığı veya Tokenlar, bu Satış Şartları ve Kullanım Şartları hükümlerine tabi Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları satın alma işlemi için ödeme olarak kabul edilmeyecektir.

(iii)       Bu Kullanım Şartları kapsamında herhangi bir Tokenlar satın alma işleminiz, yalnızca Tokenlar alımı Socios onay sayfası aracılığıyla onaylandıktan ve benzersiz bir işlem numarası oluşturulduktan sonra onaylı bir satın alma işlemi olarak kabul edilecektir.

8.3.      SATIN ALMA BEDELİ   

Bir Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları satın alma bedeli (“Satın Alma Bedeli”), $CHZ ve/veya FIAT para birimi cinsinden ifade edilecek ve ilgili Token Arzına bağlı olarak değişecektir. Satılmaya hazır her bir Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları için Satın Alma Bedeli, ilgili Token Arzından önce Tarafımızca duyurulacaktır. 

Satın alma işlemi, bir “Ön Sipariş” işleminin parçası olduğunda, onaylı bir Taraftar Tokenları satın alma işlemi (bu Satış Şartları uyarınca Socios tarafından reddedilmediği ölçüde) için almaya hak kazandığınız, Socios Cüzdanından aktarıldığı Satın Alma Bedelindeki bu onaylı satın alma işlemi için $CHZ veya FIAT para birimi tutarına bağlı olarak belirlenen kesirli sayıdaki Taraftar Tokenları, yukarı ve aşağıdaki en yakın tam sayıda Taraftar Tokenları ne yuvarlanacak ve $CHZ para birimi cinsinden fark, Socios Cüzdanınıza geri gönderilecektir.

8.4.      MİNİMUM VE MAKSİMUM TARAFTAR TOKENI LİMİTLERİ

8.4.1.   Düzenlenen her bir Taraftar Tokenı için herhangi bir Bireysel Kullanıcı tarafından satın alınabilecek veya başka bir şekilde elde tutulabilecek maksimum sayıda Taraftar Tokenları  (“Maksimum Limit”) ve minimum sayıda Taraftar Tokenları  (“Minimum Limit”); söz konusu Taraftar Tokenlarının (i) Taraftar Token Arzı aşamasında satın alınıp alınmadığına; (ii) Taraftar Token Arzı sona erdikten sonra Socios Platformu üzerinden elde edilip edilmediğine veya (iii) Token Avı özelliği aracılığıyla elde edilip edilmediğine (iv) başlangıçta Chiliz.net üzerinden satın alınıp daha sonra Socios Cüzdanına aktarılıp aktarılmadığında ya da (v) başka herhangi bir şekilde sahibine iktisap edilmiş ya da ödül olarak verilmiş olup olmadığına bakılmaksızın belirlenecektir.

8.4.2.   Maksimum Limit, ilgili Ortak ile işbirliği halinde her bir Token Arzı için belirlenecektir ve böyle bir Taraftar Tokenları için herhangi bir satın alma siparişi verilmeden önce Size açık bir şekilde iletilecektir. Maksimum Limit, bir Token Arzından diğerine değişiklik gösterebilir.

8.4.3.   Minimum Limit, bir (1) Taraftar Tokenları ne eşdeğer bir $CHZ tutarında olacaktır.

8.4.4.   Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, 15 gün önceden bildirimi yapılması dahilinde Token Arzı Döneminde veya sonrasında dilediği zaman Maksimum Satın Alma Limiti ve Minimum Satın Alma Limitini değiştirme hakkını saklı tutar.

8.4.5.   Maksimum Limiti aşan bir tutarda Taraftar Tokenları satın alma veya iktisap etme teşebbüsünde bulunmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

Teşebbüs edilen bu Taraftar Tokenları satın alma işlemi için ödeme olarak Chiliz Tokenlarınızı başarılı bir şekilde Socios’a aktarmanız koşuluyla ve bu Satış Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak:

(a)        Maksimum Limite dayalı bir tutarda olacak şekilde Size ilgili sayıda Taraftar Tokenları verebilir ve Maksimum Limiti aşan aktarımın bir kısmı için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın söz konusu tutarda $CHZ geri ödemesi yapabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) yalnızca Sizin tarafınızdan karşılanacaktır veya

(b)       Size söz konusu $CHZ aktarımı için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme sağlayabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) yalnızca Sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

(c)        Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak uygun gördüğü her türlü eylemi gerçekleştirebilir.

(a) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un bu yasa uyarınca vermeyi seçebileceği Taraftar Tokenları hariç olmak üzere veya 7.4.5(b) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un bu yasa uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, Socios’un teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde veya surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

(a) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, buradaki söz konusu Taraftar Tokenlarına ilişkin hakkınız hariç olmak üzere veya 7.4.5(b) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, buradaki söz konusu geri ödemeye (tamamen veya kısmen olsun) ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

8.5.      YASALARI VE YÖNETMELİKLERİ İHLAL EDEN SATIN ALMA TEŞEBBÜSLERİ

Socios’un, Siz bu Kullanım Şartlarını ve Satış Şartlarını kabul ettikten sonra herhangi bir zamanda, $CHZ ve/veya Taraftar Tokenları ve/veya Koleksiyon Tokenları satın alma işleminizin bu Şartları, herhangi bir geçerli yasayı ve yönetmeliği ihlal ettiğinin belirlendiğini fark etmesi halinde, satın alma bedeli olarak $CHZ aktarımının başarılı bir şekilde yapıldığına veya alındığına bakılmaksızın, teşebbüs edilen Taraftar Tokenları satın alma işleminin başlangıçtan itibaren geçersiz ve/veya hükümsüz sayılacağını ve aşağıdakileri onaylayıp kabul edersiniz:

(a)        Socios’un, Size herhangi bir $CHZ, Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları (duruma göre) verme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

(b)       İşbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

TARAFTAR TOKENI VE/VEYA KOLEKSİYON TOKENI SATIN ALMA İŞLEMİNE İLİŞKİN SATIN ALMA BEDELİ OLARAK TEŞEBBÜS ETTİĞİNİZ $CHZ SATIN ALMA VE/VEYA AKTARIM İŞLEMİNİN BU ŞARTLARI, HERHANGİ BİR GEÇERLİ YASAYI, YÖNETMELİĞİ VEYA KURALI İHLAL ETMEMESİNİ SAĞLAMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

8.6.      SATIN ALMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GERİ ÇEKİLMELER, İPTALLER, REDDEDİLMELER VE TOKEN SATIŞININ SONLANDIRILMASI

8.6.1.   Token Satıcısı, Token alımlarını reddetme veya Token Satışını bu Şartları kabul ettikten sonra ve Tokenları bu Şartlara uygun olarak teslim etmeden önce herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar. Token Satıcısı ayrıca, tek ve mutlak takdir yetkisi dahilinde, Token Arz Dönemi boyunca herhangi bir Token alımını, bu Koşullara göre etkilenmiş olabilecek Tokenların teslimatına rağmen, geçersiz olarak ele alma hakkını saklı tutar. Bu tür bir teslimattan sonra, Token Satışını herhangi bir ölçüde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran, engelleyen, bozan veya başka şekilde olumsuz etkileyen herhangi bir geçerli yasa, düzenleme veya kuralda herhangi bir değişiklik varsa Token Satıcısı satışı geçersiz kılma hakkına sahiptir. Token Satıcısı, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, Sizin Token Satıcısını tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde başarıyla Güvenilir Adresler Listesine alınmamanız halinde, Siz bu Şartları kabul ettikten sonra ve Tokenlar bu Şartlara uygun olarak teslim edilmeden önce dilediği zaman herhangi bir Katılımcı tarafından gerçekleştirilen Tokenlar satın alma işlemini reddetme hakkını saklı tutar. 

8.6.2.   Tokenlar satın alma işleminizin reddedilmesi, Token Satışının sonlandırılması ve tamamlanan Token Satışının geçersiz olarak ele alınması halinde, reddedilen bu Tokenlar satın alma işlemine ya da sonlandırılan Token Satışına veya geçersiz olarak ele alınan tamamlanan Token Satışına tabi söz konusu Tokenları satın alma işlemine ilişkin satın alma bedeli olarak $CHZ aktarımı yapmanız halinde, şunları kabul edersiniz:

8.6.3.   Token satın alımınızın bu şekilde reddedilmesi durumunda, Sizin Token alımınız veya tamamlanmış Token Satışı geçersiz sayılır, bu sırada sizin göndermiş olduğunuz $CHZ Feshedilen Token Satışı konusu veya tamamlanmış Token Satışı dahilinde aynı şekilde geçersiz sayılır, bu kapsamda aşağıda yazılan maddeleri kabul ediyorsunuz:

8.6.3.1.            Amaçlanan bu Token satın alma işlemi için ödeme olarak Tokenlarınızı başarılı bir şekilde Belirlenmiş Hesaba aktarmanız koşuluyla ve bu Şartlardaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Token Satıcısı, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, söz konusu satın alma bedeli için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme sağlayabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri Sizin tarafınızdan karşılanacaktır;

8.6.3.2.            Token Satıcısının bu şartlar uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, amaçlanan bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır;

8.6.3.3.            Bu Şartlar uyarınca böyle bir geri ödemeye ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle amaçlanan söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar veya sözleşme kapsamında Token Satıcısına ve/veya tazmin edilen kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden feragat edersiniz ve amaçlanan söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Token Satıcısını ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

8.6.3.4.            Token Satıcısı, Chiliz ($CHZ), Taraftar Tokenlarının ve Koleksiyon Tokenlarının Kullanıcının Socios cüzdanından havale edilmesine ilişkin geçerli yasaların gerektirebileceği veya izin verebileceği veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenden dolayı gerekli olabileceği üzere parasal eşik de dahil kısıtlamaları uygulama hakkını saklı tutar.

8.6.4.   Tokenları Socios.com cüzdanınızdan Siz aktarmanız durumunda, cüzdan gönderme adresinin       doğru bir şekilde sağlanması Sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış bir adrese gönderilen tokenlar            kurtarılamaz ve kaybedilecektir. Socios, yanlış gönderilen gönderim adresleri ve bunun sonucu olarak Sizin maruz kaldığınız hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Taraftar Tokenları yalnızca bir Chiliz.net cüzdanı adresine veya Tarafımızca izin verildiği takdirde herhangi bir başka platforma ve cüzdan adresine aktarılabilir ve doğru Chiliz.net cüzdanı adresinin veya geçerli olabilecek başka bir cüzdan adresinin sağlanması yalnızca Sizin sorumluluğunuz olacaktır.

9.         $CHZ Tokenları

9.1.      CHILIZ TOKEN SATIN ALMA

9.1.1.   Chiliz Tokenları, Socios Platformunu güçlendiren resmi bir para birimidir ve https://www.chiliz.com/en/terms-conditions/ adresinde bulunan ayrı Şart ve Koşullara tabidir.

9.1.2.   Chiliz Tokenları, (i) Socios Platformundan ve Chiliz.net platformunda veya (ii) yetkili kripto para borsalarından satın alınabilir.

