KULLANIM ŞARTLARI

Son Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020​

 

BU HİZMETİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI OKUYUN

BU KULLANIM KOŞULLARI SADECE SOCIOS UYGULAMASI İÇİNDİR

FERAGATNAME

Taraftar Tokenlarının ve/veya $CHZ Tokenlarının (“Tokenlar”) satın alınması, Tokenların kısmen veya tamamen değer kaybetmesine y ö nelik bir risk teşkil eder. Tokenların (Taraftar Token Arzı D ö neminde veya daha sonrası nda Socios Platformu üzerinden elde edilen) nakde çevrilmesi, s ö z konusu Tokenlara ilişkin ikincil bir piyasanın var olması, Taraftar Tokenları Sat ışında veya daha sonrasında Socios Platformundan elde edilen Tokenları n de ğeri ve s ö z konusu Tokenları n de ğişim değeri ile ilgili herhangi bir garanti verilmez. Tokenlar, finansal araçları veya güvenlik Tokenlarını oluşturmaz ve buna karşılık yaygın olarak finansal araçlar ve/veya güvenlik Tokenları ile ilişkilendirilebilecek hakları beraberlerinde getirmezler .

Tokenlar, yalnızca Socios Platformu veya Bizim tarafımızdan belirlenen başka herhangi bir dijital platform ya da kanal aracılığıyla sadece özel olarak Socios taraf ından sunulan Hizmetlerin kullanılması amacına y ö neliktir ve Socios, Katılımcı dan/Kat ılımcılardan veya başka herhangi bir gerekçe ile Tokenları elinde tutma teş ebb üsünde bulunan üçüncü taraflardan kaynaklanan herhangi bir spekülatif amaçtan sorumlu tutulmayacaktır.

Tarafımızca kontrol edilen diğer platformlarda veya Tarafımızca yetkilendirilen üçüncü taraf platformlarda gerçekleştirilen alım satım işlemleri bu platformun ayrı hüküm ve koşullarına tabidir.

1. BU ŞARTLARIN KAPSAMINDA NELER YER ALIR?

Bu kullanım şartları (“Şartlar” veya ” Hizmet Kullanım Şartları“); Socios Services Limited (C91496) veya bağlı kuruluşları (“Socios” veya “ Biz”, “Bize” veya “Bizim ”) tarafından işletilen ya da başka bir şekilde kullanıma sunulan ve herhangi bir şekilde kullanıcı (“Siz“), (” Sizin“), (“Kullanıcı“) tarafından erişilen ve/veya kullanılan aşağıdaki ürünleri ve Hizmetleri (” Hizmetler“) kapsamaktadır:

(i) Uygulamada aksi belirtilmedikçe, tabletlere, mobil cihazlara, akıllı TV’lere veya diğer platformlara yönelik olup olmadığına bakılmaksızın Socios Uygulaması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Socios tarafından yayınlanan tüm uygulamalar (“Uygulamalar“);

(ii) Socios Platformu;

(iii) Token Avıözelliği (aşağıda tanımlandığı üzere);

(iv) Web sitesi www.socios.com ve/veya https://www.socios.com web sitesinin herhangi bir alt web sitesi ve/veya ilgili etki alanı (ve/veya etki alanları) (“Site“); ve açıkça www.Chiliz.net hariç;

(v) Socios tarafından yayınlanan veya dağıtılan tüm e-posta bültenleri;

(vi) Taraftar Token Arzı/Arzları (“FTO”) ve Socios Platformunda yürütülen marka işaretli, sanal Token ticareti;

(vii) Socios tarafından sağlanan diğer tüm interaktif özellikler, Hizmetler ve iletişimler;

2. TANIMLAR

$CHZ veya Chiliz Tokenları – Ethereum protokolüne (ERC20 Tokenları ) veya Bizim tarafımızdan belirlenebilecek başka herhangi bir protokole dayalı olarak Şirket tarafından çıkarılarak Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar elde etmek için kullanılabilecek bir Tokenlar olan işe yarar, kriptografik, merkezi olmayan bir Tokenlar.
“$CHZ” ve “Chiliz Tokenları” terimleri, birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılır.

Chiliz.net – Kayıtlı Kullanıcıları n Chiliz (CHZ $) , Taraftar tokenları ve Tahsil tokenları ticareti yapmalarına izin verecek bir Socios üyesi tarafından işletilen bir ticaret platformu. Chiliz.net kullanıcı cüzdanı Socios Cüzdanından farklıdır. Chiliz.net ayrı hüküm ve koşullara tabidir.

Tahsil Edilebilir Tokenlar – buradaki hamillere oy verme hakkı veya Taraftar Tokenları gibi başka haklar tanımayan, Ethereum protokolüne (ERC721 Tokenları ) dayalı olarak Token Satıcı tarafından oluşturulacak olan kriptografik, mübadelesi
mümkün olmayan, marka işaretli bir Tokenlar;

Belirlenmiş Hesap – Taraftar Tokenları satın alma işleminize ilişkin satın alma bedelini gösteren $CHZ makbuzunun kesildiği Token Satıcısı hesabı anlamına gelmektedir.

Uyuşmazlık – bu Şartlardan ve Bizim tarafımızdan Kullanıcıya/Kullanıcılara sağlanan Hizmetlerden dolayı veya bunlara ilişkin Biz ile Kullanıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık anlamına gelmektedir.

Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı – (a) herhangi bir sanal para satın alınmasını, Token Satışlarına katılımı veya benzeri diğer faaliyetleri yasaklayan ya da (b) $CHZ ve/veya Taraftar Tokenı satışının, bir güvenlik veya yatırım ürünü satışı olarak yorumlanmasının muhtemel olduğu ya da (c) yakın zamanda Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen, kara para aklama / terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konusunda stratejik eksiklikleri bulunan herhangi bir ülke veya yargı yetkisi alanı anlamına gelmektedir.

Taraftar Tokenları – Socios platformunda kullanılmak ve ticareti yapılmak üzere, Ortakları veya lisans sahibi diğer üçüncü taraflar ile işbirliği içinde Socios tarafından çıkarılan, Malta Yasalarının 590. Maddesi “Sanal Finansal Varlıklar Kanununda (2018)” tanımlandığı üzere sanal bir Token.

Her bir Taraftar Token , belirli bir futbol kulübüne/ takıma / etki sahibine özgüdür ve resmi anketlerde oy hakkı olarak kullanılacaktır. Taraftar Tokenları, $CHZ Tokenları kullanılarak satın alınabilir.

FIAT- Bir hükümetin emriyle yasal teklif olarak ilan edilen para birimleri veya paralar. Bu tür para birimleri ve paralar, bunlarla sınırlı olmamak üzere; ABD Doları, Euro, Japon Yeni vb.

Mali Eylem Görev Gücü (MEGG) – Kara para aklama, terörist finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne ilişkin diğer tehditlerle mücadele için yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin standartlarını belirlemek ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek olan hükümetlerarası bir organizasyondur. Bu nedenle FATF, bu alanlarda ulusal yasal ve düzenleyici reformları gerçekleştirmek için gerekli siyasi iradeyi üretmek için çalışan bir politika üretme organıdır.

Tazmin Edilen Kişiler – Tokenlar Satıcısının iştirakleri, ilgili şirketleri, bağlı kuruluşları, yöneticileri, görevlileri, çalışanları, aracıları, hizmet sağlayıcıları, halefi ve izin verilen devralan kişiler anlamına gelmektedir.

Maksimum Satın Alma Limit i – Paragraf 6.5.2.2’de atfedilen anlama sahiptir

Minimum Satın Alma Limit i – Paragraf 6.5.2.1’de atfedilen anlama sahiptir

Di ğ er Mallar – Varsa ve mevcut olduğunda Socios, Taraftar Tokenlarının hamillerine Socios Uygulaması aracılığıyla ürün ve diğer malları satın alma fırsatı sunabilir.

Katılımcı – Socios Platformunda mevcut olan diğer Hizmetlere ilişkin olarak katkı sağlama, ticaret yapma ve/veya katılım sağlama niyetinde olan herhangi bir kişi (gerçek veya tüzel).

Ortak – Socios ile ilişkisini düzenleyen bir ortaklık anlaşması olan ve sonradan Socios Platformuna dahil edilen herhangi bir üçüncü taraf kurum veya kişi.

Yasaklanan Katılımcı – Taraftar Tokenlarının ve/veya sanal paraların ya da diğer Tokenların
zamanında herhangi bir anda elde bulundurulmasının ve kullanılmasının yasak olduğu bir ülkedeki, yargı yetkisi alanındaki veya bölgedeki yasalarla,
yönetmeliklerle veya diğer uygulamalarla ve politikalarla yasaklanması halinde söz
konusu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgede (i) bir Katılımcı olmak isteyen ve vatandaş, yurttaş, mukim olan ya da bu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgeye onu bağlayan benzer bir etkene sahip olan gerçek bir kişi veya söz konusu ülke, yargı yetkisi alanı veya bölgede (ii) bir Katılımcı olmak isteyen ve tüzel kişilik kazanmış, kayıtlı ya da söz konusu ülkeden, yargı yetkisi alanından veya bölgeden etkili bir şekilde yönetilen ve kontrol edilen tüzel bir kişi.
Bu, ister açık ister gizli olsun
herhangi bir şekilde veya sıfatla söz konusu kısıtlanan/yasaklanan katılımcıyı/katılımcıları
temsil eden veya onun/onların adına hareket eden herhangi bir kişiyi
de kapsayacaktır.

Alıcı Adres – Socios Platformundaki Bireysel Kullanıcının Belirlenmiş Hesabı veya adresi anlamına gelmektedir.

Socios Uygulaması – ağırlıklı olarak Socios Platformunu ve Socios Kullanıcı Cüzdanını bünyesinde barındı ran, Socios taraf ından geliştirilen ve işletilen ilk mobil uygulamadır.

Socios Platformu – taraftarların Taraftar Tokenları aracılığıyla favori Ortakları için oy kullanma haklarını satın alabildikleri, satabildikleri ve kullanabildikleri ve ekstra VIP avantajlarından yararlanabildikleri parçalanmış bir oy kullanma platformu sunmak amacıyla blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler temelinde işletilen, Socios tarafından geliştirilen ve yönetilen dijital bir platformdur.

Socios C üzdanı – özellikle Socios Platformunda barındırılan bir Kullanıcıya ilişkin ve Socios Uygulamasında bir hesap oluşturan Kullanıcılara otomatik olarak tahsis edilen benzersiz bir blok zincir adresi taşıyan sanal bir cüzdandır. Socios Cüzdanı, hamilinin (i) Socios Platformundan $CHZ satın almasına; (ii) diğer cüzdanlardan $CHZ almasına; ve (iii) $CHZ’ye karşılık Taraftar Tokenları satın almasına imkan sağlar.

Tokenlar – bu Şartlarda aksi belirtilmedikçe toplu olarak Taraftar Tokenları, Tahsil Edilebilir Tokenlar ve Chiliz anlamına gelmektedir.

Token Av ı – Socios Uygulamasındaki, kullanıcıların gerçek dünyada artırılmış gerçekliğe dayalı mobil bir deneyim aracılığıyla Taraftar Tokenları avlamalarına ve toplamalarına olanak sağlayan Token Avı özelliği anlamına gelmektedir.

Token Arz ı – (i) Taraftar Tokenlarının veya (ii) Tahsil Edilebilir Tokenların belirtilen Token Arzı Dönemi/Dönemleri boyunca açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde kamunun kullanımına sunulması eylemidir;

Token Arz ı D ö nemi – Taraftar Tokenlarının ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenların veya Socios tarafından ileri bir tarihte lansmanı yapılabilecek diğer sanal Tokenların açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde Socios tarafından yürütülen Token Arzı/Teklifleri sırasında, Socios’un ve Ortaklarının tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak belirleyecekleri bir zaman dilimidir. Her bir Token Arzı, kendine özgü geçerli bir veya daha fazla Token Arzı Dönemine sahiptir; bu süre, bir Token Arzınden diğerine değişiklik gösterecektir. Socios, ilgili Token Arzının lansmanından önce Uygulamasında ve/veya Sitesinde Token Arzı Döneminin başlangıcına dair genel bir duyuru yayınlayacaktır.

Tokenlar Satışı – Taraftar Tokenlarının ve Tahsil Edilebilir Tokenların bu Şartlara uygun şekilde satılması anlamına gelmektedir.

Tokenlar Satıcısı – (i) Taraftar Tokenlarını ve Tahsil Edilebilir Tokenları çıkarıp satan ve (ii) $CHZ satan bir kurum olan, C91496 Şirket Sicil Numaralı Malta’da tüzel kişilik kazanmış ve hisse senetleri halka arz edilmeyen bir limited şirketi olan Socios Services Limited anlamına gelmektedir.

Web sitesi – https://www.socios.com adresinde veya Socios tarafından belirlenebilecek başka bir sitede bulunan Tokenlar Satıcısının web sitesi anlamına gelmektedir.

Güvenilir Adresler Listesine Alınma – bir Kullanıcının Socios Platformundaki Tokenların satın alınması ve satılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Socios tarafından sağlanan Hizmetlere katılmasının ve bu Hizmetleri kullanmasının onaylanması işlemi anlamına gelmektedir.

Bu Şartlarda;

 • Tokenlar Satıcısı, tam yetkili aracılarına ve/veya temsilcilerine atıfta bulunmaktadır;
 • Bir kişi; herhangi bir bireye, tüzel kişiliğe, adi şirkete veya ortaklığa atıfta bulunmaktadır;
 • Bir anlaşma veya başka bir belge, zaman zaman ekleme yapılan veya tadil edilen söz konusu anlaşmaya veya belgeye atıfta bulunmaktadır;
 • Eril ifadeler, dişil ve nötr ifadeleri; dişil ve nötr ifadeler ise eril ifadeleri kapsamaktadır;
 • Tekil ifadeler, çoğul ifadeleri; çoğul ifadeler ise tekil ifadeleri kapsamaktadır;
 • Herhangi bir yasa veya yönetmelik, zaman zaman tadil edilen ve yürürlükten kaldırılması halinde, yeniden düzenlenebilecek veya değiştirilebilecek yasa veya yönetmeliğe atıfta bulunmaktadır.