9.1.3.   Socios Platformundan satın alınan Chiliz Tokenları, Tarafımızca belirlenebilecek belirli bir süre boyunca kilitli olabilir. Bu kilitli süre boyunca, Socios Cüzdanı’ndaki Chiliz Tokenlarını başka herhangi bir dijital cüzdana aktaramazsınız; ancak Chiliz Tokenlarını, Taraftar Tokenları veya Koleksiyon Tokenları satın almak için kullanabilirsiniz.

9.1.4.   Tüm Chiliz Tokenları, söz konusu satın alma işlemleri Socios Platformu aracılığıyla gerçekleştirilse bile yetkili üçüncü taraf borsaları aracılığıyla satın alınır.

9.1.5.   Chiliz Tokenlarının değeri, değişken bir niteliğe sahiptir ve dış piyasa güçlerine bağlı olarak kısa bir sürede önemli ölçüde dalgalanma gösterebilir.

9.1.6.   Bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasal kısıtlamalar varsa $CHZ Tokenları satın alamayacaksınız. $CHZ Tokenları satın alma işleminizin, bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallar tarafından yasaklanmadığından, sınırlandırılmadığından, kısıtlanmadığından, engellenmediğinden, bozulmadığından veya herhangi bir şekilde olumsuz olarak etkilenmediğinden emin olmak sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

9.1.7.   Aşağıdaki durumlarda herhangi bir Chiliz Tokenları satın almaya uygun görülmezsiniz ve herhangi bir Tokenlar satın alamazsınız:

●          Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir birey olmanız halinde

●          Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı kapsamında bulunan veya bu yargı yetkisi alanı dışında faaliyet gösteren ya da operatörü/operatörleri, Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir tüzel kişilik olmanız halinde

●          Herhangi bir ülke veya hükümet ya da uluslararası makam tarafından uygulanan veya dayatılan herhangi bir yaptırıma tabi olmanız halinde

●          Tamamen ya da kısmen olsun, her türlü kripto para satın alma işlemlerine katılması yasaklanan veya uygun bulunmayan bir kişi olmanız halinde ya da

●          Kripto para ticaretinin, satışının ve alışının, Sizin için geçerli herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki yasalar, düzenleyici gereklilikler veya kurallar kapsamında tamamen veya kısmen olsun, herhangi bir şekilde ve surette yasaklanması, sınırlandırılması veya yetkisiz kılınması halinde.

9.1.8.   Durum tespitinin ve kullanıcı doğrulama prosedürlerinin bir parçası olarak Socios; Kimliğinizi, ikametgahınızı, durumunuzu ve/veya Chiliz Tokenları satın alma uygunluğunuzu ispat edebilmeniz için Sizden ilgili belgeleri ve bilgileri (ve ilgili belgelerin ve bilgilerin varlığını kanıtlayan fotoğrafları ve/veya videoları da içerebilir) sunmanızı talep edebilir.

9.1.9.   Socios’un, bu Kullanım Koşullarını ve Satış Koşullarını kabul ettikten sonra herhangi bir zamanda, Chiliz satın alımınızın yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiği tespit edildiğini tespit etmesi durumunda, kabul edip etmediğinizi kabul ve kabul edersiniz. Satın alma bedeli olarak Chiliz’in ($CHZ) devri, başarılı bir şekilde yapılmış veya alınmış olarak yansıtılmıştır, Chiliz Tokenları satın alma girişimi geçersiz ve / veya geçersiz olarak kabul edilecektir ve:

(i)         Socios’un, Size herhangi bir Chiliz Tokenları verme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

(ii)        İşbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

TEŞEBBÜS ETTİĞİNİZ CHİLİZ SATIN ALMA VE/VEYA AKTARIM İŞLEMİNİN BU ŞARTLARI, HERHANGİ BİR GEÇERLİ YASAYI, YÖNETMELİĞİ VEYA KURALI İHLAL ETMEMESİNİ SAĞLAMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

9.2.      $CHZ’NİN DİĞER KULLANIMI

9.3.      Socios; herhangi bir Ortağın ürün veya diğer emtialarını satın alma işlemi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, zaman zaman belirlenebileceği gibi $CHZ’nin Socios Platformu üzerindeki başka bir kullanımını sağlama hakkını saklı tutar.

9.4.      Socios Platformu üzerinden satın alınmaya hazır ürünler veya diğer emtialar, bu Şartlara uygun olacaktır.

9.5.      Ürün ve diğer emtialar, yalnızca $CHZ kullanılarak satın alınmaya uygun olacaktır.

9.6.      Kullanıcının geçerli yargı yetkisi alanına bağlı olarak, Kullanıcı tarafından Socios Platformu üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir ürün veya diğer emtia satın alma işlemi ile ilgili olarak geri çekilme hakkı olmayacaktır.

10.       SSU Tokenları

10.1     SSU Tokenları nasıl elde edilir?

SSU Tokenları; Taraftar Tokenları, Chiliz Tokenları veya Koleksiyon Tokenları gibi satın alınamaz. Kullanıcıların SSU Tokenları toplayabilmelerinin tek yolu, Socios Uygulamasında Socios Uygulaması ve Socios Platformu ile kullanılmaları ve etkileşimleri ile ilgili olarak izlenen uygun uygulama içi eylemler gerçekleştirmeleridir. Bu, sohbet özelliklerini ve diğer uygulama içi Hizmetleri ve özellikleri kullanarak Socios Uygulamasına giriş yapma gibi eylemleri içerir. SSU Tokenları, taraftarlara sahip oldukları diğer Ortakların Taraftar Tokenlarının sayısına bağlı olarak toplam taraftar liderlik puanlarının yüzdesi bazında ödül olarak da verilir; bu şekilde sadık ve Ortaklar ile en ilgili olan taraftarları ödüllendirmek amaçlanır.

10.2     SSU Tokenlarının amacı nedir?

SSU’ların mülkiyeti, Kullanıcıların “platform çapında” bir etki ve katılım mekanizması olarak Socios Uygulamasında Socios United ortak sayfasındaki anketlerde oy kullanmalarını sağlar. Teknik düzeyde, SSU’lar Platform ortağının Taraftar Tokenları ile aynıdır ancak bunları Kullanıcılara ödül olarak vermek için yararlanılan kullanım mekanizması söz konusu olduğunda büyük farklılıklar gösterirler. SSU Tokenları doğrudan Socios Uygulamasında bulunan sadakat ödülü mekanizmalarına bağlıdır. Kullanıcılar SSU Tokenlarını $CHZ’ye karşılık satamazlar ve SSU Tokenları Socios Uygulaması pazarında veya Chiliz.net’te listelenmez.

11.       ÜCRETLER

Socios’a geçerli tüm ücretleri ödemeyi kabul edersiniz ve Socios tamamen kendi takdirine bağlı olarak ücretleri istediği zaman güncelleyebilir. Güncellenen ücretler, güncellenen ücretlerin geçerlilik tarihinden sonra gerçekleşen işlemlere uygulanır. Socios’a, bu Şartlar kapsamında borcunuz olan tüm uygulanabilir ücretleri Socios Cüzdanınızdan düşmesi için izin verirsiniz.

12.       KOŞULLAR VE KISITLAMALAR

Socios, dilediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir satın alma talebini, siparişini veya $CHZ ile ilgili başka bir talebi reddedebilir veya engelleyebilir, günlük ya da başka bir şekilde periyodik olarak veya başka bir şekilde tamamlanabilen satın alma işlemlerinin tutarlarını sınırlandırabilir veya Socios Platformundaki katılımınıza ya da Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak önceden bildirimde bulunmaksızın koşullar veya kısıtlamalar getirebilir. Örneğin, Socios şunları yapabilir: (a) verebileceğiniz sipariş sayısını sınırlandırma; (b) belirli konumlardaki işlem taleplerini kısıtlama veya (c) piyasanın kötüye kullanılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere makul bir dolandırıcılık, azalan kapasite, uygunsuz veya yasa dışı faaliyet şüphesi varsa veya Socios’un Chiliz Tokenlarının bir kısmına veya tamamına ilişkin mülkiyetinizin ihtilaf halinde olduğuna dair makul şüphesi varsa işlemleri sınırlandırma.

13.       TEMSİLLER VE GARANTİLER

Bu Şartları kabul ederek, Token Satıcısına aşağıdakileri temsil ve garanti edersiniz;

13.1.    Tokenların herhangi bir formda tahvili, işletme tröstündeki birimleri, kolektif yatırım planındaki birimleri veya herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki herhangi bir formda kontrollü yatırımı teşkil etmeye yönelik olmadığını onaylayıp kabul ettiğinizi;

13.2.    Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında bir vatandaş veya mukim olmadığınızı;

13.3.    Bu Şartların, herhangi bir izahat veya teklif belgesi teşkil etmediğini ya da herhangi bir formda tahvil teklifi teşkil etmeye yönelik olmadığını onaylayıp kabul ettiğinizi;

13.4.    Hiçbir Tokenın; Size Socios veya Ortaklardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kar, gelir ya da diğer ödemeler veya iadeler için ortak olmanız veya almanız için fırsat sağlayacak şekilde tefsir edilmeyeceğini, yorumlanmayacağını, sınıflandırılmayacağını veya ele alınmayacağını onaylayıp kabul ettiğinizi;

13.5.    Bu Şartlardaki, bunların herhangi bir kısmındaki veya bunlara ilişkin herhangi bir nüshadaki ya da Sizin tarafınızdan kabul edilen aslındaki hükmün, geçerli yasa, yönetmelik veya kurallar ile yasaklanmadığı veya kısıtlanmadığı sürece ve Yargı yetkisi alanınızdaki ve mülkiyete ilişkin kısıtlamaların yürürlükte olduğu durumlar haricinde; Masrafları size ait olmak üzere ve Token Satıcısına hiçbir yükümlülüğü olmaksızın tüm bu kısıtlamaları izleyip bunlara uyduğunuzu;

13.6.    Buradaki ekler de dahil olmak üzere tüm bu Şartları okuyup anladığınızı;

13.7.    Gerçek bir kişi iseniz, ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanındaki ve vatandaşı olduğunuz yargı yetkisi alanındaki geçerli yasalar uyarınca, bu Şartları kabul etmek ve buradaki tüm Yükümlülüklerinizi yerine getirmek için uygun yaşta ve kapasitede olduğunuzu;

13.8.    Bu Şartların, şartlar uyarınca Sizin üzerinizde uygulanabilir yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülükleri teşkil ettiğini ve Tokenlar satın alma, teslim alma, elde bulundurma veya kullanma faaliyetlerinin Yargı yetkisi alanınız dahilinde geçerli herhangi bir yasa, yönetmelik veya kuralı ihlal etmediğini ya da bunlara aykırı olmadığını;

13.9.    Hiçbir Ortak, Token Satıcısı ve/veya Tazmin Edilen Kişinin, bu Şartların ve herhangi bir kısmının Sizin tarafınızdan kabul edilmesinden veya esas alınmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı, her türlü doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, sonuca bağlı veya diğer kayıptan, haksız fiilden, sözleşmeden ötürü veya başka bir şekilde yükümlü olmayacağını kabul edip onayladığınızı;

13.10.  Yukarıdaki temsillerin ve garantilerin tümü, Tokenların tamamının Tarafınızdan teslim alınmasına bakılmaksızın, Sizin bu Şartları kabul ettiğiniz andan itibaren gerçek, eksiksiz, doğru olup yanıltıcı olmayacak ve bu şekilde kalmaya devam edecektir.

13.11.  Token Satıcısı, hiçbir surette herhangi bir temsil veya garantide bulunmaz ve işbu belgeyle böyle bir temsil veya garantiyi kabul etmez.

13.12.  Socios Platformu üzerindeki herhangi bir Taraftar Tokenı ilişkin alış, satış veya ticaret faaliyetleriniz ile bağlantılı olarak Bize ücret ve/veya komisyon ödemeyi kabul edersiniz. Uygun olduğu takdirde, Socios’a bu Şartlar uyarınca Sizin borçlu olduğunuz geçerli herhangi bir ücret ve/veya komisyonu Socios Cüzdanınızdaki $CHZ’den otomatik olarak düşme yetkisi verirsiniz.

14.       TOKENLARA EL KONULMASI, HESABIN ASKIYA ALINMASI VEYA KAPATILMASI

Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda durdurabiliriz veya tokenlarınıza el koyabiliriz/bunları bloke edebiliriz/kilitleyebiliriz ve (a) Size bildirimde bulunmaksızın askıya alabiliriz; (b) Hesabınızla ilişkili diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelendiğimiz; (c) Hesabınızla ilişkili usulsüz veya diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelendiğimiz; (d) bu Şartların, Kılavuzların, Gizlilik Politikamızın veya geçerli tüm yasaların ve yönetmeliklerin ihlalinden şüphelendiğimiz; (e) hesabınızı üçüncü taraflar lehine tuttuğunuzdan şüpheleniyoruz; (e) Socios, Kullanıcının ve / veya Socios ve / veya diğer Socios Kullanıcılarının çıkarlarının korunmasını gerekli görür. Ayrıca, (a) bu Koşullara, Kılavuzlara veya Gizlilik Politikasına uymamanız durumunda, (b) Sahte, tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya yetersiz kullanıcı doğrulama belgesi sağladığınızdan şüphelenmemiz halinde ya da (c) Yasadışı bir faaliyette bulunduğunuza veya herhangi bir içeriği veya Hizmeti kötüye kullandığınıza dair kesin kanıtımız olduğu takdirde hesabınızı sonlandırma hakkını saklı tutarız. Hesabınızın kalıcı veya geçici olarak değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya feshedilmesinden veya Hizmetlerin tümüne veya herhangi bir bölümüne erişiminizin engellenmesinden ve Sizin tokenlarınıza el konulmasından Socios’un Size karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Ancak, izin verilmeyen / uygunsuz kullanıma tabi olan veya hile veya başka bir yasa dışı veya düzensiz yolla elde edilen sınırlı miktarda Tokena el konulması şartıyla.

14.1.    İşlem verilerini veya bu Hesapla ilgili diğer bilgileri, Hesabınız aktif olduğu ve ayrıca saklama durumunun yasal bir dayanağı olduğu sürece saklama ve kullanma hakkına sahibiz.

14.1.1. Hesabınızı askıya alırsak veya Tokenlarınızı kilitlersek, bu sınırlama veya kısıtlama için       zemin yok olana ve / veya Socios’un memnuniyetine çözümlenene kadar kilitleme ve askıya alınmaya devam edebiliriz. Socios’un Hesabınıza getirilen bu tür herhangi bir sınırlama veya kısıtlamadan veya bu tür bir sınırlama veya kısıtlama süresi boyunca Tokenları veya yürütme işlemlerini çekememenizden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

14.2.    Hesabınızın aralıksız on iki (12) gün boyunca aktif olmaması (yani, kullanılmaması veya giriş yapılmaması) halinde, Size e-posta, Hizmetler aracılığıyla veya Socios Uygulaması üzerinden önceden bildirimde bulunduktan sonra yönetim ücreti olarak Hesabınızdan her ay beş (5) Euro/Pound/Dolar değerinde Chiliz Tokenları tahsil etme hakkını saklı tutarız. Hesabınızdan yönetim ücreti tahsil edilmeye başlandıktan sonra hesabınıza giriş yaparsanız, hesabından daha fazla yönetim ücreti tahsil etmeyi bırakırız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, aktif olmayan bakiyesiz hesapları kapatma hakkını saklı tutarız.

14.3.    Müşteri destek merkezimiz ile iletişime geçerek dilediğiniz zaman Hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Herhangi bir Hizmetin veya hesabınızın sonlandırılmasının ardından, bu Şartlardaki aşağıdaki hükümler geçerli kalacaktır: İçerik Sahipliği, Tarafınızca Verilen Haklar, Garanti Reddi, Tazminat, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Uyuşmazlık Çözümü, Genel Şartlar ve Fesih ile ilgili bu 11. madde.

15.       DAVRANIŞ, GENEL YASAKLAR VE SOCIOS’UN İCRA HAKLARI

Hizmetleri kullanırken Kendi davranışlarınızdan ve kullanıcı içeriğinizden ve bunların sonuçlarından sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, size geçerli yasalarca bunları yapma hakkı verilmediği sürece, aşağıdakilerden herhangi birini yapmamayı kabul edersiniz:

●          açıkça izinleri olmadığı takdirde diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini Hizmetler aracılığıyla toplamak, saklamak veya paylaşmak;

●          Hizmetleri veya içeriği (Kullanıcılar hakkındaki bilgiler dahil) çıkarmak, temizlemek veya dizine eklemek;

●          Hizmetleri veya içeriği ya da bunların herhangi bir bölümünü, ticari amaçla veya (a) Uygulamaların dışında satmak için Uygulama içi öğeler veya kaynaklar toplamak, (b) Uygulamalar dışındaki ödemeler karşılığında Uygulamalardaki Hizmetleri kullanmak ya da (c) Uygulamaları veya Hesabınızı satmak, yeniden satmak veya kiraya vermek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Şartlarca izin verilmeyen bir şekilde kullanmak;

●          Hizmetlere veya içeriğe erişmeye ya da bunları aramaya veya Socios tarafından sağlananlar veya genel olarak kullanılabilir diğer üçüncü taraf web tarayıcıları hariç herhangi bir teknoloji veya iletişim aracı (otomasyon yazılımı, botlar, örümcekler, gezginler, veri madenciliği araçları ya da her türlü hack, araç, aracı, motor veya cihaz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanarak Hizmetlerden içerik indirmeye teşebbüs etmek;

●          Tarafımızca belirlenen Kapsam Dışı Yargı Alanları’nın kısıtlamalarını aşmak için proxy sunucu, VPN veya benzeri anonimleştirme hizmetleri veya yazılımlarını kullanmaya teşebbüs etmek;

●          Hizmetleri veya içeriği sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılımda deşifre etme, geri derleme, tersine çevirme veya tersine mühendislik işlemi uygulamaya teşebbüs etmek;

●          Hizmetleri veya içeriği korumak için Socios ya da herhangi bir Socios sağlayıcısı ya da başka bir üçüncü tarafça (başka bir kullanıcı dahil) uygulanan herhangi bir teknolojik önlemi atlamak, kaldırmak, devre dışı bırakmak, çözmek veya başka bir şekilde aşmak;

●          Hizmetleri veya Hizmetler kapsamındaki herhangi bir bireysel unsuru, Socios’un adını, herhangi bir Socios ticari markasını, logosunu veya diğer özel bilgilerini ya da herhangi bir sayfanın veya Uygulamanın düzenini ve tasarımını Socios’un açık yazılı onayı olmaksızın kullanmak, göz önüne sermek, yansıtmak veya çerçevelemek;

●          bir üçüncü tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakları dahilinde manevi haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını veya alenilik ya da gizlilik haklarını çiğneyen, kötüye kullanan veya ihlal eden herhangi bir içerik göndermek, yayınlamak, sunmak veya iletmek;

●          Hizmetlerine, Socios bilgisayar sistemlerine veya Socios sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kamuya açık olmayan alanlarda kullanmak;

●          herhangi bir Socios sisteminin veya ağının ya da hizmetinin güvenlik açığını araştırmaya, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmek veya herhangi bir güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek;

●          Açıkça yazılı onayımız olmadığı takdirde, Socios ticari markası, logosu, URL veya ürün adı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ticari markalarımızdan herhangi birini kullanan herhangi bir meta etiketi veya diğer gizli metni ya da meta veriyi kullanmak;

●          herhangi bir e-posta veya haber grubu gönderimindeki herhangi bir TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgisinin herhangi bir kısmını taklit etmek ya da Hizmetleri veya içeriği, değiştirilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlama bilgileri göndermek için herhangi bir şekilde kullanmak;

●          Hizmetlere ilişkin virüs gönderme, aşırı yükleme, boğma, spam gönderme veya e-posta bombalama faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar veya ağ erişimini engellemek ya da engellemeye teşebbüs etmek;

●          Hizmetlerde veya içerikte görünen herhangi bir özelliği, uyarıyı veya bağlantıyı silmek, gizlemek veya herhangi bir şekilde değiştirmek;

●          geçerli herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmek ya da

●          herhangi bir bireyi yukarıdakilerden herhangi birini yapması için teşvik etmek veya bireyin bunlardan herhangi birini yapmasını sağlamak.

Socios, Hizmetlere ya da içeriğe ilişkin erişimi veya kullanımı izlemek ya da herhangi bir içeriği incelemek veya düzenlemek zorunda olmasa da, bu Şartlara uyum sağlamak ve geçerli yasa veya diğer yasal gerekliliklere uymak üzere, Hizmetlerin sunulması amacıyla bunları yapma hakkına sahibiz. Dilediğimiz zaman ve bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir içeriğe yönelik erişimi kaldırma veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız. Socios, sakıncalı veya bu Şartlara aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir içeriği kaldırabilir. Bu Şartlara ilişkin ihlalleri veya Hizmetleri etkileyen davranışları inceleme hakkına sahibiz. Ayrıca yasaları ihlal eden kullanıcıları ve başka kişileri soruşturmak için emniyet yetkililerine başvurup onlarla işbirliği yapabiliriz.

SİTE VEYA UYGULAMADAKİ YASAL HERHANGİ BİR FAALİYETİ BALTALAMAK VEYA MANİPÜLE ETMEK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİZMETLERİ AKSATMAYA VEYA ENGELLEMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR GİRİŞİMİNİZ, BU KULLANIM ŞARTLARINA YÖNELİK BİR İHLAL OLUP CEZAİ VE MEDENİ HUKUKA YÖNELİK BİR İHLAL DE TEŞKİL EDEBİLİR.

16.       KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİK VE DAVRANIŞ POLİTİKASI

Bu Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve Davranış Politikası; Hizmetlerimizi kullanırken, özellikle de Uygulamalarımızda veya Sitelerimizde (Sohbet Odaları özelliğinde olduğu gibi) herhangi bir Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik yayınlanırken uymanız gereken kılavuzları ana hatlarıyla belirtir.

Sohbet Odalarımız, Taraftar Tokenı sahiplerinin bir araya gelip Biz, spor ve eğlence haberleri ve Socios’un ortakları hakkında konuşmalar yaptıkları özgür ifade platformlarıdır.