3. APPLE VEYA GOOGLE’IN ŞARTLARI DA GEÇERLİDİR

Uygulamayı kullanabileceğiniz yollar; Socios Uygulamasını ilgili uygulama mağazasından (örneğin, Apple App Store ve/veya Google Play Store) indirdiğinizde Apple veya Google’ın şartları ve politikaları ile de kontrol edilebilir.

4. SINIRLI KULLANIM LİSANSI

Bu Şartlara uymanıza bağlı olarak Socios, Uygulamaların bir kopyasını mobil bir cihaza indirip yüklemeniz ve söz konusu Uygulamaların kopyasını yalnızca ticari olmayan Kendi kişisel amaçlarınız doğrultusunda çalıştırmanız için Size sınırlı, tam yetki vermeyen, devredilemez, alt lisanslama yapılamayan bir lisans verir. Bu Şartlarda veya geçerli yasa kapsamında açık bir şekilde izin verildiği durumlar haricinde, şunları yapamazsınız: (a) Uygulamalara dayalı türemiş çalışmaların kopyalanması, değiştirilmesi veya oluşturulması; (b) Uygulamaların herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılması, aktarılması, alt lisanslama yapılması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi veya kiralanması; (c) Uygulamalara tersine mühendislik, geri derleme veya tersine çevirme işlemi uygulanması ya da (d) Uygulamaların işlevselliğinin herhangi bir şekilde birden fazla kullanıcının kullanımına sunulması. Socios, bu Şartlar kapsamında Size açık bir şekilde verilmeyen Uygulamalardaki ve bu Uygulamalara ilişkin tüm hakları saklı tutar.

5. TOKEN ARZI VE/VEYA TİCARETİNE İLİŞKİN SATIŞ ŞARTLARI

Bu Satış Şartları (“Satış Şartları“), açık bir şekilde Socios Şartlarına dahil edilmiş olup bu şartların bir parçası haline getirilmiştir. Bu Satış Şartları, Socios Uygulamasını ve/veya Siteyi ve Token Arzı ile ilgili olarak Socios tarafından sağlanan diğer Hizmetleri kullanarak Socios Platformundaki Tokenlar Satıcısı tarafından çıkarılan sanal bir Tokenlare (2018 tarihli Sanal Finansal Varlıklar Kanununda tanımlandığı üzere) ilişkin herhangi bir Token Arzıni satın alma işlemine katılımınızı yönetecektir. Bu Şartlarla birlikte sunulan “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklayarak bu Şartlara ve Satış Şartlarına bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu Satış Şartlarında tanımsız şekilde kullanılan büyük harfli terimler, Şartlarda belirtilen aynı tanımlara sahiptir.

RİSK AÇIKLAMASI: BİR TOKEN ARZINA KATILARAK Bİ R SANAL VARLIK İŞ LEM İ NE KEND İ İ STE ĞİNİZLE DAHİ L OLMAYI SE Ç ERS İNİZ. Hİ ZMETLER İN KULLANIMI, TOKEN ARZIİNE KATILIM, TARAFTAR BELİ RTE Ç LER İNİN/TAHSİ L ED İ LEB İLİ R BEL İ RTE Ç LER İ N SATIN ALINMASI, ELDE BULUNDURULMASI VE T İ CARET İNİN YAPILMASI VE TEKNOLOJİ K HATALAR (BLOK Z İNCİR TEKNOLOJİSİ VE DAĞ ITIK HESAP DEFTER İ İLE İ LG İLİ SORUNLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE B İ LG İSAYAR KORSANLIĞ I DAH İL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DA Ğ ITIK HESAP DEFTER İ VARLIKLARINA YÖ NEL İK İŞ LEMLERE DAH İ L OLUNMASI İLE İLİŞKİLİ Rİ SKLER İ N B İLİNCİ NDE OLDU ĞUNUZU DA KABUL EDERSİNİ Z. SOCIOS, GEL İŞMİŞ Sİ STEMLER VE GÜ VENLİ K SA ĞLAMAK ÜZERE SIKI B İ Ş EK İ LDE ÇALIŞIR. BUNUNLA BİRLİ KTE, BEL İRLİ SORUNLAR VE Rİ SKLER KA Ç INILMAZDIR VE S Ö Z KONUSU SORUNLAR VEYA PROBLEMLER, TOKEN ARZILER İNDEKİ TARAFTAR BEL İ RTE Ç LER İNİN VEYA TAHSİ L ED İ LEB İLİ R BEL İ RTE Ç LER İ N SATIN ALINMASI İLE İLİŞKİLİ OLMASI DA DAHİ L, SOCIOS H İ ZMETLER İNİ KULLANIMINIZ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKARSA ÇÖZ ÜMLENMES İ G ÜNLER, HAFTALAR VEYA AYLAR SÜ REBİLİR YA DA BAZI SORUNLAR HİÇ ÇÖZ ÜMLENMEYEB İLİR.

L ÜTFEN BURADA BEL İ RT İ LEN SATI Ş ŞARTLARINI DİKKATLİ Bİ Ş EK İLDE OKUYUN. TARAFTAR BELİ RTE Ç LER İ VE/VEYA TAHSİ L ED İ LEB İLİ R BEL İ RTE Ç LER; HERHANG İ BİR FORMDA TAHVİLİ, İŞ LETME TR Ö STÜ NDEKİ BİRİ MLER İ , KOLEKT İF YATIRIM PLANINDAKİ BİRİ MLER İ VEYA HERHANG İ BİR YARGI YETKİSİ ALANI DAH İLİNDEKİ HERHANG İ Bİ R FORMDA KONTROLL Ü YATIRIMI VEYA YATIRIM Ü R Ü N Ü NÜ TE ŞKİL ETMEYE YÖ NEL İ K DE Ğİ LD İR. İ LG İLİ BELGE VE BU SATI Ş Ş ARTLARI, HERHANG İ Bİ İZAHAT VEYA TEKLİ F BELGES İ TE ŞKİ L ETMEZ VE HERHANG İ BİR FORMDA TAHVİL, İŞ LETME TR Ö STÜ NDEKİ BİRİ MLER, KOLEKT İF YATIRIM PLANINDAKİ VEYA HERHANG İ BİR FORMDAKİ BİRİ MLER VEYA HERHANG İ Bİ R FORMDA KONTROLL Ü YATIRIM VEYA YATIRIM Ü R Ü N ÜNE İLİŞKİ N B İR TEKLİ F YA DA HERHANG İ BİR YARGI YETKİSİ DAHİLİNDEKİ HERHANG İ Bİ R FORMDA KONTROLL Ü YATIRIM VEYA YATIRIM Ü R Ü NÜ İÇİ N B İR TALEP TEŞKİL ETMEYE YÖ NEL İ K DE Ğİ LD İR. YASAKLANAN BİR KATILIMCI İ SEN İ Z HERHANG İ BİR TARAFTAR TOKEN İ VE/VEYA $CHZ VE/VEYA TAHSİ L ED İ LEB İLİR TOKEN SATIN ALMAYA VE Tİ CARET İNİ YAPMAYA UYGUN OLMADIĞINIZI VE BUNLARI YAPAMAYACAĞ INIZI L Ü TFEN UNUTMAYIN.

GER ÇEKLEŞTİ RMEN İ Z GEREKEN İŞ LEME İLİŞKİ ŞÜ PHELER İNİZ VARSA YASAL, Fİ NANSAL, VERG İ VEYA DİĞ ER PROFESYONEL DANI Ş MANINIZA/DANI ŞMALARINIZA BAŞ VURMALISINIZ.

BU ŞARTLARI VE SATIŞ ŞARTLARINI KABUL EDEREK SOCIOS’UN YUKARIDA BAHSEDİ LEN R İ SKLERDEN SORUMLU OLMADI ĞINI ONAYLAR VE TOKEN ARZIİ NE KATILMA VE SOCIOS PLATFORMU ARACILI Ğ IYLA TARAFTAR BEL İ RTE Ç LER İ VEYA TAHSİ L ED İ LEB İLİ R BEL İ RTE Ç LER İ SATIN ALMA VE/VEYA Tİ CARET İNİ YAPMA KARARINA İLİŞKİN BU Rİ SKLER İ KEND İ İ STE ĞİNİZLE ÜSTLEN İR VE KABUL EDERSİNİZ. BU SATIŞ ŞARTLARI, SOCIOS’UN HİZMET KULLANIM ŞARTLARINA EK OLARAK GEÇ ERL İDİR. BU SATIŞ ŞARTLARINA BAĞLI KALMAYA İ STEKL İ DEĞİ LSEN İ Z, TARAFTAR BEL İ RTE Ç LER İNİ N SATIN ALINMASINA İLİŞKİ N HERHANG İ Bİ R KATKIDA BULUNMAYIN VE DERHAL UYGULAMADAN VE/VEYA S İ TEDEN Ç IKIN.

6. TOKEN SATIŞI

6.1. GENEL

6.1.1. Hizmetlere ilişkin ticari olmayan, kişisel kullanımız doğrultusunda Tokenlare erişebilir ve onları satın alabilirsiniz. Bundan sonra aksi belirtilmedikçe Tokenlar Satışına katılım ve Socios Platformundan Tokenların satın alınması, iadesi mümkün olmayan faaliyetlerdir.

Yukarıda belirtildiği üzere tüm Chiliz Tokenları, Taraftar Tokenları, Tahsil Edilebilir Tokenlar ve diğer içerikler, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Bizim tarafımızdan Size yapılan tüm Tokenlar ve Diğer Mal satışlarının tamamlanmış olduğunu ve işlem yapıldıktan sonra kullanılmamış herhangi bir Chiliz Tokenları nin veya Taraftar Tokenları nin takas edilmesine veya iade edilmesine izin vermeyeceğimizi kabul edersiniz.

Genel olarak, Chiliz Tokenlarıni, Taraftar Tokenlarını, içeriği ve/veya Hizmetleri ya da bunların herhangi bir bölümünü Size bildirmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın dilediğimiz zaman teklif etme, değiştirme, tasfiye etme ve/veya sonlandırma hakkına sahibiz. Chiliz Tokenları veya Taraftar Tokenları kullanımını sonlandırırsak, Size Hizmetler veya diğer iletişimler aracılığıyla bir bildirim göndererek en az 30 gün önceden bildirimde bulunacağız.

6.2. TARAFTAR BELİRTEÇLERİ VE/VEYA TAHSİL EDİLEBİLİR BELİRTEÇLER SATIN ALMA UYGUNLUĞU

6.2.1. Yalnızca en az 18 yaşında olan ve bu Satış Şartlarında tanımlanan kriterleri karşılayan Socios hesabı hamilleri, Token arzına katılabilirler. Herhangi bir Hizmeti kullanmak istiyorsanız, tarafımızda bir hesap (bir “Hesap”) oluşturmanız gerekecektir ve Token Avı özelliğini kullanmak için desteklenen bir cep telefonuna ve bir internet bağlantısına erişiminiz olması gereklidir. Kök erişim izni verilmiş veya işletim sistemi kısıtlamaları kaldırılmış cihazlar desteklenmez. Hesabınızın yetkisiz kullanımı hakkında bizi derhal bilgilendireceğinizi kabul edersiniz. Socios, hesap güvenlik yükümlülüklerini ciddiye alır; ancak bilginiz dahilinde olsun ya da olmasın, Hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz.

6.2.2. Bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasal kısıtlamalar varsa Token Tekliflerine katılamazsınız. Token Teklifine katılımınızın, bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallar ile yasaklanmadığından, sınırlandırılmadığından, kısıtlanmadığından, engellenmediğinden, bozulmadığından veya başka bir şekilde olumsuz yönde etkilenmediğinden emin olmak sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

6.2.3. Aşağıdaki durumlarda herhangi bir Tokenlar satın almaya uygun görülmezsiniz ve herhangi bir Tokenlar satın almanıza izin/yetki verilmez:

6.2.4. Bu Website / Uygulamanın izni olmadan Bize ait hesabınızı başka bir kişiye bağış, borç verme, kiralama, transfer veya başka bir yolla atayamazsınız.

 • Yasaklanan Katılımcı durumdaki bir birey veya tüzel kişi olmanız halinde.
 • Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı kapsamında bulunan veya bu yargı yetkisi alanı dışında faaliyet gösteren ya da operatörü/operatörleri, Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir tüzel kişilik olmanız halinde
 • Herhangi bir ülke veya hükümet ya da uluslararası makam tarafından uygulanan veya zorunlu kılınan herhangi bir yaptırıma tabi olmanız halinde;
 • Tamamen ya da kısmen olsun, herhangi bir şekilde Token Arzına/Arzlarına katılması yasaklanan veya uygun bulunmayan bir kişi olmanız halinde ya da
 • Token Arzının/Arzlarının Sizin için geçerli herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki yasalar, düzenleyici gereklilikler veya kurallar kapsamında tamamen veya kısmen olsun, herhangi bir şekilde ve surette yasaklanması, sınırlandırılması veya yetkisiz kılınması halinde.

6.3. KULLANICI TANIMLAMA PROSEDÜRLERİ

Kullanıcı doğrulama prosedürlerinin bir parçası olarak Socios; Kimliğinizi, ikametgahınızı, durumunuzu ve/veya Token Teklifleri sırasında Tokenlar satın almaya uygunluğunuzu ispat edebilmeniz için Sizden ilgili belgeleri ve bilgileri (ve ilgili belgelerin ve bilgilerin varlığını kanıtlayan fotoğrafları ve/veya videoları da içerebilir) sunmanızı talep edebilir.

İlgili belgeleri veya bilgileri, Bizi tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde sunamamanız halinde, yegane ve mutlak takdirimize bağlı olarak Tokenlare yönelik satın alma işleminizi reddetme hakkını saklı tutarız. Yalnızca kullanıcı doğrulama prosedürlerini başarılı bir şekilde tamamlamış katılımcılar, Bizi tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde, Tokenlar satın almak ve/veya ticaretini yapmak ya da Socios Uygulamasını genel anlamda kullanmak üzere uygun bulunacaktır.

6.4. TOKEN FİYATI

Token Arzı Dönemlerinde Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar başına fiyat, hem $CHZ hem de FIAT para birimi cinsinden ifade edilecektir. Token Arzı Döneminde Tokenlar satın alırsanız, bu belirli Taraftar Tokenları nin veya Tahsil Edilebilir Tokenları n satın alındığı sırada geçerli kurdaki $CHZ’ye otomatik olarak dönüştürülen $CHZ veya FIAT para birimi karşılığında ilgili Tokenları (Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar) alacaksınız. Taraftar Tokenları ve Tahsil Edilebilir Tokenlar fiyatları, dalgalanmalara tabidir.

6.5. SOCIOS HESABININ FİNANSMANI

6.5.1. Token Arzı Döneminde Tokenlar satın almak için (i) harici bir cüzdandan Socios Cüzdanınıza Chiliz ($CHZ) aktarmanız veya (ii) Chiliz’i ($CHZ) Socios Cüzdanınızda tutabilmeniz için herhangi bir üçüncü taraf borsasından Socios Cüzdanınıza Chiliz ($CHZ) satın almanız; (iii) Socios Uygulamasından $CHZ satın almanız (iv) başlangıçta $CHZ’ye dönüştürülen tutarda FIAT para birimi cinsinden Tokenlar ödemesini doğrulayarak devam etmeniz ve ardından karşılık gelen tutarda Tokenları Socios Cüzdanınıza yatırmanız gereklidir.

6.5.2. MİNİMUM VE MAKSİMUM SATINALMA İŞLEMİ

6.5.2.1. Socios Uygulamasında yapılabilecek Minimum Satın Alma İşlemi (“ Minimum Satın Alma İşlemi”) uygulanabilir ve olabildiğince iki Euro (2 €), iki pound (2 £) veya iki ABD Doları (2US$) olacaktır. gelecekte Tarafımızca da belirlenip tadil edilmiştir. Minimum Satın Alma İşleminin altındaki satın alma işlemleri otomatik olarak reddedilecektir.

6.5.2.2. Socios Uygulaması’nda tek bir işlemde satın alınabilecek maksimum miktar olan Maksimum Satın Alma İşlemi (“ Maksimum Satın Alma İşlemi”) iki yüz elli euro (250 €), iki yüz elli pound (250 £) veya iki uygulanabilir ve gelecekte tarafımızca belirlenecek ve değiştirilebilecek yüz elli ABD Doları (250 ABD Doları). Durum tespiti ve kullanıcı doğrulama prosedürlerinin karşılanması koşuluyla, Socios Uygulaması’nda birden fazla (1) Maksimum Satın Alma İşlemi gerçekleştirebilirsiniz.

6.5.2.3. Socios, tek başına ve mutlak takdir yetkisi dahilinde, Maksimum Satın Alma İşlemi ve Minimum Satın Alma İşlemi miktarlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve bunlar herhangi bir sipariş vermeden önce size açıkça bildirilecektir.

6.5.2.4. Maksimum Satın Alma İşlemi sınırlamalarını aşan bir miktarda satın alma girişiminde bulunmanız durumunda, aşağıdakileri onaylar ve kabul edersiniz:

Satın alma girişiminizin Socios tarafından başarılı bir şekilde alınması ve bu Satış Şartları’ndaki herhangi bir hükme rağmen, Socios tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak:

(a) Bu tür bir satın alma işlemini Maksimum Satın Alma esasına göre bir tutarda teslim etmek ve satın alma işleminin tüm Satın Alma İşlemlerini aşan ve tüm idari ve / veya üçüncü taraf ücretlerinden ve veya bu geri ödemeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek diğer işlem ve işlem ücretleri (bu durumda, bu tür idari ve / veya üçüncü taraf ücretleri ve / veya söz konusu geri ödemeyle bağlantılı olarak gerçekleşen diğer işlem ve işlem ücretleri) münhasıran Sizin tarafınızdan karşılanmalı; veya

(b) Bu tür bir satın alma transferinin tamamen ve kısmen, faizsiz ve tüm idari ve / veya üçüncü taraf ücretlerinden ve / veya (varsa) bağlantılı olarak gerçekleşebilecek diğer işlem ve işlem ücretlerinden net olarak geri ödenmesini sağlamak bu tür idari ve / veya üçüncü taraf masrafları ve / veya bu geri ödemeyle bağlantılı olarak gerçekleşen diğer işlem ve işlem ücretleri (yalnızca) yalnızca tarafınızdan karşılanacaktır.

(A) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un buraya teslim etmeyi seçebileceği herhangi bir satın alma işlemi için veya (b) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un buraya sağlamayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme için tasarruf edin, Socios bu tür satın alma girişimleri konusunda Size herhangi bir şekilde veya şekilde hiçbir yükümlülük getirmemesi; ve

(A) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, bu tür satın alma hakkınız için kaydedin veya (b) paragrafının geçerli olduğu durumlarda, bu tür herhangi bir geri ödeme (kısmen veya tamamen) hakkınız için, işbu Yasa uyarınca (şu andaki veya gelecekteki) tüm haklardan, taleplerden ve / veya eylem planlarından (haksız iddialar dahil) veya Socios veya bağlı kuruluşlarına ve / veya bu tür satın alma girişimiyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan Tazmin Edilen Kişilere karşı sözleşmeden feragat eder ve ayrıca, bu tür satın alma girişimiyle bağlantılı olarak veya bunlardan doğabilecek zararlardan, zararlardan, vergilerden, yükümlülüklerden ve giderlerden ve bunlardan aleyhine zararsız, Sosyolar ve Tazmin Edilen Kişiler bulundurun.

6.6. TOKEN SATIN ALIMLARI

Token Arzı Döneminde bir Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alınması için verilen tüm siparişler tamamlanmıştır. Bu siparişi gönderdikten sonra herhangi bir siparişi iptal edemezsiniz.

6.6.1. Token Arzı; başlangıç tarihi, sosyal medya platformları, site, Socios Uygulaması ve doğrudan e-posta iletişimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli iletişim araçları kullanılarak Socios tarafından kamuya duyurulacak olan Token Arzı Dönemi sırasında gerçekleştirilecektir. Token Arzı Döneminin bitiş tarihi, Socios’un yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak belirlenecek ve uygun gördüğümüz iletişim kanalları üzerinden mümkün olan en kısa sürede Tarafımızca duyurulacaktır.

6.6.2. Token Arzı Döneminin bitiş tarihinden sonra Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın almaya teşebbüs etmeniz ve teşebbüs edilen bu Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma işlemi için herhangi bir ödeme yapmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

(a) Teşebbüs edilen bu Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma işlemi için ödeme olarak Chiliz Tokenlarınizi başarılı bir şekilde Socios’a aktarmanız koşuluyla ve bu Satış Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, söz konusu Chiliz Tokenları için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme yapar; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) Sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

(b) Socios’un yukarıdaki paragraf uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır.

(c) Yukarıdaki paragraf uyarınca böyle bir geri ödemeye ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız talepler dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri sorumlu tutamazsınız.

6.7. TARAFTAR TOKEN TEKLİFİ DÖNEMİNİN ARDINDAN TARAFTAR BELİRTEÇLERİNİN VEYA TAHSİL EDİLEBİLİR BELİRTEÇLERİN TİCARETİNİN YAPILMASI VEYA SATILMASI

6.7.1. Token Arzı Döneminin ardından Tahsil Edilebilir Tokenlar veya Taraftar Tokenları hamilleri, Socios Platformu üzerindeki eşler arası ikincil bir piyasa aracılığıyla Tahsil Edilebilir Tokenlar veya Taraftar Tokenları satabilir veya satın alabilir.

6.7.2. Taraftar Tokenları, doğrudan başka Taraftar Tokenları için alınıp satılamaz veya FIAT para birimi cinsinden kullanılamaz.

6.7.3. Tahsil Edilebilir Tokenlar, doğrudan başka Tahsil Edilebilir Tokenlar için alınıp satılamaz veya FIAT para birimi cinsinden kullanılamaz.

6.7.4. Taraftar Tokenlarının ve Tahsil Edilebilir Tokenların fiyatı, her zaman $CHZ cinsinde ifade edilecek olup, değişkendir ve dalgalanmalara tabidir.

6.7.5. Taraftar Tokenlarçnin ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenların yeni bir sürümünün piyasaya çıkarılması için müteakip bir Token Arzının bulunması halinde, söz konusu Taraftar Tokenları ne veya Tahsil Edilebilir Tokenlare ilişkin ikincil piyasa, yeni Token Arzı Dönemi sona erene kadar kilitlenecektir.

6.7.6. Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Jetonları, aksi tarafımızca bildirilmedikçe, sadece Socios Platformu ve Chiliz.net platformunda satılacaktır. Taraftar Tokenları ve Koleksiyon Tokenları, Socios Platformundaki eşler arası işlemlere katılan kullanıcılar tarafından belirlenen herhangi bir fiyat için listelenebilir ve mevcut satış ve satın alma fiyatlarının sıralaması (en düşükten en yükseğe) sırasıyla görüntülenir.

6.7.7. Socios Uygulaması kullanıcıları; eşler arası işlemler aracılığıyla ikincil piyasada birbirleriyle Taraftar Tokenları ve Tahsil Edilebilir Tokenlar ticareti, satışı ve alışı yapabilirler. Taraftar Tokenlarıne ilişkin bu işlemler, işlem ücretinin yüzdesi bazında Bizden kaynaklanan komisyonlara tabidir.

6.8. TARAFTAR BELİRTEÇLERİNİN KULLANIMI

6.8.1. Taraftar Tokenları, hamillere Ortaklarla ilgili karar verme süreçlerine ve görüş anketlerine katılmak üzere oy verme haklarının yanı sıra zaman zaman Taraflarca belirlenebileceği şekilde buradaki hamillere ilişkin diğer hakları verir. Bu Taraftar Tokenlarının ticareti (alışı veya satışı), yalnızca Chiliz Tokenları kullanılarak Socios Platformuda veya Tarafımızca yetkilendirilmiş herhangi bir platformda. üzerinden yapılacaktır.

6.8.2. Taraftar Tokenları, hamillerinin ilgili Ortak anketlerinde oy kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Bir Kullanıcının elinde birden fazla Taraftar Tokenları bulunması halinde, söz konusu Kullanıcının oyu daha büyük bir ağırlığa sahip olacaktır ancak oy verme haklarının kesin ağırlığı, Ortağa ve belirli anket talimatlarına tabidir. Anketlerin tek bir Kullanıcı tarafından manipüle ve kontrol edilmesini önlemek için tek bir Kullanıcının elinde bulundurduğu birden fazla Taraftar Tokenları , oy verme haklarında tam bir eşdeğere karşılık gelmeyebilir.

6.8.3. Bir anketin Kullanıcı başına izin verilebilen maksimum sayıda oya ulaşması halinde söz konusu Kullanıcı, oyunu kullanmadan önce bilgilendirilecektir. Bir Taraftar Tokenları hamili daima en az bir (1) oy hakkına sahip olacaktır.

6.8.4. Taraftar Tokenları kullanıldıktan sonra yok olmaz ve bir Taraftar Token sahibi, Taraftar Token tuttuğu ve Ortak kulüp Socios Platformunun bir parçası olarak kaldığı sürece ilgili Ortak’ın anketlerine katılmaya devam edebilir.

6.8.5. Anketler, bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir niteliğe sahip olabilir. Bağlayıcı anketlerde Ortak, mücbir sebepler haricinde son anketin sonucunu uygulamak zorundadır. “Mücbir sebepler” ifadesinin, Ortağın burada geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmesini imkansız kılan, onun makul kontrolünün ötesinde herhangi bir durum anlamına geldiği belirtilmektedir. Anketlerin sıklığı, bir Ortaktan diğerine değişiklik gösterir; ancak Socios Uygulaması yaklaşan anketleri görüntüleyecektir.

6.8.6. Anketler, süre sınırlarına tabi olabilir ve daha sonra söz konusu ankette daha fazla oy kullanılmasına izin verilmez.

6.8.7. Bağlayıcı Anketler, anketin geçerliliği ve yürütülebilirliği için gereken, Ortak tarafından belirlenecek minimum sayıda oy ile bir nisap eşiğine tabi olabilir. Önceden belirlenmiş oy nisabına ulaşılmaması halinde, Ortak ve Socios tamamen kendi takdirine bağlı olarak anketi ve dolayısıyla sonucu askıya almaya, anket sonucunu geçersiz kılmaya ve/veya başka bir anket başlatmaya karar verebilir.

6.8.8. Ortağın anketine katılımına müteakip, Kullanıcının ilgili Ortağa ilişkin Taraftar Tokenları geçici olarak kilitlenecek ve ankete ilişkin oy kullanma süresi sona erene kadar pazarda alınıp satılamayacaktır.

6.8.9. TARAFTAR TOKENİ, OY VERME HAKKINI KAYBEDEBİLİR VE BU NEDENLE, İLGİLİ TARAFTAR TOKEN İNİN KULLANIMI SINIRLANDIRILACAKTIR VE AYRICA ORTAKLIK ANLAŞMASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN VEYA SÖZ KONUSU ORTAK İLE OLAN ORTAKLIĞIN HERHANGİ BİR GEREKÇE İLE FESHEDİLDİĞİ BAŞKA HERHANGİ BİR DURUMDA TARAFTAR TOKEN İ DEĞER KAYBEDEBİLİR. TARAFIMIZCA AKSİ İLETİLMEDİĞİ SÜRECE, İLGİLİ TARAFTAR TOKEN İ YİNE DE KULLANICININ SOCIOS CÜZDANINDA MUHAFAZA EDİLEBİLİR VEYA TARAFTAR TOKEN İ HAMİLİNİN DİLEDİĞİ ŞEKİLDE SOCIOS PLATFORMU ÜZERİNDEN ALINIP SATILABİLİR. BİZ VEYA İLGİLİ ORTAKLAR, SÖZ KONUSU ORTAKLIĞIN FESHEDİLMESİ SONUCU KULLANICI TARAFINDAN KARŞILAŞILAN HERHANGİ BİR KAYIP, MASRAF VEYA DİĞER HASARLARDAN HİÇBİR SURETLE SORUMLU TUTULMAYACAĞIZ.