1.1.      Socios Uygulamasında UGC yayınlarken aşağıdaki davranışlar kesinlikle yasaktır:

•          Yasa dışı faaliyetlerin ve ihlallerin teşviki

Hizmetlerimizi yasa dışı faaliyetlerde bulunmak veya bu Koşulların veya herhangi bir tehlikeli ve/veya yasa dışı eylemin ihlalini teşvik etmek için kullanmayın.

•          Nefret söylemi

Sohbet Odaları, özgür ifade platformlarıdır. Irk veya etnik köken, din, engellilik hali, cinsiyet, yaş, uyruk, cinsel yönelim/cinsel kimlik gibi özelliklere dayalı olarak bireylere veya gruplara yönelik şiddeti teşvik eden veya hoş gören ya da asıl amacı bu temel özelliklere dayalı olarak nefreti körüklemek olan içerikleri desteklemiyoruz. Bu, hassas bir denge içinde gerçekleştirilebilir ancak asıl amaç, korunan bir gruba saldırmaksa söz konusu içerik çizgiyi aşar. Başka bir Kullanıcıya kötü davranma veya Kullanıcıyı taciz etme ya da spami kötüye kullanma niyeti taşıyan her türlü içerik veya faaliyet kesinlikle yasaktır.

•          Kişisel veya Gizli Bilgiler

Diğer kişilerin kredi kartı numaraları, fotoğrafları, gizli kimlik numaraları veya hesap parolaları gibi kişisel ve gizli bilgilerini izinleri olmadan dağıtmayın.

•          Çocuk İstismarı

Çocukları sömüren veya istismar eden içerikleri yüklemeyin veya paylaşmayın. Bunlar arasında, çocuk cinsel istismarına ilişkin tüm görüntüler (hatta çizgi film görüntüleri) ve çocukları cinsel bir şekilde sunan tüm içerikler yer alır. Bu UGC’leri Sohbet Odasından/Odalarından kaldıracağız ve ilgili emniyet yetkililerine bildirimde bulunmayı da içeren uygun işlemleri gerçekleştireceğiz. Çocukları bu şekilde istismar ettiğini düşündüğünüz herhangi bir UGC ile karşılaşırsanız, lütfen ilgili içeriği Bize bildirin.

•          Cinsel İçerikli Materyal

Çıplaklık, sansürlenmemiş cinsel münasebet görüntüleri veya cinsel içerikli materyaller içeren UGC’yi dağıtmayın.  Ticari pornografi sitelerine ziyaretçi çekmeyin.

•          Taciz ve Zorbalık

Diğer Kullanıcıları taciz etmeyin veya onlara zorbalık yapmayın. Çevrimiçi taciz de birçok yerde yasa dışıdır ve ciddi sonuçları olabilir.

•          Şiddet içeren, rahatsız edici veya saldırgan içerik

Sansürlenmemiş veya keyfi şiddet içeren, rahatsız edici, tehdit edici, ayrımcı veya başka bir şekilde saldırgan UGC tasvirlerini dağıtmayın.

•          Kimliğe Bürünme veya Aldatıcı Davranış

Hizmetlerimizi veya Sohbet Odalarımızı diğer Kullanıcıların veya bireylerin kimliğine bürünmek için kullanmayın. Personelimiz ve çalışanlarımız, Sohbet Odalarında Sizden Hesap bilgilerinizi veya parolalarınız asla istemeyecektir. 

•          Karalayıcı ve Zararlı İçerik

Hizmetlerimizi kullanırken Socios’u ve personelini karalama, itibarını zedeleme veya söz konusu taraflara başka bir şekilde zarar verme ya da Hizmetlerimize başka bir şekilde halel getirme veya zarar verme niyeti taşıyan herhangi bir içerik yayınlamayın veya bu tür herhangi bir faaliyette bulunmayın.

•          Spam

İstenmeyen tanıtım içeriği veya ticari içerik ya da istenmeyen veya yığın talep göndermek dahil olmak üzere spam atmayın.

16.2.    Olası Sorunları Bildirme

Uygunsuz içerik veya yukarıdaki politika kurallarını ihlal ettiğine inandığınız bir Kullanıcı ile karşılaşırsanız, lütfen Socios Uygulamasındaki “Bize Ulaşın” işlevi aracılığıyla veya ilgili Sohbet Odası yoluyla söz konusu içeriği ve Kullanıcıyı doğrudan bize bildirin.

16.3.    İhlaller ve Düzeltici Eylemler

Sohbet Odaları, bu politika kurallarının ihlal edilmemesini sağlamak üzere sürekli denetimimiz altındadır. Bir Kullanıcının bu politikayı ihlal etmiş olabileceği konusunda bize bilgi verildiğinde veya böyle bir ihlal olabileceğini fark ettiğimizde, durumu inceleyeceğiz ve bir ihlal olması halinde, aşağıdaki eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun görebileceğimiz herhangi bir düzeltici eylemde bulunma hakkını saklı tutarız:

•          Yayınlanan sorunlu UGC’nin silinmesi

•          Sorun yaratan Kullanıcının Hesabının kalıcı veya geçici olarak askıya alınması

•          Sorun yaratan Kullanıcının ilgili Sohbet Odasından veya tamamen Socios Uygulamasındaki Sohbet Odası özelliğinden kalıcı veya geçici olarak men edilmesi

•          Sorun Yaratan Kullanıcının Tokenlarına el koyulması

17.       BETA PROGRAMLARI

Socios; beta test programının (“Beta Programı”) bir parçası olarak Size sürüm öncesi belirli bir mobil uygulama yazılımına (“Beta Yazılımı”) erken erişim imkanı sunarak Beta Yazılımını test etmenize ve buna ilişkin geri bildirimlerde bulunmanıza olanak sağlayabilir. Bu bölüm, yalnızca Socios’un seçili test cihazlarına özel erişim imkanı sunduğu kapalı Beta Programları için geçerlidir. Bu bölüm, Socios’un bir uygulama mağazasında herkesin kullanımına sunduğu açık betalar için geçerli değildir.

Socios’un Beta Programı ile bağlantılı

olarak Size sağlayabileceği ürün özelliklerinin veya içeriğin, oyun belgelerinin, promosyon materyallerinin ve/veya diğer bilgilerin (“Test Materyalleri”), Beta Yazılımının ve Beta Programına ilişkin her şeyin, Socios’un özel mülkiyetinde olduğunu, gizli olduğunu ve Socios bunu piyasaya süreceği zamana kadar gizli olarak ele alınması gerektiğini onaylarsınız.

Socios, bu Şartlara uymanıza bağlı olarak, size Beta Yazılımına erişim imkanı sunarsa, Size yalnızca Beta Programının bir parçası olarak Beta Yazılımının test edilmesi veya bunun hakkında geri bildirimde bulunulması amaçları doğrultusunda kişisel, tam yetki vermeyen, devredilemez, geri alınabilir bir sınırlı Beta Yazılımı kullanma lisansı verecektir.

Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın ve geçerli yasalar kapsamında yasaklanmadığı durumlar haricinde, aşağıdakiler yasaktır ve Siz şunları yapamazsınız:

●          Beta Yazılımına dayalı türev eserleri kopyalamak, değiştirmek veya oluşturmak;

●          Beta Yazılımını başkalarına vermek veya satmak;

●          Beta Yazılımında tersine mühendislik, geri çevirme, tersine çevirme, deşifre etme işlemleri uygulamak veya başka bir şekilde Beta Yazılımı kaynak kodunu türetmeye teşebbüs etmek;

●          Beta Yazılımını doğrudan kontrolünüzde olmayan veya başkaları ile paylaştığınız sistemlere yüklemek;

●          Beta Yazılımını Socios kapsamı dışındaki başka biri ile tartışmak veya söz konusu kişiye bu yazılımı göstermek;

●          Beta Yazılımı hakkındaki bilgileri blogda yazmak, tweet atmak veya başka bir şekilde herkese açık olarak göndermek;

●          Socios yazılı olarak bunu yapmanıza izin vermediği sürece, Beta Yazılımının ekran görüntülerini, fotoğraflarını, videolarını veya ses kayıtlarını almak veya

●          Socios tarafından yazılı olarak ve önceden onaylanmadığı sürece, Beta Geri Bildirimini (yukarıda tanımlandığı üzere) herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunmak.

Beta Yazılımını kamuya açık alanlarda kullanırken dikkatli olun. Kimsenin Beta Yazılımını görmesine, duymasına, filme almasına veya fotoğraflamasına izin vermeyin. Lütfen herhangi bir yetkisiz erişimi veya Hesabınızın güvenliğine dair herhangi bir ihlal şüphesini derhal Socios’a bildirin.

Socios; yazılım hakkındaki yorumlarınızı, önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi toplayabilir ve ayrıca Gizlilik Politikası uyarınca, analitik araçlarla yazılımı kullanımınızı da izleyebilir. Bu gibi tüm yorumlar, öneriler, geri bildirimler ve analitik veriler (toplu olarak “Beta Geri Bildirimi”), Socios’un özel mülkiyetindedir.

Beta Programına katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve Sizle Socios arasında yasal bir ortaklık, temsilcilik veya istihdam ilişkisi oluşturmadığını ve katılımınızdan ya da Beta Geri Bildirimine katılımınızdan dolayı tazmin edilmeyeceğinizi anlar ve kabul edersiniz. 

Geçerli yasalar ile yasaklanmadığı sürece, tüm test materyalleri herhangi bir türde doğrudan veya dolaylı garanti olmaksızın size “olduğu gibi” sağlanır. Beta Yazılımının gelişim aşamasında olduğunu ve hatalar, arızalar ve veri kaybına ve/veya sistem arızasına yol açabilecek diğer sorunlar içerebileceğini anlarsınız. Beta Yazılımını işletme açısından kritik öneme sahip olmayan ve yedeklenmiş olan üretim dışı cihazlara yüklemelisiniz. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Socios Beta Programına katılımınızın bir sonucu olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz halinde, bunun Socios’a tespit edilmesi zor olacak ölçüde ve maddi tazminatın yeterli veya uygun bir çare olmayabileceği, telafisi mümkün olmayan bir zarar vereceğini kabul edersiniz.  Buna göre, gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz halinde, Socios’un mevcut olabilecek diğer yasal yollara ek olarak mahkemenin uygun gördüğü ihtiyati veya başka parasal olmayan bir tedbir almaya hak kazanacağını da kabul edersiniz.