6.9. TAHSİL EDİLEBİLİR BELİRTEÇLER NEDİR?

6.9.1. Tahsil Edilebilir Tokenlar; benzersiz olup, nadir olmaları ve kişiselleştirilmiş durumları nedeniyle spor ile ilgili hatıra ürünlerinin dijital anlamda eşdeğeri konumunda olan, Ortağın markası ile işaretlenmiş Tokenlardır. Her bir Tahsil Edilebilir Tokenlar, Ortağın istediği şeyi temsil eder – örneğin, belirli bir sezondaki belirli oyuncuları (yani, tahsil edilebilir bir bireysel oyuncu Tokenları ) – bu nedenle Tahsil Edilebilir Tokenlar, bir Ortaktan diğerine değişiklik gösterebilir.

6.9.2. Tahsil Edilebilir Tokenlar, onları elde etme ve elde bulundurma açısından bir eğlence değeri sağlamak üzere tasarlanmıştır – Tahsil Edilebilir Tokenlar, başka herhangi bir yarar ve kendileri ile bağlantılı belirli haklar (Taraftar Tokenlarının aksine) sağlamaya yönelik değildir. Tahsil Edilebilir Tokenlar, hamillere Ortak anketlerinde oy kullanma hakkı tanımaz. Farklı Ortaklar, Tokenların değerini de etkileyebilen nadir olma özelliği açısından farklı kademelerdeki Tahsil Edilebilir Tokenlare sahip olmayı tercih edebilirler.

6.9.3. Tahsil Edilebilir Tokenlar, yukarıdaki 6. Maddenin hükümlerine uygun şekilde satın alınabilir ve alınıp satılabilir.

7. KABUL EDİLEN PARALAR, SATIN ALMA BEDELİ, MİNİMUM SATIN ALMA TUTARLARI, MAKSİMUM SATIN ALMA TUTARLARI VE AKTARIM PROSEDÜRÜ

7.1. YALNIZCA SOCIOS PLATFORMU ÜZERİNDEN SOCIOS CÜZDANI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Tokenları yalnızca Socios Platformu üzerinde başlatılan ilgili Token Arzı Döneminin Token Arzı Döneminde/Dönemlerinde veya sonrasında eşler arası işlemler (tüm işlemler, yalnızca Socios Platformu veya Chiliz.net üzerindeki Socios Cüzdanı aracılığıyla yapılabilir) olarak Socios Platformu üzerinden satın alabilirsiniz. Socios Platformu ve Chiliz.net platformu dışında başka herhangi bir web sitesi veya yer aracılığıyla Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma iddiasında bulunmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

– Socios’un teslim etme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve Sizin herhangi bir Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar alma hakkınız olmayacaktır;

– Socios’un temin etme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve Sizin söz konusu başka bir web sitesi veya yer aracılığıyla Sizin tarafınızdan aktarılan Chiliz bedelinin herhangi bir kısmını alma, bu kısım için herhangi bir geri ödeme alma hakkınız olmayacaktır ve

– Socios’un iddiada bulunulan bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir surette ve şekilde yükümlülüğü bulunmayacaktır.

– Tokenların satın alınması, KDV’yi ve tamamen Sizin sorumluluğunuzda olan diğer vergi yükümlülüklerini etkileyebilir.

Socios Platformu üzerinde gerçekleştirdiğiniz alış-satış işleminden kaynaklanan herhangi bir ücret ve/veya komisyon, Socios Cüzdanı bakiyenizden otomatik olarak düşülecektir.

İşleminiz, tarafımızdan sunulan seçenekler arasından seçmiş olduğunuz üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının hüküm ve koşullarına tabidir. Bir ödeme yöntemi seçerken Bu ödeme yönteminin koşullarını ve bu ödeme yöntemleriyle yaptığınız işlemler için geçerli olan ücretleri veya hizmet ücretlerini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, ödeme yönteminin geçerli olduğunu ve ödeme kartının Size ait olduğunu ve bu ödeme yöntemini kullanma hakkınız olduğunu kabul edersiniz.

Aşağıdaki durumlarla sınırlı olmak üzere Token Arzı Dönemi başlatılmadan önce Taraftar Tokenları için bir satın alma siparişi verilebilir:

(i) “Ön Sipariş” aşaması – bu, Token Arzı Dönemi henüz başlamamış olan Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar için ön sipariş vermenizi sağlayan bir işlevdir. Socios Cüzdanınızdan düşülecek olan belirli bir $CHZ fiyatı karşılığında ön sipariş verilecek olsa da, buna karşılık gelen tutardaki Taraftar Tokenları ve harcanmamış $CHZ, sahiplenilmeye uygun hale geldikten sonra daha sonraki bir aşamada Socios Cüzdanınıza aktarılacaktır. Chiliz Tokenları değeri, Ön Sipariş aşamasında dalgalanabilir ve bu nedenle, önceki herhangi bir zamanda gerçekleşen Ön Sipariş esnasında aynı tutarda $CHZ için öngörülenden daha az Taraftar Tokenları elde edebilirsiniz.

(ii) “Kumbara” aşaması – bu, Socios’un potansiyel bir Ortağına ilişkin ilginizi ifade etmenizi sağlayan bir işlevdir. Kullanıcının, Chiliz Tokenlarıni Kumbaraya aktarmasına izin verilecektir ve potansiyel Ortağın Socios tarafından imza altına alınması ve Socios Platformuna dahil edilmesi halinde, söz konusu Chiliz Tokenları ilgili Ortağın Tokenlarıne dönüştürülecek ve geri kalan Chiliz Tokenları Kullanıcının Socios Cüzdanına iade edilecektir (geçerli işlem ve işleme ücretleri hariç olmak üzere). Potansiyel Ortak, Tarafımızca usule uygun olarak iletilmiş olan önceden belirlenmiş zaman dilimi dahilinde imza altına alınmazsa, Chiliz Tokenlarıni Kumbaraya yatıran söz konusu Kullanıcılara tam bir geri ödeme yapılacaktır ve Chiliz Tokenları Socios Cüzdanlarına iade edilecektir. Kullanıcı, Kumbara döneminde herhangi bir noktada Kumbaraya yatırılan Chiliz Tokenlarıni çekebilecektir.

7.2. TOKEN SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN KABUL EDİLEN KRİPTO PARALAR

(i) Chiliz Tokenları, Socios’un hizmetinde olabilecek herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla FIAT para birimleri kullanılarak Uygulama üzerinden satın alınabilir. Alternatif olarak, Kullanıcılar üçüncü taraf borsalardan veya ikincil piyasalardan $CHZ satın alabilir ve daha sonra bunları Socios Cüzdanına aktarabilir;

(ii) $CHZ, Socios Platformunu güçlendiren özel bir para birimidir; Socios, Taraftar Tokenları ve Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma işlemi için ödeme olarak yalnızca Chiliz Tokenlarıni kabul edecektir. $CHZ haricinde hiçbir yasal ödeme aracı, FIAT para birimi, kripto para, blok zincir varlığı veya Tokenlar, bu Satış Şartları ve Kullanım Şartları hükümlerine tabi Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma işlemi için ödeme olarak kabul edilmeyecektir.

(iii) Bu Kullanım Şartları kapsamında herhangi bir Tokenlar satın alma işleminiz, yalnızca Tokenlar alımı Socios onay sayfası aracılığıyla onaylandıktan ve benzersiz bir işlem numarası oluşturulduktan sonra onaylı bir satın alma işlemi olarak kabul edilecektir.

7.3. SATIN ALMA BEDELİ

Bir Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma bedeli (“Satın Alma Bedeli”), $CHZ ve/veya FIAT para birimi cinsinden ifade edilecek ve ilgili Token Arzıne bağlı olarak değişecektir. Satılmaya hazır her bir Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar için Satın Alma Bedeli, ilgili Token Arzınden önce Tarafımızca duyurulacaktır.

Satın alma işlemi, bir “Ön Sipariş” işleminin parçası olduğunda, onaylı bir Taraftar Tokenları satın alma işlemi (bu Satış Şartları uyarınca Socios tarafından reddedilmediği ölçüde) için almaya hak kazandığınız, Socios Cüzdanından aktarıldığı Satın Alma Bedelindeki bu onaylı satın alma işlemi için $CHZ veya FIAT para birimi tutarına bağlı olarak belirlenen kesirli sayıdaki Taraftar Tokenları , yukarı ve aşağıdaki en yakın tam sayıda Taraftar Tokenları ne yuvarlanacak ve $CHZ para birimi cinsinden fark, Socios Cüzdanınıza geri gönderilecektir.

7.4. MİNİMUM VE MAKSİMUM TARAFTAR TOKEN İ LİMİTLERİ

7.4.1. Düzenlenen her bir Taraftar Tokenları için herhangi bir Bireysel Kullanıcı tarafından satın alınabilecek veya başka bir şekilde elde tutulabilecek maksimum sayıda Taraftar Tokenları (“Maksimum Limit”) ve minimum sayıda Taraftar Tokenları (“Minimum Limit”); söz konusu Taraftar Tokenları nin (i) Taraftar Token Arzı aşamasında satın alınıp alınmadığına; (ii) Taraftar Token Arzı sona erdikten sonra Socios Platformu üzerinden elde edilip edilmediğine veya (iii) Token Avıözelliği aracılığıyla elde edilip edilmediğine ya da (iv) başka herhangi bir şekilde hamiline iktisap edilmiş ya da ödül olarak verilmiş olup olmadığına bakılmaksızın belirlenecektir.

7.4.2. Maksimum Limit, ilgili Ortak ile işbirliği halinde her bir Token Arzı için belirlenecektir ve böyle bir Taraftar Tokenları için herhangi bir satın alma siparişi verilmeden önce Size açık bir şekilde iletilecektir. Maksimum Limit, bir Token Arzınden diğerine değişiklik gösterebilir.

7.4.3. Herhangi bir Token Arzı Dönemi boyunca satın alınabilecek minimum sayıda Taraftar Tokenları (“Minimum Limit“), bir (1) Taraftar Tokenları ne eşdeğer bir $CHZ tutarında olacaktır.

7.4.4. Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, 15 gün önceden bildirimi yapılması dahilinde Token Arzı Döneminde veya sonrasında dilediği zaman Maksimum Satın Alma Limiti ve Minimum Satın Alma Limitini değiştirme hakkını saklı tutar.

7.4.5. Maksimum Limiti aşan bir tutarda Taraftar Tokenları satın alma veya iktisap etme teşebbüsünde bulunmanız halinde, şunları onaylayıp kabul edersiniz:

Teşebbüs edilen bu Taraftar Tokenları satın alma işlemi için ödeme olarak Chiliz Tokenlarınızı başarılı bir şekilde Socios’a aktarmanız koşuluyla ve bu Satış Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak:

(a) Maksimum Limite dayalı bir tutarda olacak şekilde Size ilgili sayıda Taraftar Tokenları verebilir ve Maksimum Limiti aşan aktarımın bir kısmı için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın söz konusu tutarda $CHZ geri ödemesi yapabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) yalnızca Sizin tarafınızdan karşılanacaktır veya

(b) Size söz konusu $CHZ aktarımı için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme sağlayabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri (varsa) yalnızca Sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

(c) Socios, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak uygun gördüğü her türlü eylemi gerçekleştirebilir.

7.4.5 (a) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un bu yasa uyarınca vermeyi seçebileceği Taraftar Tokenları hariç olmak üzere veya 7.4.5(b) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, Socios’un bu yasa uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, Socios’un teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde veya surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

7.4.5(a) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, buradaki söz konusu Taraftar Tokenlarına ilişkin hakkınız hariç olmak üzere veya 7.4.2(b) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, buradaki söz konusu geri ödemeye (tamamen veya kısmen olsun) ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

7.5. YASALARI VE YÖNETMELİKLERİ İHLAL EDEN SATIN ALMA TEŞEBBÜSLERİ

Socios’un, Siz bu Kullanım Şartlarını ve Satış Şartlarını kabul ettikten sonra herhangi bir zamanda, $CHZ ve/veya Taraftar Tokenları ve/veya Tahsil Edilebilir Tokenlar satın alma işleminizin herhangi bir geçerli yasayı ve yönetmeliği ihlal ettiğinin belirlendiğini fark etmesi halinde, satın alma bedeli olarak $CHZ aktarımının başarılı bir şekilde yapıldığına veya alındığına bakılmaksızın, teşebbüs edilen Taraftar Tokenları satın alma işleminin başlangıçtan itibaren geçersiz ve/veya hükümsüz sayılacağını ve aşağıdakileri onaylayıp kabul edersiniz:

(a) Socios’un, Size herhangi bir $CHZ, Taraftar Tokenları veya Tahsil Edilebilir Tokenlar (duruma göre) verme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

(b) İşbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

TARAFTAR TOKEN İ VE/VEYA TAHSİ L ED İ LEB İLİ R TOKEN SATIN ALMA İŞ LEM İ NE İLİŞKİ N SATIN ALMA BEDEL İ OLARAK TEŞ EBBÜ S ETTİĞİNİZ $CHZ SATIN ALMA VE/VEYA AKTARIM İŞ LEM İNİ N HERHANG İ Bİ R GE Ç ERL İ YASAYI, YÖ NETMEL İĞİ VEYA KURALI İ HLAL ETMEMES İNİ SAĞLAMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞ UNUZDADIR.

7.6. SATIN ALMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GERİ ÇEKİLMELER, İPTALLER, REDDEDİLMELER VE TOKEN SATIŞININ SONLANDIRILMASI

7.6.1. Token Satıcısı, Token alımlarını reddetme veya Token Satışını bu Şartları kabul ettikten sonra ve Token’ları bu Şartlara uygun olarak teslim etmeden önce herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar. Token Satıcısı ayrıca, tek ve mutlak takdir yetkisi dahilinde, Token Arz Dönemi boyunca herhangi bir Token alımını, bu Koşullara göre etkilenmiş olabilecek Tokenlerin teslimatına rağmen, geçersiz olarak ele alma hakkını saklı tutar. Bu tür bir teslimattan sonra, Token Satışını herhangi bir ölçüde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran, engelleyen, bozan veya başka şekilde olumsuz etkileyen herhangi bir geçerli yasa, düzenleme veya kuralda herhangi bir değişiklik varsa Token Satıcı satışı geçersiz kılma hakkına sahiptir.Tokenlar Satıcısı, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, Sizin Tokenlar Satıcısını tamamen ve mutlak olarak tatmin edecek şekilde başarıyla Güvenilir Adresler Listesine alınmamanız halinde, Siz bu Şartları kabul ettikten sonra ve Tokenlar bu Şartlara uygun olarak teslim edilmeden önce dilediği zaman herhangi bir Katılımcı tarafından gerçekleştirilen Tokenlar satın alma işlemini reddetme hakkını saklı tutar.

7.6.2. Tokenlar satın alma işleminizin reddedilmesi, Tokenlar Satışının sonlandırılması ve tamamlanan Tokenlar Satışının geçersiz olarak ele alınması halinde, reddedilen bu Tokenlar satın alma işlemine ya da sonlandırılan Tokenlar Satışına veya geçersiz olarak ele alınan tamamlanan Tokenlar Satışına tabi söz konusu Tokenları satın alma işlemine ilişkin satın alma bedeli olarak $CHZ aktarımı yapmanız halinde, şunları kabul edersiniz:

7.6.3. Token satın alımınızın bu şekilde reddedilmesi durumunda, Sizin Token alımınız veya tamamlanmış Token Satışı geçersiz sayılır, bu sırada sizin göndermiş olduğunuz $CHZ Feshedilen Token Satışı konusu veya tamamlanmış Token Satışı dahilinde aynı şekilde geçersiz sayılır, bu kapsamda aşağıda yazılan maddeleri kabul ediyorsunuz:

7.6.3.1. Amaçlanan bu Token satın alma işlemi için ödeme olarak Tokenlarınızı başarılı bir şekilde Belirlenmiş Hesaba aktarmanız koşuluyla ve bu Şartlardaki diğer hükümlere bakılmaksızın; Token Satıcısı, yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak, söz konusu satın alma bedeli için bununla bağlantılı olarak oluşabilecek tüm idari masrafların ve/veya üçüncü taraf masraflarının ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretlerinin (varsa) faizini ve net tutarını yansıtmaksızın tamamen veya kısmen bir geri ödeme sağlayabilir; böyle bir durumda, bu geri ödeme ile bağlantılı olarak oluşan söz konusu idari masraflar ve/veya üçüncü taraf masrafları ve/veya diğer işlem ve hizmet ücretleri Sizin tarafınızdan karşılanacaktır;

7.6.3.2. Token Satıcısının bu şartlar uyarınca yapmayı seçebileceği herhangi bir geri ödeme hariç olmak üzere, amaçlanan bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır;

7.6.3.3. Bu şartlar uyarınca böyle bir geri ödemeye ilişkin hakkınız hariç olmak üzere, işbu belgeyle amaçlanan söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar veya sözleşme kapsamında Token Satıcısına ve/veya tazmin edilen kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden feragat edersiniz ve amaçlanan söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Token Satıcısını ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

7.6.3.4. Token Satıcısı, Chiliz ($ CHZ), Taraftar Tokenları ve Tahsil tokenları Kullanıcının cüzdanından havale edilmesine ilişkin geçerli yasaların gerektirdiği veya izin verdiği kısıtlamaları uygulama hakkını saklı tutar.

7.6.3. Tokenları Socios.com cüzdanınızdan Siz aktarmanız durumunda, cüzdan gönderme adresinin doğru bir şekilde sağlanması Sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış bir adrese gönderilen tokenlar kurtarılamaz ve kaybedilecektir. Socios, yanlış gönderilen gönderim adresleri ve bunun sonucu olarak Sizin maruz kaldığınız hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

8. $CHZ Tokenları

8.1. CHİLİZ TOKEN SATIN ALMA

8.1.1. Chiliz Tokenları, Socios Platformunu güçlendiren resmi bir para birimidir ve https://www.chiliz.com/en/terms-conditions/ adresinde bulunan ayrı Şart ve Koşullara tabidir.

8.1.2. Chiliz Tokenları, (i) Socios Platformundan ve Chiliz.net platformunda veya (ii) yetkili kripto para borsalarından satın alınabilir.

8.1.3. Tüm Chiliz Tokenları, söz konusu satın alma işlemleri Socios Platformu aracılığıyla gerçekleştirilse bile yetkili üçüncü taraf borsaları aracılığıyla satın alınır.

8.1.4. Chiliz Tokenlarınin değeri, değişken bir niteliğe sahiptir ve dış piyasa güçlerine bağlı olarak kısa bir sürede önemli ölçüde dalgalanma gösterebilir.

8.1.5. Bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasal kısıtlamalar varsa $CHZ Tokenları satın alamayacaksınız. $CHZ Tokenları satın alma işleminizin, bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallar tarafından yasaklanmadığından, sınırlandırılmadığından, kısıtlanmadığından, engellenmediğinden, bozulmadığından veya herhangi bir şekilde olumsuz olarak etkilenmediğinden emin olmak sadece Sizin sorumluluğunuzdadır.

8.1.6. Aşağıdaki durumlarda herhangi bir Chiliz Tokenları satın almaya uygun görülmezsiniz ve herhangi bir Tokenlar satın alamazsınız:

 • Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir birey olmanız halinde
 • Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanı kapsamında bulunan veya bu yargı yetkisi alanı dışında faaliyet gösteren ya da operatörü/operatörleri, Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında vatandaş olan, ikamet eden, mukim olan veya fiziksel olarak bulunan/yer alan bir tüzel kişilik olmanız halinde
 • Herhangi bir ülke veya hükümet ya da uluslararası makam tarafından uygulanan veya dayatılan herhangi bir yaptırıma tabi olmanız halinde
 • Tamamen ya da kısmen olsun, her türlü kripto para satın alma işlemlerine katılması yasaklanan veya uygun bulunmayan bir kişi olmanız halinde ya da
 • Kripto para ticaretinin, satışının ve alışının, Sizin için geçerli herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki yasalar, düzenleyici gereklilikler veya kurallar kapsamında tamamen veya kısmen olsun, herhangi bir şekilde ve surette yasaklanması, sınırlandırılması veya yetkisiz kılınması halinde.

8.1.7. Durum tespitinin ve kullanıcı doğrulama prosedürlerinin bir parçası olarak Socios; Kimliğinizi, ikametgahınızı, durumunuzu ve/veya Chiliz Tokenları satın alma uygunluğunuzu ispat edebilmeniz için Sizden ilgili belgeleri ve bilgileri (ve ilgili belgelerin ve bilgilerin varlığını kanıtlayan fotoğrafları ve/veya videoları da içerebilir) sunmanızı talep edebilir.

8.1.8. Kullanıcı tarafından bir kredi kartı veya bankamatik kartı kullanılarak Socios Platformunda satın alınan Chiliz Tokenları, kullanıcının Socios Platformundaki Socios Cüzdanından maksimum doksan (90) gün süreyle veya olabileceği gibi başka bir süre için devredilemez bu süre Socios tarafından belirlenir ve önceden Size iletilir.

8.1.9. Socios’un, bu Kullanım Koşullarını ve Satış Koşullarını kabul ettikten sonra herhangi bir zamanda, Chiliz satın alımınızın yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiği tespit edildiğini tespit etmesi durumunda, kabul edip etmediğinizi kabul ve kabul edersiniz. Satın alma bedeli olarak Chiliz’in ($CHZ) devri, başarılı bir şekilde yapılmış veya alınmış olarak yansıtılmıştır, Chiliz Tokenleri satın alma girişimi geçersiz ve / veya geçersiz olarak kabul edilecektir ve:

(i) Socios’un, Size herhangi bir Chiliz Tokenları verme yükümlülüğü bulunmayacaktır ve teşebbüs edilen bu satın alma işlemi ile ilgili olarak Size karşı hiçbir şekilde ve surette yükümlülüğü bulunmayacaktır ve

(ii) İşbu belgeyle teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan, yasalar (haksız iddialar dahil) veya sözleşme kapsamında Socios’a veya bağlı kuruluşlarına ve/veya Tazmin Edilen Kişilere yönelik her türlü haktan, iddiadan ve/veya dava sebebinden (şimdiki veya gelecekteki) feragat edersiniz ve teşebbüs edilen söz konusu satın alma işlemi ile bağlantılı olarak veya bu işlemden doğan Sizin tarafınızdan karşılanabilecek her türlü kayıptan, hasardan, vergiden, yükümlülükten ve masraftan da Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri beri kılacaksınız.

TE Ş EBBÜ S ETTİĞİNİZ CHİLİZ SATIN ALMA VE/VEYA AKTARIM İŞ LEM İNİ N HERHANG İ Bİ R GE Ç ERL İ YASAYI, YÖ NETMEL İĞİ VEYA KURALI İ HLAL ETMEMES İNİ SAĞLAMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞ UNUZDADIR.

8.2. $CHZ’NİN DİĞER KULLANIMI

8.3. Socios; herhangi bir Ortağın ürün veya diğer emtialarını satın alma işlemi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, zaman zaman belirlenebileceği gibi $CHZ’nin Socios Platformu üzerindeki başka bir kullanımını sağlama hakkını saklı tutar.

8.4. Socios Platformu üzerinden satın alınmaya hazır ürünler veya diğer emtialar, bu Şartlara uygun olacaktır.

8.5. Ürün ve diğer emtialar, yalnızca $CHZ kullanılarak satın alınmaya uygun olacaktır.

8.6. Kullanıcının geçerli yargı yetkisi alanına bağlı olarak, Kullanıcı tarafından Socios Platformu üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir ürün veya diğer emtia satın alma işlemi ile ilgili olarak geri çekilme hakkı olmayacaktır.

9. KOŞULLAR VE KISITLAMALAR

Socios, dilediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir satın alma talebini, siparişini veya $CHZ ile ilgili başka bir talebi reddedebilir veya engelleyebilir, günlük ya da başka bir şekilde periyodik olarak veya başka bir şekilde tamamlanabilen satın alma işlemlerinin tutarlarını sınırlandırabilir veya Socios Platformundaki katılımınıza ya da Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak önceden bildirimde bulunmaksızın koşullar veya kısıtlamalar getirebilir. Örneğin, Socios şunları yapabilir: (a) verebileceğiniz sipariş sayısını sınırlandırma; (b) belirli konumlardaki işlem taleplerini kısıtlama veya (c) piyasanın kötüye kullanılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere makul bir dolandırıcılık, azalan kapasite, uygunsuz faaliyet şüphesi varsa veya Socios’un Chiliz Tokenlarınin bir kısmına veya tamamına ilişkin mülkiyetinizin ihtilaf halinde olduğuna dair makul şüphesi varsa işlemleri sınırlandırma.

10. TEMSİLLER VE GARANTİLER

Bu Şartları kabul ederek, Tokenlar Satıcısına aşağıdakileri temsil ve garanti edersiniz;

10.1. Tokenların herhangi bir formda tahvili, işletme tröstündeki birimleri, kolektif yatırım planındaki birimleri veya herhangi bir yargı yetkisi alanı dahilindeki herhangi bir formda kontrollü yatırımı teşkil etmeye yönelik olmadığını onaylayıp kabul ettiğinizi;

10.2. Hariç Tutulan Yargı Yetkisi Alanında bir vatandaş veya mukim olmadığınızı;

10.3. Bu Şartların, herhangi bir izahat veya teklif belgesi teşkil etmediğini ya da herhangi bir formda tahvil teklifi teşkil etmeye yönelik olmadığını onaylayıp kabul ettiğinizi;

10.4. Hiçbir Tokenları n; Size Şirket veya Ortaklardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kar, gelir ya da diğer ödemeler veya iadeler için ortak olmanız veya almanız için fırsat sağlayacak şekilde tefsir edilmeyeceğini, yorumlanmayacağını, sınıflandırılmayacağını veya ele alınmayacağını onaylayıp kabul ettiğinizi;

10.5. Bu Şartlardaki, bunların herhangi bir kısmındaki veya bunlara ilişkin herhangi bir nüshadaki ya da Sizin tarafınızdan kabul edilen aslındaki hükmün, geçerli yasa, yönetmelik veya kurallar ile yasaklanmadığı veya kısıtlanmadığı sürece ve Yargı yetkisi alanınızdaki ve mülkiyete ilişkin kısıtlamaların yürürlükte olduğu durumlar haricinde; Masrafları size ait olmak üzere ve Tokenlar Satıcısına hiçbir yükümlülüğü olmaksızın tüm bu kısıtlamaları izleyip bunlara uyduğunuzu;

10.6. Buradaki ekler de dahil olmak üzere tüm bu Şartları okuyup anladığınızı;

10.7. Gerçek bir kişi iseniz, ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanınındaki ve vatandaşı olduğunuz yargı yetkisi alanındaki geçerli yasalar uyarınca, bu Şartları kabul etmek ve buradaki tüm Yükümlülüklerinizi yerine getirmek için uygun yaşta ve kapasitede olduğunuzu;

10.8. Bu Şartların, şartlar uyarınca Sizin üzerinizde uygulanabilir yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülükleri teşkil ettiğini ve Tokenlar satın alma, teslim alma, elde bulundurma veya kullanma faaliyetlerinin Yargı yetkisi alanınız dahilinde geçerli herhangi bir yasa, yönetmelik veya kuralı ihlal etmediğini ya da bunlara aykırı olmadığını;

10.9. Hiçbir Ortak, Tokenlar Satıcısı ve/veya Tazmin Edilen Kişinin, bu Şartların ve herhangi bir kısmının Sizin tarafınızdan kabul edilmesinden veya esas alınmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı, her türlü doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, sonuca bağlı veya diğer kayıptan, haksız fiilden, sözleşmeden ötürü veya başka bir şekilde yükümlü olmayacağını kabul edip onayladığınızı;

10.10. Yukarıdaki temsillerin ve garantilerin tümü, Tokenların tamamının Tarafınızdan teslim alınmasına bakılmaksızın, Sizin bu Şartları kabul ettiğiniz andan itibaren gerçek, eksiksiz, doğru olup yanıltıcı olmayacak ve bu şekilde kalmaya devam edecektir.