18.       FERAGATLAR

18.1.    Geçerli tüm yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde ve bu Şartlarda aksinin belirtildiği durumlar haricinde, Token Satıcısı işbu belgeyle yükümlülüğünden açıkça feragat eder ve hiçbir durumda aşağıdaki eylemlerden dolayı kimseye karşı sorumlu tutulamaz;

18.1.1. Sizin tarafınızdan elde edilen Tokenların herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye satışı veya aktarılması;

18.1.2. Kara para aklama, terörizmin finanse edilmesiyle bağlantılı eylemler ya da geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallarla ihlal halinde olan veya aykırı başka eylemler aracılığıyla elde edilen Tokenları satın almak için kullanılan fonlar;

18.1.3. Tokenlar satın alma işlemlerinin reddedilmesi veya Token Satışının sonlandırılması;

18.1.4. Token Satıcısının kontrolü dışındaki veya tamamen ya da kısmen üçüncü bir tarafa atfedilebilen herhangi bir nedenden dolayı, Tokenların Token Satıcısı tarafından teslim edilememesi veya tesliminde gecikme olması ya da Sizin tarafınızdan alınamaması veya alınmasında gecikme olması;

18.1.5. Programlama veya kaynak kodda hack, siber saldırı, dağıtık hizmet aksatma, hata, güvenlik açığı, kusur, çizik oluşumu nedeniyle veya başka bir şekilde Token Satıcısının faaliyetinde, Tokenlarda veya Token Satıcısının istinad ettiği teknolojide arıza, işlev bozukluğu veya aksaklık ya da bozulma. Bu tür bir arızanın, işlev bozukluğunun, aksaklığın veya bozulmanın zamanına bakılmaksızın;

18.1.6. Programlama veya kaynak kodda katı ayrışım, hack, siber saldırı, dağıtık hizmet aksatma, hata, güvenlik açığı, kusur, çizik oluşumu nedeniyle veya başka bir şekilde Token Satıcısının faaliyetleriyle bağlantılı olarak herhangi bir blok zincirinde, blok zinciri tabanlı yazılım sisteminde veya blok zinciri teknolojisinde arıza, işlev bozukluğu veya aksaklık ya da bozulma (bu tür bir arızanın, işlev bozukluğunun, aksaklığın veya bozulmanın zamanına bakılmaksızın);

18.1.7. Tokenlar alınıp satılmak için uygun hale getirildikten sonra, Tokenların ticari fiyatlarındaki ya da ticari hacmindeki düşüşler veya dalgalanma;

18.1.8. Taraftar Tokenlarının belirli bir amaca yönelik olmaması;

18.1.9. Token Satışının/Satışlarının ilerleyişi ile ilgili bilgilerin ifşa edilmemesi;

18.1.10.           Herhangi bir üçüncü taraf kripto para borsası tarafından Tokenlar satın alma işleminin veya ticaretinin reddedilmesi;

18.1.11.           Herhangi bir hükümet makamı veya düzenleyici makam tarafından herhangi bir yargı yetkisi alanında Tokenların işleyişinin, işlevselliğinin, kullanımının, saklanmasının, aktarma mekanizmalarının, aktarılabilirliğinin ve ticaret yapılabilirliğinin yasaklanması, sınırlandırılması veya düzenlenmesi;

18.2.    Kullanıcının Socios Cüzdanında herhangi bir kayıp, hack veya hırsızlık söz konusu olması halinde, Token Satıcısına karşı hiçbir şekilde herhangi bir hak, iddia ve dava sebebiniz olmadığını kabul edip onaylarsınız.

19.       SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE TAZMİNAT

19.1.    Geçerli yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde:

19.1.1. Token Satıcısı ve Tazmin Edilen Kişiler; Tokenların Sizin tarafınızdan satın alınması, kullanılması, ticaretinin yapılması, alınması veya elde bulundurulmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı, her türlü dolaylı, özel, tesadüfi, sonuca bağlı veya diğer kayıptan, haksız fiilden, sözleşmeden ötürü veya başka bir şekilde (gelir, kazanç veya kar kaybı ya da kullanım veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yükümlü olmayacaklardır;

19.1.2. Token Satıcısının haksız fiilden, sözleşmeden veya başka bir şekilde, Tokenların Sizin tarafınızdan satın alınması, kullanılması, alınması veya elde bulundurulmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olan toplam sorumluluğu, burada amaçladığınız Token satın alma işlemine ilişkin satın alma bedeli olarak Sizin tarafından aktarılan $CHZ tutarı ile sınırlı olacaktır;

19.1.3. İşbu belgeyle geçerli yasalar, yönetmelikler ve kurallar uyarınca haklardan feragat etmeyi ve iddialarda bulunmayı kabul edersiniz ve yalnızca bu Şartlara dayanarak taleplerde bulunabilirsiniz.

19.1.4. Geçerli yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde, Token Satıcısını ve/veya Tazmin Edilen Kişileri, Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen buradaki herhangi bir garanti, temsil veya yükümlülük ihlalinden kaynaklanan, Token Satıcısı veya Tazmin Edilen Kişilere karşı Sizin tarafınızdan veya üçüncü tarafça yapılan/karşılanan her türlü iddia, zarar, kayıp, dava, eylem, talep, işlem, masraf ve/veya yükümlülüğe (tahakkuk eden makul yasal ücretler ve/veya başarılı bir şekilde tazminat hakkı oluşturmak için gerekenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaksınız.

20.       FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

20.1.    Bu Şartlar; kullanımla ilgili, herhangi bir amaca yönelik, Token Satıcısı veya Ortaklarla bağlantılı herhangi bir bilgi, resim, kullanıcı arayüzü, logolar, ticari markalar, ticari adlar, internet etki alanı adları veya telif haklarına ilişkin haklar dahil olmak üzere Size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermeyecektir.

20.2.    Bu Şartlar kapsamında herhangi bir zımni lisans bulunmamaktadır ve Token Satıcısı, burada Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

21.       FERAGAT EDİLEMEYEN DURUMLAR

21.1.    Token Satıcısının bu Şartları uygulayamaması veya bu Şartlar kapsamında Size karşı herhangi bir hak, iddia veya dava sebebi ileri sürememesi, Token Satıcısının Size karşı herhangi bir hak, iddia veya dava sebebi ileri sürme hakkından feragat olarak yorumlanmayacaktır.

22.       TAM ANLAYIŞ

22.1.    Bu Şartlar, Taraflar arasındaki tam anlayışı ihtiva eder ve Token Satışı, Socios Platformunun kullanımı, Hizmetlerin kullanımı ve Tokenlar satın alma işleminizle ilgili tüm önceki şartların ve koşulların, iletişimlerin, anlaşmaların veya düzenlemelerin (hem sözlü hem de yazılı olarak) yerine geçer.

22.2.    Token Satıcısının Sizin, Token Satışına katılmanız durumunda, haksız, aşırı ya da kötü muamele veya davranışlarda bulunduğunuzu fark etmesi halinde, Token Satıcısı, kendisini ve Tazmin Edilen Kişileri herhangi bir surette ve şekilde kayıptan, hasardan, zarardan veya bozunmadan korumak için yasalar kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerekli olabilecek her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar.

22.3.    Bu Şartları zaman zaman değiştirebiliriz. Bu Şartlarda herhangi bir değişiklik yaparsak, örneğin Socios Uygulamasında bir bildirim yayınlayarak veya Web sitemizdeki güncellenmiş Şartlarla birlikte bir e-posta bildirimi göndererek bu değişiklikler hakkında Sizi bilgilendireceğiz ve bu Şartların başındaki “Son Güncelleme” tarihini değiştireceğiz. Yasaların izin verdiği ölçüde, değiştirilen Şartlar bu bildirimin yayınlanması üzerine derhal geçerli olacaktır. Bu tür bildirimleri ve güncellemeleri düzenli olarak kontrol edip okumak sizin sorumluluğunuzdadır.

22.4.    Herhangi bir maddenin yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse söz konusu madde, bu maddenin veya tam olarak yürürlükte kalacak olan bu Şartların kalan kısmının geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeden bu Şartlardan ayrılabilir.

23.       BEKLEME SÜRESİNDEN AÇIK FERAGAT

23.1.    Geçerli yasalar tarafından hariç tutulmadıkça, Bizim tarafımızdan kullanıma sunulan Hizmetlerle ilgili olarak Kullanıcı tarafından Socios Platformu üzerinde gerçekleştirilen satın alımlara veya genel işlemlere ilişkin geri çekilme hakkı olmayacaktır.

24.       ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VEYA KAYNAKLARI

Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına ilişkin bağlantılar içerebilir. Socios, bu bağlantılarla sadece kolaylık sağlamakta ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan ya da kullanıma sunulan içerikten, ürünlerden veya Hizmetlerden ya da bu tür web sitelerinde gösterilen bağlantılardan sorumlu değildir. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, üçüncü taraf web sitelerini veya kaynaklarını kullanımınızdan doğacak tüm risklerin tek sorumlusunu olduğunuzu onaylayıp bu riskleri üstlenirsiniz.

Socios; cep telefonu şebekeleri, kablosuz bağlantı noktaları, kablosuz internet ve diğer Hizmetler dahil olmak üzere üçüncü taraf Hizmetlerin kullanılabilirliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir. Bu tür üçüncü taraf Hizmetleri, Hizmetleri kullanma veya bir etkinliğe katılma gücünüzü etkileyebilir ve işbu belgeyle Socios’u ve Hizmetleri oluşturma veya sunma süreçlerine dahil olan başka bir tarafı, herhangi bir şekilde bu tür üçüncü taraf Hizmetlerinden doğabilecek, kaynaklanabilecek veya bunlarla ilgili olabilecek tüm iddialardan, taleplerden, dava sebeplerinden, zararlardan, kayıplardan, masraflardan ve yükümlülüklerden muaf tutarsınız.

25.       YARIŞMALAR, ÇEKİLİŞLER VE BENZER PROMOSYONLAR

Socios ve/veya Ortakları, Uygulama üzerinde periyodik olarak çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve benzer promosyonlar (her biri bir “Promosyon”) düzenleyebilirler. Bu Şartlara ek olarak, Promosyonlar bu Promosyonlar sırasında Size ileteceğimiz özel şartlara (“Promosyon Şartları”) tabi olacaktır. Herhangi bir Promosyona katılarak, bu Promosyon Şartlarına tabi olacaksınız. Tüm Promosyon Şartları; bu Şartlara dahil edilmiştir, bunlardan farklı olabilir ve bunların yerine geçecektir. Socios, bu tür Promosyonlara katılmadan önce Promosyon Şartlarını dikkatlice okumanızı önemle tavsiye eder. Gizlilik Politikamız, bu Şartlara ve Promosyon Şartlarına ek olarak, bu Promosyonlarla bağlantılı olarak gönderdiğiniz bilgileri de yönetir.

26.       VERGİLER

26.1.    Tokenlar satın alma işleminize ilişkin ödeme olarak aktardığınız Satın Alma Bedeline ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak KDV (varsa) dahil olacaktır. Bununla birlikte, Satın Alma Bedeli herhangi bir yargı yetkisi alanında Tokenlar satın alma, alma ve elde bulundurma işlemleriniz için geçerli olabilecek KDV hariç diğer vergileri (“Ödenecek Vergi”) içermeyecektir.

26.2.    Bölgenizdeki yargı yetkisi alanında Hizmetlerimizin yasal kullanımı ile ilgili yerel yasaların yanı sıra Sizin için geçerli olan diğer yasalara ve yönetmeliklere uymak Sizin sorumluluğunuzdur. Ayrıca Yerel yasalarınız kapsamında, kesilmesi, tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve uygun vergi dairelerine havale edilmesi gibi vergi tahsilatının tüm yönlerini de hesaba katmanız gerekir.  FONLARINIZIN YASAL KAYNAKLARDAN GELDİĞİNİ VE KAYNAĞININ YASA DIŞI FAALİYETLER OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ; FONLARINIZIN KAYNAKLARININ VE KULLANIMININ YASAYA UYGUN OLDUĞUNU DOĞRULAMAK İÇİN İLGİLİ YASALAR VEYA KARARNAMELER UYARINCA GEREKLİ BİLGİLERİ VE MATERYALLERİ SAĞLAMANIZI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE TOPLAMANIZI TALEP EDECEĞİMİZİ KABUL EDERSİNİZ. Dünya genelindeki emniyet yetkilileri ile iş birliği halindeyiz ve yasalarca işaretlenen veya soruşturulan Hesabınıza ve fonlarınıza el koymaktan, bunları dondurmaktan ve feshetmekten çekinmeyeceğiz.

26.3.    Token Satıcısı, herhangi bir Ödenecek Verginin belirlenmesinden ve doğru tutarda Ödenecek Verginin beyan edilmesinden, kesilmesinden, rapor edilmesinden ve uygun vergi dairelerine havale edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

27.       TOKEN AVI

27.1.    ÖZELLİK

27.1.1. Token Avı özelliği, Kullanıcıların Socios Platformu üzerinden ücretsiz olarak Tokenlar toplamalarına olanak sağlayan, gerçek dünyada artırılmış gerçekliğe dayalı mobil bir deneyimdir.

27.1.2. Herhangi bir bireysel Kullanıcı tarafından Token Avı’nda toplanabilecek maksimum Taraftar Tokenları ve/veya $CHZ sayısı, Socios tarafından belirlendiği şekilde sınırlandırılabilir.

27.1.3. Token Avı özelliğini kullanımınız, Kullanıcı Kılavuzuna (“Kılavuzlar”) uygun olmalıdır

27.2.    HİLE YAPMA

Socios, hile yapmayı yasaklar ve Biz hileyi önlemeye yönelik önlemlerimizi iyileştirmek için sürekli adımlar atarız. Hile yapmak, bir Hizmetin normal davranışını veya kurallarını fiilen değiştiren veya engelleyen ya da değiştirmeye veya engellemeye teşebbüs eden bir eylemi ihtiva eder. Hile yapmak, Kendi adınıza veya başkaları adına aşağıdaki davranışlardan birinde bulunmanızı içerir ancak bununla sınırlı değildir:

●          Yetkisiz bir şekilde Hizmetlere erişmek (değiştirilmiş veya üçüncü taraf yazılımı kullanmak dahil);

●          Aynı Hizmet için birden fazla hesap kullanmak;

●          Hesapları paylaşmak;

●          Bir cihazın konumunu değiştirmek veya çarpıtmak için herhangi bir teknik kullanmak (örneğin, GPS aldatması) ve/veya

●          Hesap satmak veya takas etmek.

Uygulamalar, Socios’un hile yapıldığını tespit ettiği veya hile yapıldığından makul ölçüde şüphelendiği cihazlarda çalışmayabilir ve Socios, hile yapmaya teşebbüs eden oyunculara destek sağlamaz. Socios’un, bu Şartlar uyarınca cihazınızdaki kötüye kullanım veya bilgisayar korsanlığı ve/veya yetkisiz yazılım varlığının kontrol edilmesi dahil hileyi, dolandırıcılık faaliyetini ve yasaklı diğer davranışı tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için yasal mekanizmaları kullanabileceğini kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Kılavuzlara ve Gizlilik Politikamıza bakın.

27.3.    GÜVENLİ VE UYGUN KULLANIM

Hizmetlerimizi kullanırken, lütfen etrafınızdakilerden haberdar olun ve güvenli bir şekilde oyun oynayıp iletişim kurun. Hizmetleri kullanımınıza ilişkin riskin size ait olduğunu ve Hizmetleri, bu Şartlarda ana hatlarıyla belirtildiği üzere üçüncü taraf haklarını, geçerli yasa, yönetmelik veya talimatları ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı veya herhangi bir bireyi bu şekilde kullanmaya teşvik etmeyeceğinizi veya bu şekilde kullanmasını sağlamayacağınızı kabul edersiniz.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, yasa dışı, uygunsuz veya ticari herhangi bir içerik (aşağıda tanımlanmıştır) sunmayacağınızı kabul edersiniz. Veri gönderimleri, düzenlemeler veya kaldırma istekleri dahil olmak üzere, yanlış, yanıltıcı veya uygunsuz İçerik göndermeyeceğinizi kabul edersiniz.

Socios, Token Avı özelliğini tıbbi veya sağlıkla ilgili bir araç olarak kullanma ya da tıbbi veya sağlıkla ilgili bir tavsiyede bulunma doğrultusunda kullanmaz.

Token Avı, yalnızca Socios Platformunda kullanılabilir. Token Av ısırasında yapılan masrafların tamamen Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

27.4.    DİĞER KİŞİLERLE ETKİLEŞİMLERİNİZ

Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, diğer oyuncularla ve gerçek dünyadaki diğer kişilerle güvenli ve uygun bir iletişim halinde olacağınızı kabul edersiniz. Başkalarının haklarını taciz, tehdit veya başka bir şekilde ihlal etmeyeceksiniz. Bulunmaya hakkınız veya izniniz olmayan herhangi bir mülke veya konuma izinsiz girmeyecek ya da herhangi bir şekilde erişim sağlamayacak veya erişim sağlama teşebbüsünde bulunmayacaksınız ya da başka bir şekilde her türlü yaralanma, ölüm, mülk hasarı, sıkıntı veya yükümlülük ile sonuçlanabilecek herhangi bir faaliyete dahil olmayacaksınız. Hizmetleri kullanımınız ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafla ihtilafa düşmeniz halinde, Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri bu tür ihtilaflardan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu tür ihtilaflarla bağlantılı bilinen ve bilinmeyen, şüphe duyulan ve şüphe duyulmayan, ifşa edilen ve ifşa edilmeyen her türlü ve her nitelikteki iddia, talep ve zarardan (fiili ve sonuca bağlı) beri kılarsınız.

27.5.    TOKEN AVI’NA KİMLER KATILABİLİR?

Belirli bir Hizmet için aksi belirtilmedikçe, 14 yaşının altındaki kişilerin Token Avı’na katılmasına izin verilmez.

GEÇERLİ YASALAR UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE SOCIOS, BİR EBEVEYNİN İZNİ İLE VEYA İZNİ OLMAKSIZIN 14 YAŞININ ALTINDAKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR FAALİYETE İLİŞKİN SORUMLULUĞU REDDEDER. BİR EBEVEYNSENİZ VE ÇOCUĞUNUZA HİZMETLERDEN BİRİNE KAYDOLMASI İÇİN İZİN VERİRSENİZ, ÇOCUĞUNUZUN HİZMETLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLARI DA KABUL EDERSİNİZ.

27.6.    SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

GEÇERLİ YASA UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE; SOCIOS, BURADAKİ HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞ VEYA İŞTİRAK YA DA HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE YA DA SUNULMASINA DAHİL OLAN BAŞKA HERHANGİ BİR TARAF (ORTAKLAR DAHİL), GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA BİR HUKUK TEORİSİNE DAYALI OLSUN YA DA OLMASIN VE BURADA BELİRTİLEN SINIRLI BİR ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI DOĞRULTUSUNDA BAŞARISIZ OLDUĞU TESPİT EDİLSE BİLE SOCIOS’UN BU TÜR OLASI ZARARLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLİP BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, BU ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU ŞARTLARLA BAĞLANTILI YA DA HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN, HİZMETLERİN DİĞER KULLANICILARI VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA İLETİŞİM KURDUĞUNUZ VEYA ETKİLEŞİME GİRDİĞİNİZ KİŞİLER İLE OLAN İLETİŞİMLER, ETKİLEŞİMLER VEYA TOPLANTILARDAN KAYNAKLANAN KAR KAYBI, VERİ VEYA İTİBAR KAYBI, HİZMETTE KESİNTİ, BİLGİSAYARDA HASAR VEYA SİSTEM ARIZASI YA DA İKAME MASRAFLARININ MALİYETİ DAHİL HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ, EMSAL VEYA SONUCA BAĞLI ZARARDAN SİZİ SORUMLU TUTMAYACAKTIR. BAZI YARGI YETKİSİ ALANLARINDA SONUCA BAĞLI VEYA TESADÜFİ ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUĞUN OLMAMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEZ; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI MADDESİ, GEÇERLİ YARGI YETKİSİ ALANINDAKİ YASALAR KAPSAMINDA MÜMKÜN OLAN EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

GEÇERLİ YASALAR UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE; SOCIOS’UN HERHANGİ BİR BİREYİN İDDİASINA VE İDDİALARINA İLİŞKİN TOKEN AVI ÖZELLİĞİNİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA KULLANIMIYLA BAĞLANTILI TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ (100) EURO TUTARINI AŞMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN ZARARLARIN DAHİL EDİLMEMESİ VE SINIRLANDIRILMASI, SOCIOS İLE ARANIZDAKİ PAZARLIĞIN TEMEL UNSURLARIDIR.

27.7.    TARAFTAR TOKEN KULLANIMI

Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenları ve/veya Chiliz Tokenları, yalnızca Socios Platformu veya Chiliz.net platformu veya bizim tarafımızdan onaylanmış olan başka platformlar tarafından sağlanan ve kullanıma sunulan pazarda alınıp satılabilir, kullanılabilir veya satılabilir.

Kullanıcılar, Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenlarını ve/veya Chiliz Tokenlarını başka Tokenlar için değiştirmemizi, kullanmamızı veya alıp satmamızı talep edemezler.

Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenları ve / veya Chiliz Tokenları ($CHZ), istendiği zaman Chiliz Tokenları ($CHZ) dönüştürülebilir, kullanıcı Socios Platformundaki Socios Cüzdanından (90 ) doksan gün aktarılamaz veya Socios tarafından belirlenebilecek herhangi bir süre için.

28.       GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ ALANI

28.1.    Bu Şartlar, Malta Cumhuriyeti yasaları tarafından yönetilecek olup bu yasalara uygun şekilde yorumlanacaktır.

28.2.    Taleplerinizi doğrudan Sizinle iletişim kurarak çözmeyi tercih ederiz ve bu nedenle, alternatif tüketici uyuşmazlık çözüm süreçlerine katılmayız. Herhangi bir şikayeti veya uyuşmazlığı dile getirmek isterseniz, Sizi aşağıda belirtilen İletişim Bilgileri aracılığıyla Bizimle iletişime geçerek konuyu bilgimize sunmaya davet ediyoruz.

28.3.    Bir Taraf, herhangi bir uyuşmazlığı diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir (“Uyuşmazlık Bildirimi”). Bu tür bir Uyuşmazlık Bildirimi, diğer Tarafın uyuşmazlıkla ilgili konumunu değerlendirmesini sağlamak için uyuşmazlığa ilişkin yeterli ayrıntılar içerecektir.