10.11. Tokenlar Satıcısı, hiçbir surette herhangi bir temsil veya garantide bulunmaz ve işbu belgeyle böyle bir temsil veya garantiyi kabul etmez.

10.12. Socios Platformu üzerindeki herhangi bir Taraftar Tokenı ilişkin alış, satış veya ticaret faaliyetleriniz ile bağlantılı olarak Bize ücret ve/veya komisyon ödemeyi kabul edersiniz. Uygun olduğu takdirde, Socios’a bu Şartlar uyarınca Sizin borçlu olduğunuz geçerli herhangi bir ücret ve/veya komisyonu Socios Cüzdanınızdaki $CHZ’den otomatik olarak düşme yetkisi verirsiniz.

11. HESABIN ASKIYA ALINMASI VEYA SONLANDIRILMASI

11.1. Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve (a)Size bildirimde bulunmaksızın askıya alabiliriz; (b) Hesabınızla ilişkili diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelendiğimiz; (c) Hesabınızla ilişkili diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelendiğimiz; (d) hesabınızı üçüncü taraflar lehine tuttuğunuzdan şüpheleniyoruz; (e) Socios, Kullanıcının ve / veya Sosyoların ve / veya diğer Socios Kullanıcılarının çıkarlarının korunmasını gerekli görür. Ayrıca, (a) bu Koşullara uymamanız durumunda; veya (b) Yasadışı bir faaliyette bulunduğunuza veya herhangi bir içeriği veya Hizmeti kötüye kullandığınıza dair kesin kanıtımız var. Hesabınızın kalıcı veya geçici olarak değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya feshedilmesinden veya Hizmetlerin tümüne veya herhangi bir bölümüne erişiminden Socios’un Size karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. İşlem verilerini veya bu Hesapla ilgili diğer bilgileri saklama ve kullanma hakkına sahibiz.

11.1.1. Hesabınızı askıya alırsak veya Tokenlarınızı kilitlersek, bu sınırlama veya kısıtlama için zemin yok olana ve / veya Socios’un memnuniyetine çözümlenene kadar kilitleme ve askıya alınmaya devam edebiliriz. Socios’un Hesabınıza getirilen bu tür herhangi bir sınırlama veya kısıtlamadan veya bu tür bir sınırlama veya kısıtlama süresi boyunca Tokenları veya yürütme işlemlerini çekememenizden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

11.2. Hesabınızın aralıksız on iki (12) gün boyunca aktif olmaması (yani, kullanılmaması veya giriş yapılmaması) halinde, Size e-posta, Hizmetler aracılığıyla veya Socios Uygulaması üzerinden önceden bildirimde bulunduktan sonra yönetim ücreti olarak Hesabınızdan her ay beş (5) Euro/Pound/Dolar değerinde Chiliz Tokenları tahsil etme hakkını saklı tutarız. Hesabınızdan yönetim ücreti tahsil edilmeye başlandıktan sonra hesabınıza giriş yaparsanız, hesabından daha fazla yönetim ücreti tahsil etmeyi bırakırız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, aktif olmayan bakiyesiz hesapları kapatma hakkını saklı tutarız.

11.3. Müşteri destek merkezimiz ile iletişime geçerek dilediğiniz zaman Hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Herhangi bir Hizmetin veya hesabınızın sonlandırılmasının ardından, bu Şartlardaki aşağıdaki hükümler geçerli kalacaktır: İçerik Sahipliği, Tarafınızca Verilen Haklar, Garanti Reddi, Tazminat, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Uyuşmazlık Çözümü, Genel Şartlar ve Fesih ile ilgili bu 11. madde.

12. DAVRANIŞ, GENEL YASAKLAR VE SOCIOS’UN İCRA HAKLARI

Hizmetleri kullanırken Kendi davranışlarınızdan ve kullanıcı içeriğinizden ve bunların sonuçlarından sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, size geçerli yasalarca bunları yapma hakkı verilmediği sürece, aşağıdakilerden herhangi birini yapmamayı kabul edersiniz:

 • açıkça izinleri olmadığı takdirde diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini Hizmetler aracılığıyla toplamak, saklamak veya paylaşmak;
 • Hizmetleri veya içeriği (Kullanıcılar hakkındaki bilgiler dahil) çıkarmak, temizlemek veya dizine eklemek;
 • Hizmetleri veya içeriği ya da bunların herhangi bir bölümünü, ticari amaçla veya (a) Uygulamaların dışında satmak için Uygulama içi öğeler veya kaynaklar toplamak, (b) Uygulamalar dışındaki ödemeler karşılığında Uygulamalardaki Hizmetleri kullanmak ya da (c) Uygulamaları veya Hesabınızı satmak, yeniden satmak veya kiraya vermek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Şartlarca izin verilmeyen bir şekilde kullanmak;
 • Hizmetlere veya içeriğe erişmeye ya da bunları aramaya veya Socios tarafından sağlananlar veya genel olarak kullanılabilir diğer üçüncü taraf web tarayıcıları hariç herhangi bir teknoloji veya iletişim aracı (otomasyon yazılımı, botlar, örümcekler, gezginler, veri madenciliği araçları ya da her türlü hack, araç, aracı, motor veya cihaz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanarak Hizmetlerden içerik indirmeye teşebbüs etmek;
 • Hizmetleri veya içeriği sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılımda deşifre etme, geri derleme, tersine çevirme veya tersine mühendislik işlemi uygulamaya teşebbüs etmek;
 • Hizmetleri veya içeriği korumak için Socios ya da herhangi bir Socios sağlayıcısı ya da başka bir üçüncü tarafça (başka bir kullanıcı dahil) uygulanan herhangi bir teknolojik önlemi atlamak, kaldırmak, devre dışı bırakmak, çözmek veya başka bir şekilde aşmak;
 • Hizmetleri veya Hizmetler kapsamındaki herhangi bir bireysel unsuru, Socios’un adını, herhangi bir Socios ticari markasını, logosunu veya diğer özel bilgilerini ya da herhangi bir saytaraftarın veya Uygulamanın düzenini ve tasarımını Socios’un açık yazılı onayı olmaksızın kullanmak, göz önüne sermek, yansıtmak veya çerçevelemek;
 • bir üçüncü tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakları dahilinde manevi haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını veya alenilik ya da gizlilik haklarını çiğneyen, kötüye kullanan veya ihlal eden herhangi bir içerik göndermek, yayınlamak, sunmak veya iletmek;
 • Hizmetlerine, Socios bilgisayar sistemlerine veya Socios sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kamuya açık olmayan alanlarda kullanmak;
 • herhangi bir Socios sisteminin veya ağının ya da hizmetinin güvenlik açığını araştırmaya, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmek veya herhangi bir güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek;
 • Açıkça yazılı onayımız olmadığı takdirde, Socios ticari markası, logosu, URL veya ürün adı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ticari markalarımızdan herhangi birini kullanan herhangi bir meta etiketi veya diğer gizli metni ya da meta veriyi kullanmak;
 • herhangi bir e-posta veya haber grubu gönderimindeki herhangi bir TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgisinin herhangi bir kısmını taklit etmek ya da Hizmetleri veya içeriği, değiştirilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlama bilgileri göndermek için herhangi bir şekilde kullanmak;
 • Hizmetlere ilişkin virüs gönderme, aşırı yükleme, boğma, spam gönderme veya e-posta bombalama faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar veya ağ erişimini engellemek ya da engellemeye teşebbüs etmek;
 • Hizmetlerde veya içerikte görünen herhangi bir özelliği, uyarıyı veya bağlantıyı silmek, gizlemek veya herhangi bir şekilde değiştirmek;
 • geçerli herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmek ya da
 • herhangi bir bireyi yukarıdakilerden herhangi birini yapması için teşvik etmek veya bireyin bunlardan herhangi birini yapmasını sağlamak.

Socios, Hizmetlere ya da içeriğe ilişkin erişimi veya kullanımı izlemek ya da herhangi bir içeriği incelemek veya düzenlemek zorunda olmasa da, bu Şartlara uyum sağlamak ve geçerli yasa veya diğer yasal gerekliliklere uymak üzere, Hizmetlerin sunulması amacıyla bunları yapma hakkına sahibiz. Dilediğimiz zaman ve bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir içeriğe yönelik erişimi kaldırma veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız. Socios, sakıncalı veya bu Şartlara aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir içeriği kaldırabilir. Bu Şartlara ilişkin ihlalleri veya Hizmetleri etkileyen davranışları inceleme hakkına sahibiz. Ayrıca yasaları ihlal eden kullanıcıları ve başka kişileri soruşturmak için emniyet yetkililerine başvurup onlarla işbirliği yapabiliriz.

SİTE VEYA UYGULAMADAKİ YASAL HERHANGİ BİR FAALİYETİ BALTALAMAK VEYA MANİPÜLE ETMEK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİZMETLERİ AKSATMAYA VEYA ENGELLEMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR GİRİŞİMİNİZ, BU KULLANIM ŞARTLARINA YÖNELİK BİR İHLAL OLUP CEZAİ VE MEDENİ HUKUKA YÖNELİK BİR İHLAL DE TEŞKİL EDEBİLİR.

13. Beta Programları

Socios; beta test programının (“Beta Program ı“) bir parçası olarak Size sürüm öncesi belirli bir mobil uygulama yazılımına (“Beta Yazılımı“) erken erişim imkanı sunarak Beta Yazılımını test etmenize ve buna ilişkin geri bildirimlerde bulunmanıza olanak sağlayabilir. Bu bölüm, yalnızca Socios’un seçili test cihazlarına özel erişim imkanı sunduğu kapalı Beta Programları için geçerlidir. Bu bölüm, Socios’un bir uygulama mağazasında herkesin kullanımına sunduğu açık betalar için geçerli değildir.

Socios’un Beta Programı ile bağlantılı
olarak Size sağlayabileceği ürün özelliklerinin veya içeriğin, oyun belgelerinin, promosyon materyallerinin ve/veya diğer bilgilerin (“ Test Materyalleri”), Beta Yazılımının ve Beta Programına ilişkin her şeyin, Socios’un özel mülkiyetinde olduğunu, gizli olduğunu ve Socios bunu piyasaya süreceği zamana kadar gizli olarak ele alınması gerektiğini onaylarsınız.

Socios, bu Şartlara uymanıza bağlı olarak, size Beta Yazılımına erişim imkanı sunarsa, Size yalnızca Beta Programının bir parçası olarak Beta Yazılımının test edilmesi veya bunun hakkında geri bildirimde bulunulması amaçları doğrultusunda kişisel, tam yetki vermeyen, devredilemez, geri alınabilir bir sınırlı Beta Yazılımı kullanma lisansı verecektir.

Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın ve geçerli yasalar kapsamında yasaklanmadığı durumlar haricinde, aşağıdakiler yasaktır ve Siz şunları yapamazsınız:

 • Beta Yazılımına dayalı türev eserleri kopyalamak, değiştirmek veya oluşturmak;
 • Beta Yazılımını başkalarına vermek veya satmak;
 • Beta Yazılımında tersine mühendislik, geri çevirme, tersine çevirme, deşifre etme işlemleri uygulamak veya başka bir şekilde Beta Yazılımı kaynak kodunu türetmeye teşebbüs etmek;
 • Beta Yazılımını doğrudan kontrolünüzde olmayan veya başkaları ile paylaştığınız sistemlere yüklemek;
 • Beta Yazılımını Socios kapsamı dışındaki başka biri ile tartışmak veya söz konusu kişiye bu yazılımı göstermek;
 • Beta Yazılımı hakkındaki bilgileri blogda yazmak, tweet atmak veya başka bir şekilde herkese açık olarak göndermek;
 • Socios yazılı olarak bunu yapmanıza izin vermediği sürece, Beta Yazılımının ekran görüntülerini, fotoğraflarını, videolarını veya ses kayıtlarını almak veya
 • Socios tarafından yazılı olarak ve önceden onaylanmadığı sürece, Beta Geri Bildirimini (yukarıda tanımlandığı üzere) herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunmak.

Beta Yazılımını kamuya açık alanlarda kullanırken dikkatli olun. Kimsenin Beta Yazılımını görmesine, duymasına, filme almasına veya fotoğraflamasına izin vermeyin. Lütfen herhangi bir yetkisiz erişimi veya Hesabınızın güvenliğine dair herhangi bir ihlal şüphesini derhal Socios’a bildirin.

Socios; yazılım hakkındaki yorumlarınızı, önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi toplayabilir ve ayrıca Gizlilik Politikası uyarınca, analitik araçlarla yazılımı kullanımınızı da izleyebilir. Bu gibi tüm yorumlar, öneriler, geri bildirimler ve analitik veriler (toplu olarak “Beta Geri Bildirimi”), Socios’un özel mülkiyetindedir.

Beta Programına katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve Sizle Socios arasında yasal bir ortaklık, temsilcilik veya istihdam ilişkisi oluşturmadığını ve katılımınızdan ya da Beta Geri Bildiriminden dolayı tazmin edilmeyeceğinizi anlar ve kabul edersiniz.

Geçerli yasalar ile yasaklanmadığı sürece, tüm test materyalleri herhangi bir türde doğrudan veya dolaylı garanti olmaksızın size “olduğu gibi” sağlanır. Beta Yazılımının gelişim aşamasında olduğunu ve hatalar, arızalar ve veri kaybına ve/veya sistem arızasına yol açabilecek diğer sorunlar içerebileceğini anlarsınız. Beta Yazılımını işletme açısından kritik öneme sahip olmayan ve yedeklenmiş olan üretim dışı cihazlara yüklemelisiniz. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Socios Beta Programına katılımınızın bir sonucu olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz halinde, bunun Socios’a tespit edilmesi zor olacak ölçüde ve maddi tazminatın yeterli bir çare olmadığı telafisi mümkün olmayan bir zarar vereceğini kabul edersiniz. Buna göre, gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz halinde, Socios’un mevcut olabilecek diğer yasal yollara ek olarak mahkemenin uygun gördüğü ihtiyati veya başka parasal olmayan bir tedbir almaya hak kazanacağını kabul edersiniz.

14. FERAGATLAR

14.1. Geçerli tüm yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde ve bu Şartlarda aksinin belirtildiği durumlar haricinde, Tokenlar Satıcısı işbu belgeyle yükümlülüğünden açıkça feragat eder ve hiçbir durumda aşağıdaki eylemlerden dolayı kimseye karşı sorumlu tutulamaz;

14.1.1. Sizin tarafınızdan elde edilen Tokenların herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye satışı veya aktarılması;

14.1.2. Kara para aklama, terörizmin finanse edilmesiyle bağlantılı eylemler ya da geçerli yasalar, yönetmelikler veya kurallarla ihlal halinde olan veya aykırı başka eylemler aracılığıyla elde edilen Tokenları satın almak için kullanılan fonlar;

14.1.3. Tokenlar satın alma işlemlerinin reddedilmesi veya Tokenlar Satışının sonlandırılması;

14.1.4. Tokenlar Satıcısının kontrolü dışındaki veya üçüncü bir tarafa atfedilebilen herhangi bir nedenden dolayı, Tokenların Tokenlar Satıcısı tarafından teslim edilememesi veya tesliminde gecikme olması ya da Sizin tarafınızdan alınamaması veya alınmasında gecikme olması;

14.1.5. Programlama veya kaynak kodda hack, siber saldırı, dağıtık hizmet aksatma, hata, güvenlik açığı, kusur, çizik oluşumu nedeniyle veya başka bir şekilde Tokenlar Satıcısının faaliyetinde, Tokenlarde veya Tokenlar Satıcısının istinad ettiği teknolojide arıza, işlev bozukluğu veya aksaklık ya da bozulma. Bu tür bir arızanın, işlev bozukluğunun, aksaklığın veya bozulmanın zamanına bakılmaksızın;

14.1.6. Programlama veya kaynak kodda katı ayrışım, hack, siber saldırı, dağıtık hizmet aksatma, hata, güvenlik açığı, kusur, çizik oluşumu nedeniyle veya başka bir şekilde Tokenlar Satıcısının faaliyetleriyle bağlantılı olarak herhangi bir blok zincirinde, blok zinciri tabanlı yazılım sisteminde veya blok zinciri teknolojisinde arıza, işlev bozukluğu veya aksaklık ya da bozulma (bu tür bir arızanın, işlev bozukluğunun, aksaklığın veya bozulmanın zamanına bakılmaksızın);

14.1.7. Tokenlar Teklifleri, Socios Platformunda alınıp satılmak için uygun hale getirildikten sonra, Tokenların ticari fiyatlarındaki ya da ticari hacmindeki düşüşler veya dalgalanma;

14.1.8. Taraftar Tokenlarının belirli bir amaca yönelik olmaması;

14.1.9. Tokenlar Satışının/Satışlarının ilerleyişi ile ilgili bilgilerin ifşa edilmemesi;

14.1.10. Herhangi bir üçüncü taraf kripto para borsası tarafından Tokenlar satın alma işleminin veya ticaretinin reddedilmesi;

14.1.11. Herhangi bir hükümet makamı veya düzenleyici makam tarafından herhangi bir yargı yetkisi alanında Tokenların işleyişinin, işlevselliğinin, kullanımının, saklanmasının, aktarma mekanizmalarının, aktarılabilirliğinin ve ticaret yapılabilirliğinin yasaklanması, sınırlandırılması veya düzenlenmesi;

14.2. Kullanıcının Socios Cüzdanında herhangi bir kayıp, hack veya hırsızlık söz konusu olması halinde, Tokenlar Satıcısına karşı hiçbir şekilde herhangi bir hak, iddia ve dava sebebiniz olmadığını kabul edip onaylarsınız.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE TAZMİNAT

15.1. Geçerli yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde:

15.1.1. Tokenlar Satıcısı ve Tazmin Edilen Kişiler; Tokenların Sizin tarafınızdan satın alınması, kullanılması, ticaretinin yapılması, alınması veya elde bulundurulmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı, her türlü dolaylı, özel, tesadüfi, sonuca bağlı veya diğer kayıptan, haksız fiilden, sözleşmeden ötürü veya başka bir şekilde (gelir, kazanç veya kar kaybı ya da kullanım veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yükümlü olmayacaklardır;

15.1.2. Tokenlar Satıcısının haksız fiilden, sözleşmeden veya başka bir şekilde, Tokenların Sizin tarafınızdan satın alınması, kullanılması, alınması veya elde bulundurulmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olan toplam sorumluluğu, burada amaçladığınız satın alma işlemine ilişkin satın alma bedeli olarak Sizin tarafından aktarılan $CHZ tutarı ile sınırlı olacaktır;

15.1.3. İşbu belgeyle geçerli yasalar, yönetmelikler ve kurallar uyarınca haklardan feragat etmeyi ve iddialarda bulunmayı kabul edersiniz ve yalnızca bu Şartlara dayanarak taleplerde bulunabilirsiniz.

15.1.4. Geçerli yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin verdiği azami ölçüde, Tokenlar Satıcısını ve/veya Tazmin Edilen Kişileri, buradaki herhangi bir garanti, temsil veya yükümlülük ihlalinden kaynaklanan, Tokenlar Satıcısı veya Tazmin Edilen Kişilere karşı Sizin tarafınızdan veya üçüncü tarafça yapılan/karşılanan her türlü iddia, zarar, kayıp, dava, eylem, talep, işlem, masraf ve/veya yükümlülüğe (tahakkuk eden makul yasal ücretler ve/veya başarılı bir şekilde tazminat hakkı oluşturmak için gerekenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaksınız.

16. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

16.1. Bu Şartlar; kullanımla ilgili, herhangi bir amaca yönelik, Tokenlar Satıcısı veya Ortaklarla bağlantılı herhangi bir bilgi, resim, kullanıcı arayüzü, logolar, ticari markalar, ticari adlar, internet etki alanı adları veya telif haklarına ilişkin haklar dahil olmak üzere Size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermeyecektir.

16.2. Bu Şartlar kapsamında herhangi bir zımni lisans bulunmamaktadır ve Tokenlar Satıcısı, burada Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

17. FERAGAT EDİLEMEYEN DURUMLAR

17.1. Tokenlar Satıcısının bu Şartları uygulayamaması veya bu Şartlar kapsamında Size karşı herhangi bir hak, iddia veya dava sebebi ileri sürememesi, Tokenlar Satıcısının Size karşı herhangi bir hak, iddia veya dava sebebi ileri sürme hakkından feragat olarak yorumlanmayacaktır.

18. TAM ANLAYIŞ

18.1. Bu Şartlar, Taraflar arasındaki tam anlayışı ihtiva eder ve Tokenlar Satışı, Socios Platformunun kullanımı, Hizmetlerin kullanımı ve Tokenlar satın alma işleminizle ilgili tüm önceki şartların ve koşulların, iletişimlerin, anlaşmaların veya düzenlemelerin (hem sözlü hem de yazılı olarak) yerine geçer.

18.2. Tokenlar Satıcısının Sizin, Tokenlar Satışına katılmanız durumunda, haksız, aşırı ya da kötü muamele veya davranışlarda bulunduğunuzu fark etmesi halinde, Tokenlar Satıcısı, kendisini ve Tazmin Edilen Kişileri herhangi bir surette ve şekilde kayıptan, hasardan, zarardan veya bozunmadan korumak için yasalar kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerekli olabilecek her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar.

18.3. Bu Şartları zaman zaman değiştirebiliriz. Bu Şartlarda herhangi bir değişiklik yaparsak, Socios Uygulamasında bir bildirim yayınlayacağız ve Web sitemizdeki güncellenmiş Şartlarla birlikte bir e-posta bildirimi göndereceğiz ve bu Şartların başındaki “Son Güncelleme” tarihini değiştireceğiz. Yasaların izin verdiği ölçüde, değiştirilen Şartlar bu bildirimin yayınlanması üzerine derhal geçerli olacaktır. Bu tür bildirimleri ve güncellemeleri düzenli olarak kontrol edip okumak sizin sorumluluğunuzdadır.

18.4. Herhangi bir maddenin yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse söz konusu madde, bu maddenin veya tam olarak yürürlükte kalacak olan bu Şartların kalan kısmının geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeden bu Şartlardan ayrılabilir.

19. BEKLEME SÜRESİNDEN AÇIK FERAGAT

19.1. Geçerli yasalar tarafından hariç tutulmadıkça, Bizim tarafımızdan kullanıma sunulan Hizmetlerle ilgili olarak Kullanıcı tarafından Socios Platformu üzerinde gerçekleştirilen satın alımlara veya genel işlemlere ilişkin geri çekilme hakkı olmayacaktır.

20. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VEYA KAYNAKLARI

Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına ilişkin bağlantılar içerebilir. Socios, bu bağlantılarla sadece kolaylık sağlamakta ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan ya da kullanıma sunulan içerikten, ürünlerden veya Hizmetlerden ya da bu tür web sitelerinde gösterilen bağlantılardan sorumlu değildir. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, üçüncü taraf web sitelerini veya kaynaklarını kullanımınızdan doğacak tüm risklerin tek sorumlusunu olduğunuzu onaylayıp bu riskleri üstlenirsiniz.

Socios; cep telefonu şebekeleri, kablosuz bağlantı noktaları, kablosuz internet ve diğer Hizmetler dahil olmak üzere üçüncü taraf Hizmetlerin kullanılabilirliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir. Bu tür üçüncü taraf Hizmetleri, Hizmetleri kullanma veya bir etkinliğe katılma gücünüzü etkileyebilir ve işbu belgeyle Socios’u ve Hizmetleri oluşturma veya sunma süreçlerine dahil olan başka bir tarafı, herhangi bir şekilde bu tür üçüncü taraf Hizmetlerinden doğabilecek, kaynaklanabilecek veya bunlarla ilgili olabilecek tüm iddialardan, taleplerden, dava sebeplerinden, zararlardan, kayıplardan, masraflardan ve yükümlülüklerden muaf tutarsınız.

21. YARIŞMALAR, ÇEKİLİŞLER VE BENZER PROMOSYONLAR

Socios ve/veya Ortakları, Uygulama üzerinde periyodik olarak çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve benzer promosyonlar (her biri bir ” Promosyon“) düzenleyebilirler. Bu Şartlara ek olarak, Promosyonlar bu Promosyonlar sırasında Size ileteceğimiz özel şartlara (“ Promosyon Şartları”) tabi olacaktır. Herhangi bir Promosyona katılarak, bu Promosyon Şartlarına tabi olacaksınız. Tüm Promosyon Şartları; bu Şartlara dahil edilmiştir, bunlardan farklı olabilir ve bunların yerine geçecektir. Socios, bu tür Promosyonlara katılmadan önce Promosyon Şartlarını dikkatlice okumanızı önemle tavsiye eder. Gizlilik Politikamız, bu Şartlara ve Promosyon Şartlarına ek olarak, bu Promosyonlarla bağlantılı olarak gönderdiğiniz bilgileri de yönetir.

22. VERGİLER

22.1. Tokenlar satın alma işleminize ilişkin ödeme olarak aktardığınız Satın Alma Bedeline ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak KDV (varsa) dahil olacaktır. Bununla birlikte, Satın Alma Bedeli herhangi bir yargı yetkisi alanında Tokenlar satın alma, alma ve elde bulundurma işlemleriniz için geçerli olabilecek KDV hariç diğer vergileri (“Ödenecek Vergi”) içermeyecektir.

22.2. Herhangi bir Ödenecek Verginin belirlenmesinden ve doğru tutarda Ödenecek Verginin beyan edilmesinden, kesilmesinden, tahsil edilmesinden, rapor edilmesinden ve uygun vergi dairelerine havale edilmesinden siz sorumlu olacaksınız. Ödenecek Vergi ile ilgili Yükümlülüklerinizi yerine getirememeniz veya gerçekleştirememenizden doğan tüm cezalardan, iddialardan, para cezalarından veya diğer yükümlülüklerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

22.3. Tokenlar Satıcısı, herhangi bir Ödenecek Verginin belirlenmesinden ve doğru tutarda Ödenecek Verginin beyan edilmesinden, kesilmesinden, rapor edilmesinden ve uygun vergi dairelerine havale edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

23. TOKEN AVI

23.1. ÖZELLİĞİ

23.1.1. Token Avı özelliği, Kullanıcıların Socios Platformu üzerinden ücretsiz olarak Taraftar Tokenları ve/veya Chiliz Tokenları toplamalarına olanak sağlayan, gerçek dünyada artırılmış gerçekliğe dayalı mobil bir deneyimdir.

23.1.2. Herhangi bir bireysel Kullanıcı tarafından Token Hunt’ta toplanabilecek maksimum Taraftar Tokenları ve/veya $CHZ sayısı, Socios tarafından belirlendiği şekilde sınırlandırılabilir.