28.4.    Sizin ve Bizim aramızda, bu Koşullarla veya Hizmetlerimizin bir kullanıcısı olarak Bizim ile olan ilişkinizle bağlantılı olarak veya herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, iddia veya ihtilaf (sözleşme, haksız fiil, kanun, dolandırıcılık, yanlış beyan veya başka herhangi bir hukuk teorisine dayalı olup olmadığına bakılmaksızın ve iddiaların bu Koşulların feshi sırasında veya sonrasında ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın), zorunlu olan nihai ve bağlayıcı hakem (kurul değil) kararı ile belirlenecektir. Ayrıca Siz ve Biz, Tahkim Sözleşmesinin varlığı, kapsamı veya geçerliliği ya da herhangi bir iddianın veya karşı iddianın tahkim yoluyla çözülebilme durumuna ilişkin herhangi bir itiraz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hakemin kendi yargı yetkisi alanında karar vermek üzere münhasır yetkiye sahip olacağını da kabul ederiz. Tahkim, ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından yönetilecektir. Taraflar aksini kabul etmedikçe, ICC Kuralları uyarınca atanan tek bir hakem olacaktır. Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerden birinin veya başka bir yargı yetkisi alanının zorunlu kanunu aksini gerektirmedikçe herhangi bir tahkim İngilizce olarak yürütülecektir. Hakem, tahkimin nasıl yürütüldüğüne bakılmaksızın, kararın ve varsa hükmün dayandığı esaslı bulguları ve sonuçları açıklamak için yeterli olan gerekçeli ve yazılı bir karar çıkaracaktır. BİZE YÖNELİK HERHANGİ BİR TAHKİM, İDDİADA BULUNAN TARAFIN İDDİAYA NEDEN OLAN EYLEMİ, İHMALİ VEYA TEMERRÜDÜ İLK ÖĞRENDİĞİ VEYA BÖYLE BİR DURUMDAN MAKUL SURETTE HABERDAR OLMASI GEREKEN TARİHTEN SONRA, BİR (1) YIL İÇİNDE BİR TAHKİM TALEBİ DOLDURULARAK BAŞLATILMALIDIR; BU SÜRE DAHİLİNDE HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNULMADIĞI TAKDİRDE HERHANGİ BİR KANUNİ YOLA BAŞVURMA HAKKI OLMAYACAKTIR. BU BİR YILLIK SINIRLAMA SÜRESİNE BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN ŞİRKET İÇİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ PROSEDÜRÜ DAHİLDİR. BU SÜRE DAHİLİNDE HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNULMADIĞI TAKDİRDE HERHANGİ BİR KANUNİ YOLA BAŞVURMA HAKKI OLMAYACAKTIR. Geçerli yasalar, iddiada bulunulmasına ilişkin bir yıllık sınırlama süresini yasaklarsa geçerli yasaların izin verdiği en kısa sürede bir iddiada bulunulmalıdır. Hakemin kararları temyiz edilemez ve taraflar, bunu yapma haklarından açıkça feragat ederler. Tahkim mahkemesinin yeri Malta olacaktır. Taraflarca aksi kabul edilmediği takdirde, bizzat bulunulması gereken tahkim duruşmasının konumu Malta olacaktır.

28.5.    Avrupalı Kullanıcılar için Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage adresinden erişebileceğiniz çevrimiçi bir uyuşmazlık çözüm platformu aracılığıyla Size uyuşmazlığı dile getirebileceğiniz başka bir seçenek sunar.

28.6.    Bu fıkra uyarınca tahkim ile karar verilmesi için herhangi bir uyuşmazlığa veya belirli uyuşmazlıklara (veya belirli uyuşmazlıkların bir kısmına) atıfta bulunulmasına bakılmaksızın, Taraflar bu Şartlar uyarınca kendi yükümlülüklerine uymaya devam edeceklerdir.

29.       ARJANTİN KULLANICILARI İÇİN GEÇERLİ EK KULLANIM KOŞULLARI

29.1.    Cayma Süresinden Feragat

Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu’nun 1116. maddesi uyarınca, sağlanan herhangi bir Token Satışı ve diğer Hizmetlerin nihai olarak kabul edileceğini ve herhangi bir para çekme süresine tabi olmayacağını özellikle kabul edersiniz.

29.2.    Tartışmalı Karar Çözümü

Arjantinli kullanıcılar Malta’da veya Arjantin’de bu Şartlar ile bağlantılı olarak tüketici koruma haklarının uygulanmasını talep edebilirler.

29.3.    Vergiler

Sizin Token satın alımınız için ödeme olarak aktardığınız Satın Alma Değerlendirmesi, herhangi bir yargı alanında Token satın alma, elde etme, ticaretini yapma ve tutma için geçerli olabilecek Arjantin vergilerinin neti olmalıdır (“Ödenebilir Vergi”). Satın Alma Değerlendirmesi yoluyla veya bu hesaba bağlı olarak yapılacak tüm ödemeler, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, herhangi bir Ücretli Vergiden mahsup edilmeden veya mahsup edilmeden yapılacaktır. Geçerli yasaların Satın Alma Hususundan herhangi bir Ödenecek Vergiyi düşmesi veya alması gerekiyorsa, o zaman:

(i) Satın Alma Değerlendirmesi tutarı, gerekli tüm kesintiler veya stopajlar yapıldıktan sonra (bu Bölüm kapsamında ödenecek ek tutarlara uygulanabilecek kesintiler veya stopajlar dahil), Token Satıcısının, Satın Alma Değerlendirmesine eşit bir miktar alacağı şekilde artırılacaktır. böyle bir kesinti veya stopaj yapılmadıysa ve

(ii) Bu tür kesintiler veya stopajlar yapacak ve ilgili yasaya göre ilgili vergi dairesine düşülen veya tevkif edilen tutarın tamamını zamanında ödeyeceksiniz.

Satın Alma Konusunda herhangi bir katma değer vergisi (“KDV”) belirlemek ve zamanında ilgili vergi makamlarına doğru miktarda KDV bildirmek ve ödemekle yükümlüsünüz.

Token Satıcısı, herhangi bir Ücretli Verginin belirlenmesinden ve stopajın tahsil edilmesinden, tahsil edilmesinden, raporlanmasından ve Sizin adınıza uygun vergi makamlarına doğru miktarda Ücretli Verginin ödenmesinden sorumlu değildir. Satın Alma Düşüncesini ülkenizdeki yasal ihale para birimine dönüştürmek için geçerli kurallara uygun olarak ödenecek Vergi (KDV dahil) miktarını değerlendirmekle yükümlüsünüz. Uygun olması halinde, bu tür bir dönüşümden kaynaklanan kazançlar üzerinden alınabilecek gelir vergileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Size ilişkin Ücretli Vergileri ödemekle yükümlü olacaksınız.

Token Tedarikçisini, Token Satıcısı adına Sizin tarafınızdan ödenmesi gereken her türlü Ödenecek Vergiden ve cezalar, para cezaları, emirler veya idari yaptırımlar (ve makul avukatların da dahil olduğu herhangi bir masraf ve giderden hükümsüz tutmalısınız. Bölüm 28.3 kapsamındaki hakların uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ücretler, masraflar ve diğer makul cepten harcamalar) vadesi geldiğinde ödenecek herhangi bir Vergi ödememenizden kaynaklanan veya ortaya çıkan herhangi bir hatadan kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutamazsınız.

30.       VERİLERİN KORUNMASI

30.1.    Kişisel Verilerinizi bu Şartlar uyarınca açıkça izin verilen durumlar haricinde ifşa etmeyeceğiz ve başka bir durumda ancak Gizlilik politikamızda öngörüldüğü üzere Önceden onayınızı alarak ifşa edeceğiz. Bununla birlikte, Kişisel Verilerinizi ve/veya hakkınızdaki diğer belirli bilgileri geçerli yasaların ya da bir mahkeme veya yetkili hükümet makamı ya da düzenleyici makam tarafından verilen bir emrin gerektirdiği ölçüde ifşa etmemiz gerekebilir. Bu Şartları kabul ederek, Kişisel Verilerinizin geçerli yasalara veya yönetmeliklere uymak amacıyla gereken ölçüde üçüncü taraflara ifşa edilmesini açıkça kabul edip buna onay verirsiniz.

30.2.    Bize sağladığınız herhangi bir kişisel veri veya bilgi, kesinlikle atıf yoluyla bu Şartlara dahil edilen Gizlilik politikamıza uygun şekilde işlenecektir.

30.3.    Kişisel Verilerinizin kontrolü ve işlenmesi ile ilgili olduğu sürece, bu Şartların geçerli Gizlilik Yasaları tarafından düzenlendiğini onaylar, kabul eder ve anlarsınız.

31.       GERİ BİLDİRİM

31.1.    Sosyal medya veya destek kanallarından Bize ulaşarak Hizmetlere yönelik iyileştirmeler için geri bildirimler, yorumlar ve öneriler (“Geri Bildirim”) gönderebilirsiniz. Geri bildirim, bir Kullanıcı İçeriği biçimidir.

32.       İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Şartlar veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen support@socios.com adresi üzerinden veya 14 East, Level 7, Sliema Street, Gzira, GZR1639, Malta adresine posta göndererek Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin

RİSK FAKTÖRLERİ

Herhangi bir Token Satışına veya ticaret faaliyetine katılmaya karar vermeden önce, aşağıdaki risk faktörlerinden her birini ve Şartlardaki diğer tüm bilgileri dikkatli bir şekilde düşünüp değerlendirmelisiniz. Token Satıcısının bilgisi ve düşüncesi dahilinde, Token Satışına katılmak ve Socios Hizmetlerine dahil olmak üzere bilinçli bir karar verme sürecinde Sizi etkileyecek tüm risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi birinin gerçek olaylara dönüşmesi durumunda, Token Satıcısının faaliyetlerinin ticari, mali konumu ve sonuçları maddi yönden etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, Tokenların (Taraftar Tokenları, Koleksiyon Tokenları ve $CHZ Tokenları) fiyatı, bu hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi biri nedeniyle düşebilir ve Siz, Tokenların (Taraftar Tokenları, Koleksiyon Tokenları ve $CHZ Tokenları) tamamını veya bir kısmını kaybedebilirsiniz. Devam ederek bu riskleri kabul etmiş olursunuz.

TOKEN SATIŞINA KATILIMA İLİŞKİN RİSKLER

Token Satıcısı olarak Bizim tarafımızdan $CHZ Tokenları satın alınması, yüksek derecede risk içerir.

Yenilik yapan kişilerin karşılaştığı mali riskler ve işletme riskleri önemlidir ve Tokenlar Satıcısı bu risklere karşı korunmasızdır. Yenilik yapan kişiler; diğerlerinin yanı sıra ürün geliştirme, pazarlama, finansman ve genel yönetim alanlarında sıklıkla çözülemeyen beklenmedik sorunlar yaşarlar.

Token Satıcısı, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir.

Kriptografik ve FIAT para birimlerinin değerindeki olumsuz dalgalanma, Token Satıcısının Tokenların yararını belirleyememesi, ticari ilişkilerdeki başarısızlık veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin zorluklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çok sayıda nedenden dolayı, Token Satıcısının faaliyetlerini sürdürmesi uygun olmayabilir ve Token Satıcısı tasfiye edilebilir veya Token Satıcısının tasfiyesiyle sonuçlanan eylemlerde bulunulabilir.

Tokenların vergi işlemi, burada yer alan satın alma hakları ve Token Satışı belirsizdir ve gelecekteki belirli olaylardan sonra ve bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanına bağlı olarak Size yönelik olumsuz vergi sonuçları söz konusu olabilir.

Tokenlar satın alma veya ticaret işlemiyle bağlantılı olarak Kendi vergi danışmanınıza başvurmanız gerekir. Bu Şartlara uygun Tokenlar satın alma veya ticaret işlemi; stopaj vergileri, gelir vergileri ve veri raporlama gereklilikleri de dahil olmak üzere olumsuz vergi sonuçlarına yol açabilir. Bu Şartlar uyarınca Tokenlar satın alma işleminin ve/veya ticaretinin vergi işlemi konusunda Kendi profesyonel vergi danışmanlarınızın tavsiyesine başvurulmalı ve bu tavsiyeye güvenmelisiniz.

Taraftar Tokenları için öncesinde bir piyasa bulunmamaktadır ve Token Satışı, Tokenlar için aktif veya likit bir piyasa oluşturmayabilir

Token Satışı öncesinde, Taraftar Tokenları için herhangi bir kamuya açık piyasa bulunmamaktadır ve Taraftar Tokenları, herhangi bir kripto para borsasında olsun ya da olmasın alınıp satılmazlar. Tokenların bir kripto para borsasında alınıp satılmaları halinde, Tokenlara yönelik aktif veya likit bir ticari piyasanın oluşacağının garantisi yoktur. Tokenların piyasa fiyatının, Tokenları aldığınızda Satın Alma Bedelinin altına düşmeyeceğinin de garantisi yoktur. Satın Alma Bedeli, bir borsada alınıp satılmaya hazır olduktan sonra Tokenların piyasa fiyatının göstergesi olmayabilir.

Bir Tokenlar, herhangi bir merkez bankası veya ulusal kuruluş tarafından çıkarılan bir para birimi olmayıp herhangi bir gerçek varlık veya diğer kredilerle desteklenmemektedir. Tokenların ticareti, sadece ilgili piyasa katılımcıları arasında değeri üzerine yapılan fikir birliğine dayanmaktadır ve hiç kimse Tokenları satıcılar da dahil olmak üzere Tokenlar sahibinden satın almak zorunda değildir ve hiç kimse Tokenların herhangi bir zamandaki likiditesini veya piyasa fiyatını garanti etmez. Buna göre, Token Satıcısı Tokenlara yönelik herhangi bir talep veya piyasa olacağını garanti edemez.

Dış faktörler, Tokenların piyasa fiyatını maddi ve olumsuz yönde etkileyebilir

Taraftar Tokenlarının (Token Satışında satılmaya hazır olmayanlar) gelecekteki satışı piyasadaki Token arzını artıracak olup, Taraftar Tokenları üzerinde aşağı yönlü bir fiyat baskısına yol açabilir. Önemli sayıda Tokenlar Token Satışı dışında satışı veya dağıtımı ya da başka satışların gerçekleşebileceği algısı, Taraftar Tokenlarının ticari fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Olumsuz yönde tanıtım, Tokenların fiyatını maddi ve olumsuz yönde etkileyebilir

Ortakların ve/veya Token Satıcısının dahil olduğu olumsuz yönde tanıtım, bu olumsuz yönde tanıtımın makul olup olmadığına bakılmaksızın, hem Taraftar Tokenlarının hem de Chiliz Tokenlarının piyasa algısını ya da piyasa fiyatını maddi ve olumsuz yönde etkileyebilir.

Socios Platformunun ve Token Satışlarının başarıya ulaşacağının garantisi yoktur

Tokenların değeri ve bunlara yönelik talep, büyük ölçüde Socios Platformunun performansına bağlıdır. Sağlam verilere dayanan oldukça iyi ve erken tahminlere rağmen, bunun lansmanından sonra ilgi çekeceğinin ve ticari bir başarıya ulaşacağının garantisi yoktur.

Tokenların ticari fiyatında, Token Satışına müteakip dalgalanmalar görülebilir.

Genel olarak dijital varlıkların fiyatları, nispeten değişken olabilir ve kısa sürede önemli ölçüde dalgalanma gösterebilir. Tokenlara yönelik talep ve buna bağlı olarak Tokenların piyasa fiyatı; bazıları Token Satıcısının kontrolünün dışında kalan aşağıdaki faktörlere yanıt olarak önemli ve hızlı bir şekilde dalgalanma gösterebilir:

●          Yeni teknik yenilikler;

●          Analistlerin Tokenların piyasa fiyatına veya Token Satıcısının mali performansına ilişkin spekülasyonları, önerileri, algıları veya tahminleri;

●          $CHZ Tokenları ile aynı borsalarda satış ve alış için kullanılabilecek Token Satıcısınınkilere benzer faaliyetlerde bulunan kurumların piyasa hesaplamalarında ve Tokenlar fiyatlarında değişiklikler;

●          Ortaklıklar, sponsorluklar veya yeni ürün geliştirmeleri gibi önemli olaylar hakkında Token Satıcısı tarafından yapılan duyurular;

●          Piyasa fiyatlarındaki ve kripto para borsalarındaki kripto paraların ticari hacmindeki dalgalanmalar;

●          Token Satıcısı kilit personelinin dahil olması veya ayrılması;

●          Token Satıcısı yönetiminin iş geliştirme stratejilerini uygulamadaki başarısı veya başarısızlığı;

Blok zinciri veya finans teknolojisi endüstrisini etkileyen koşullarda, genel ekonomik koşullarda veya piyasa duyarlılığında ya da diğer olaylarda veya faktörlerde değişiklikler.

ALICI ADRESLERİNE VE CÜZDANLARINA İLİŞKİN RİSKLER

Alıcı Socios Cüzdanları, tehlikeye girebilir ve Tokenlara ödeme yapılamayabilir.

Alıcı Socios Cüzdanları, güvenli olacak şekilde tasarlanmışlardır. Bununla birlikte, Socios Cüzdanlarının herhangi bir gerekçeyle tehlikeye girmesi halinde, alıcı Socios Cüzdanlarında tutulan Tokenlar geri alınamayabilir ve bu Tokenlara ödeme yapılamayabilir ve Tokenların geri alınması kalıcı olarak mümkün olmayabilir.

Socios Cüzdanınızla ilgili bilgilerin kaybolması veya tehlikeye girmesi, Tokenlara ilişkin Erişiminizi veya Mülkiyetinizi etkileyebilir.

Socios Cüzdanınızdaki Tokenlara erişiminiz, kullanıcı hesabı bilgileri, adres, özel anahtar ve parola dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Socios Cüzdanına ilişkin bilgilere yönelik güvenlik önlemlerine bağlıdır. Yukarıdakilerden herhangi birinin kaybolması veya tehlikeye girmesi halinde, Socios Cüzdanınıza erişiminiz kısıtlanabilir ve bu nedenle, söz konusu Tokenların geri alınmasının mümkün olmaması ve kalıcı olarak kaybedilmeleri de dahil olmak üzere, Tokenlara ilişkin Erişiminiz ve Mülkiyetiniz olumsuz yönde etkilenebilir.

TOKEN SATICISINA VE SOCIOS PROJESİNE İLİŞKİN RİSKLER

Protokollerde, sistemlerde ve akıllı sözleşmelerde Token Satışı ve Socios Hizmetleri (ticaret faaliyetleri de dahil) ile bağlantılı zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar olabilir.

Socios; Token Satışları, ticaret ve oy verme ile bağlantılı protokoller, sistemler ve akıllı sözleşmelerin teknik uzmanlar tarafından denetlendiğinden, test edildiğinden ve kanıtlandığından emin olmak için makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, akıllı sözleşme teknolojisi halen gelişim aşamasının başında olduğu ve deneysel nitelikteki uygulaması önemli işletimsel, teknolojik, finansal, düzenleyici ve itibari riskler taşıdığı için bu protokollerin, sistemlerin ve akıllı sözleşmelerin zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar içerebileceği içsel riskler söz konusudur.

Token Alıcıları; Tokenların belirli bir amaca uygun olduklarına ve değer veya itibar kaybına neden olacak zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar içermediğine ilişkin garantilerin söz konusu olmadığını anlamalı ve kabul etmelidir. Yukarıda belirtilen risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, iş stratejileri, faaliyet sonuçları ve Token Satıcısının görünümü de olumsuz yönde etkilenebilir.

Token Satıcısı, kısmen üçüncü tarafların bulunduğu konuma ve veri merkezi tesislerine bağlıdır.

Token Satıcısının altyapı ağı, kısmen üçüncü tarafların bulunduğu konumdaki tesislere sahip ve bu tesisleri bünyesinde barındıran sunucular ve üçüncü tarafların veri merkezi tesislerini kiralayan sunucular aracılığıyla kurulur. Token Satıcısı veri tesisi kira kontratını ticari olarak makul şartlarda veya hiçbir şekilde yenileyemezse Token Satıcısının Hizmetlerini yeni bir veri merkezi tesisine aktarması gerekebilir ve bu yer değişikliği ile bağlantılı olarak önemli maliyetler ve olası hizmet kesintileri söz konusu olabilir. Bu tesisler, aynı zamanda doğal afetler, kundakçılık, terör saldırıları, elektrik kesintileri ve telekomünikasyon arızalarından kaynaklanan hasarlara veya kesintilere karşı da savunmasızdır. Buna ek olarak, bu tür tesislerin üçüncü taraf sağlayıcıları güvenliği ihlal edebilirler. Herhangi bir güvenlik ihlali veya gerçekleşen hasar, Token Satıcısını ve Tokenın fiyatını etkileyebilir.

Tokenlardan kaynaklanan öngörülemeyen riskler söz konusu olabilir

Chiliz Tokenları ve Taraftar Tokenları gibi kriptografik Tokenlar, nispeten yeni ve dinamik bir teknolojidir. Buraya dahil edilen risklere ek olarak, Token Satıcısının öngöremedikleri de dahil olmak üzere Tokenlar satın alma, elde bulundurma ve kullanma işlemlerinize ilişkin başka riskler de söz konusudur. Bu tür riskler, burada tartışılan öngörülemez risk varyasyonları veya kombinasyonları olarak da ortaya çıkabilir.

İşlem taleplerinin engellenmesi söz konusu olabilir

Bir işlem talebi göndermeniz engellenirse ya da İşlem talebiniz veya e-postanız, donanım, yazılım veya Hizmet sorunları (internet ve diğer ağ bağlantısı sorunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeniyle Tarafımızca alınmazsa Socios sorumlu tutulamaz.

Ortak ile olan iş ilişkisinin feshedilmesi söz konusu olabilir

Taraftar Tokenlarının kullanımı ve işlevi, Bizimle Ortak (örneğin, resmi futbol takımı) arasındaki temel bir anlaşmaya dayanmaktadır. Bu tür bir ortaklığın sona erme riski söz konusudur ve böyle bir durumda Taraftar Tokenları değerini, yararını ve ilgili fikri mülkiyet haklarını kaybedecektir. Bununla birlikte, Kullanıcı söz konusu Tokenları ilgili Socios Cüzdanında tutmaya devam edecektir.

Socios.com is currently unavailable to US users.