23.1.3. Token Avı özelliğini kullanımınız, Kullanıcı Kılavuzuna [include hyperlink to guideline] (“Kılavuzlar”) uygun olmalıdır

23.2. HİLE YAPMA

Socios, hile yapmayı yasaklar ve Biz hileyi önlemeye yönelik önlemlerimizi iyileştirmek için sürekli adımlar atarız. Hile yapmak, bir Hizmetin normal davranışını veya kurallarını fiilen değiştiren veya engelleyen ya da değiştirmeye veya engellemeye teşebbüs eden bir eylemi ihtiva eder. Hile yapmak, Kendi adınıza veya başkaları adına aşağıdaki davranışlardan birinde bulunmanızı içerir ancak bununla sınırlı değildir:

 • Yetkisiz bir şekilde Hizmetlere erişmek (değiştirilmiş veya üçüncü taraf yazılımı kullanmak dahil);
 • Aynı Hizmet için birden fazla hesap kullanmak;
 • Hesapları paylaşmak;
 • Bir cihazın konumunu değiştirmek veya çarpıtmak için herhangi bir teknik kullanmak (örneğin, GPS aldatması) ve/veya
 • Hesap satmak veya takas etmek.

Uygulamalar, Socios’un hile yapıldığını tespit ettiği veya hile yapıldığından makul ölçüde şüphelendiği cihazlarda çalışmayabilir ve Socios, hile yapmaya teşebbüs eden oyunculara destek sağlamaz. Socios’un, bu Şartlar uyarınca cihazınızdaki kötüye kullanım veya bilgisayar korsanlığı ve/veya yetkisiz yazılım varlığının kontrol edilmesi dahil hileyi, dolandırıcılık faaliyetini ve yasaklı diğer davranışı tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için yasal mekanizmaları kullanabileceğini kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Kılavuzlara ve Gizlilik Politikamıza bakın.

23.3. GÜVENLİ VE UYGUN KULLANIM

Hizmetlerimizi kullanırken, lütfen etrafınızdakilerden haberdar olun ve güvenli bir şekilde oyun oynayıp iletişim kurun. Hizmetleri kullanımınıza ilişkin riskin size ait olduğunu ve Hizmetleri, bu Şartlarda ana hatlarıyla belirtildiği üzere üçüncü taraf haklarını, geçerli yasa, yönetmelik veya talimatları ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı veya herhangi bir bireyi bu şekilde kullanmaya teşvik etmeyeceğinizi veya bu şekilde kullanmasını sağlamayacağınızı kabul edersiniz.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, yasa dışı, uygunsuz veya ticari herhangi bir içerik (aşağıda tanımlanmıştır) sunmayacağınızı kabul edersiniz. Veri gönderimleri, düzenlemeler veya kaldırma istekleri dahil olmak üzere, yanlış, yanıltıcı veya uygunsuz İçerik göndermeyeceğinizi kabul edersiniz.

Socios, Token Avıözelliğini tıbbi veya sağlıkla ilgili bir araç olarak kullanma ya da tıbbi veya sağlıkla ilgili bir tavsiyede bulunma doğrultusunda kullanmaz.

Token Hunt, yalnızca Socios Platformunda kullanılabilir. Token Avısırasında yapılan masrafların tamamen Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

23.4. DİĞER KİŞİLERLE ETKİLEŞİMLERİNİZ

Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, diğer oyuncularla ve gerçek dünyadaki diğer kişilerle güvenli ve uygun bir iletişim halinde olacağınızı kabul edersiniz. Başkalarının haklarını taciz, tehdit veya başka bir şekilde ihlal etmeyeceksiniz. Bulunmaya hakkınız veya izniniz olmayan herhangi bir mülke veya konuma izinsiz girmeyecek ya da herhangi bir şekilde erişim sağlamayacak veya erişim sağlama teşebbüsünde bulunmayacaksınız ya da başka bir şekilde her türlü yaralanma, ölüm, mülk hasarı, sıkıntı veya yükümlülük ile sonuçlanabilecek herhangi bir faaliyete dahil olmayacaksınız. Hizmetleri kullanımınız ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafla ihtilafa düşmeniz halinde, Socios’u ve Tazmin Edilen Kişileri bu tür ihtilaflardan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu tür ihtilaflarla bağlantılı bilinen ve bilinmeyen, şüphe duyulan ve şüphe duyulmayan, ifşa edilen ve ifşa edilmeyen her türlü ve her nitelikteki iddia, talep ve zarardan (fiili ve sonuca bağlı) beri kılarsınız.

23.5. TOKEN HUNT’A KİMLER KATILABİLİR?

Belirli bir Hizmet için aksi belirtilmedikçe, 14 yaşının altındaki kişilerin Token Hunt’a katılmasına izin verilmez.

GEÇERLİ YASALAR UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE SOCIOS, BİR EBEVEYNİN İZNİ İLE VEYA İZNİ OLMAKSIZIN 14 YAŞININ ALTINDAKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR FAALİYETE İLİŞKİN SORUMLULUĞU REDDEDER. BİR EBEVEYNSENİZ VE ÇOCUĞUNUZA HİZMETLERDEN BİRİNE KAYDOLMASI İÇİN İZİN VERİRSENİZ, ÇOCUĞUNUZUN HİZMETLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLARI DA KABUL EDERSİNİZ.

23.6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

GEÇERLİ YASA UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE; SOCIOS, BURADAKİ HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞ VEYA İŞTİRAK YA DA HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE YA DA SUNULMASINA DAHİL OLAN BAŞKA HERHANGİ BİR TARAF (ORTAKLAR DAHİL), GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA BİR HUKUK TEORİSİNE DAYALI OLSUN YA DA OLMASIN VE BURADA BELİRTİLEN SINIRLI BİR ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI DOĞRULTUSUNDA BAŞARISIZ OLDUĞU TESPİT EDİLSE BİLE SOCIOS’UN BU TÜR OLASI ZARARLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLİP BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, BU ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU ŞARTLARLA BAĞLANTILI YA DA HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN, HİZMETLERİN DİĞER KULLANICILARI VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA İLETİŞİM KURDUĞUNUZ VEYA ETKİLEŞİME GİRDİĞİNİZ KİŞİLER İLE OLAN İLETİŞİMLER, ETKİLEŞİMLER VEYA TOPLANTILARDAN KAYNAKLANAN KAR KAYBI, VERİ VEYA İTİBAR KAYBI, HİZMETTE KESİNTİ, BİLGİSAYARDA HASAR VEYA SİSTEM ARIZASI YA DA İKAME MASRAFLARININ MALİYETİ DAHİL HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ, EMSAL VEYA SONUCA BAĞLI ZARARDAN SİZİ SORUMLU TUTMAYACAKTIR. BAZI YARGI YETKİSİ ALANLARINDA SONUCA BAĞLI VEYA TESADÜFİ ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUĞUN OLMAMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEZ; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI MADDESİ, GEÇERLİ YARGI YETKİSİ ALANINDAKİ YASALAR KAPSAMINDA MÜMKÜN OLAN EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

GEÇERLİ YASALAR UYARINCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE; SOCIOS’UN HERHANGİ BİR BİREYİN İDDİASINA VE İDDİALARINA İLİŞKİN TOKEN AVIÖZELLİĞİNİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA KULLANIMIYLA BAĞLANTILI TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ (100) EURO TUTARINI AŞMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN ZARARLARIN DAHİL EDİLMEMESİ VE SINIRLANDIRILMASI, SOCIOS İLE ARANIZDAKİ PAZARLIĞIN TEMEL UNSURLARIDIR.

23.7. TARAFTAR TOKEN KULLANIMI

Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenları ve/veya Chiliz Tokenları, yalnızca Socios Platformu veya Chiliz.net platformu veya bizim tarafımızdan onaylanmış olan başka platformlar tarafından sağlanan ve kullanıma sunulan pazarda alınıp satılabilir, kullanılabilir veya satılabilir.

Kullanıcılar, Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenlarını ve/veya Chiliz Tokenlarını başka Tokenlar için değiştirmemizi, kullanmamızı veya alıp satmamızı talep edemezler.

Token Avı sırasında elde edilen Taraftar Tokenları ve / veya Chiliz Tokenları ($CHZ), istendiği zaman Chiliz Tokenları ($CHZ) dönüştürülebilir, kullanıcı Socios Platformundaki Socios Cüzdanından (90 ) doksan gün aktarılamaz veya Socios tarafından belirlenebilecek herhangi bir süre için.

24. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ ALANI

24.1. Bu Şartlar, Malta Cumhuriyeti yasaları tarafından yönetilecek olup bu yasalara uygun şekilde yorumlanacaktır.

24.2. Hem Siz hem de Biz, Malta Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine başvurmayı kabul ederiz; bu da Malta’daki veya yaşadığınız AB ülkesindeki bu Şartlarla bağlantılı olarak Tüketici koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabileceğiniz anlamına gelmektedir.

24.3. Taleplerinizi doğrudan Sizinle iletişim kurarak çözmeyi tercih ederiz ve bu nedenle, alternatif tüketici uyuşmazlık çözüm süreçlerine katılmayız. Herhangi bir şikayeti veya uyuşmazlığı dile getirmek isterseniz, Sizi aşağıda belirtilen İletişim Bilgileri aracılığıyla Bizimle iletişime geçerek konuyu bilgimize sunmaya davet ediyoruz.

24.4. Herhangi bir uyuşmazlık bu fıkra uyarınca çözülecektir.

24.5. Bir Taraf, herhangi bir uyuşmazlığı diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir (“Uyuşmazlık Bildirimi”). Bu tür bir Uyuşmazlık Bildirimi, diğer Tarafın uyuşmazlıkla ilgili konumunu değerlendirmesini sağlamak için uyuşmazlığa ilişkin yeterli ayrıntılar içerecektir.

24.6. Taraflardan her biri, Uyuşmazlık Bildirimi tarihinden itibaren 30 gün içinde Taraflar arasındaki uyuşmazlığı sulh yoluyla çözmek için elinden geleni çabayı göstermeyi kabul eder.

24.7. Avrupalı Kullanıcılar için Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage adresinden erişebileceğiniz çevrimiçi bir uyuşmazlık çözüm platformu aracılığıyla Size uyuşmazlığı dile getirebileceğiniz başka bir seçenek sunar.

24.8. Bu fıkra uyarınca tahkim ile karar verilmesi için herhangi bir uyuşmazlığa veya belirli uyuşmazlıklara (veya belirli uyuşmazlıkların bir kısmına) atıfta bulunulmasına bakılmaksızın, Taraflar bu Şartlar uyarınca kendi yükümlülüklerine uymaya devam edeceklerdir.

25. ARJANTİN KULLANICILARI İÇİN GEÇERLİ EK KULLANIM KOŞULLARI

25.1. Cayma Süresinden Feragat
Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu’nun 1116. maddesi uyarınca, sağlanan herhangi bir Token Satışı ve diğer Hizmetlerin nihai olarak kabul edileceğini ve herhangi bir para çekme süresine tabi olmayacağını özellikle kabul edersiniz.

25.2. Tartışmalı Karar Çözümü
Arjantinli kullanıcılar Malta’da veya Arjantin’de bu Şartlar ile bağlantılı olarak tüketici koruma haklarının uygulanmasını talep edebilirler.

25.3. Vergiler
Siz’in Token satın alımınız için ödeme olarak aktardığınız Satın Alma Değerlendirmesi, herhangi bir yargı alanında Token satın alma, makbuz ve tutma için geçerli olabilecek Arjantin vergilerinden net’i olmalıdır (“Ödenebilir Vergi”). Satın Alma Değerlendirmesi yoluyla veya bu hesaba bağlı olarak yapılacak tüm ödemeler, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, herhangi bir Ücretli Vergiden mahsup edilmeden veya mahsup edilmeden yapılacaktır. Geçerli yasaların Satın Alma Hususundan herhangi bir Ödenecek Vergiyi düşmesi veya alması gerekiyorsa, o zaman:

(i) Satın Alma Değerlendirmesi tutarı, gerekli tüm kesintiler veya stopajlar yapıldıktan sonra (bu Bölüm kapsamında ödenecek ek tutarlara uygulanabilecek kesintiler veya stopajlar dahil), Token Satıcısının, Satın Alma Değerlendirmesi’ne eşit bir miktar alacağı şekilde artırılacaktır. böyle bir kesinti veya stopaj yapılmadıysa ve

(ii) Bu tür kesintiler veya stopajlar yapacak ve ilgili yasaya göre ilgili vergi dairesine düşülen veya tevkif edilen tutarın tamamını zamanında ödeyeceksiniz.

Satın Alma Konusunda herhangi bir katma değer vergisi (“KDV”) belirlemek ve zamanında ilgili vergi makamlarına doğru miktarda KDV bildirmek ve ödemekle yükümlüsünüz.

Token Satıcısı, herhangi bir Ücretli Verginin belirlenmesinden ve stopajın tahsil edilmesinden, tahsil edilmesinden, raporlanmasından ve uygun vergi makamlarına doğru miktarda Vergi Vergisinin ödenmesinden sorumlu değildir. Satın Alma Düşüncesini ülkenizdeki yasal ihale para birimine dönüştürmek için geçerli kurallara uygun olarak ödenecek Vergi (KDV dahil) miktarını değerlendirmekle yükümlüsünüz. Uygun olması halinde, bu tür bir dönüşümden kaynaklanan kazançlar üzerinden alınabilecek gelir vergilerini ödemekle yükümlü olacaksınız.

Token Tedarikçisini, Token Satıcısı adına Sizin tarafınızdan ödenmesi gereken her türlü Ödenecek Vergiden ve cezalar, para cezaları, emirler veya idari yaptırımlar (ve makul avukatların da dahil olduğu herhangi bir masraf ve giderden hükümsüz tutmalısınız. Bölüm 22 kapsamındaki hakların uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ücretler, masraflar ve diğer makul cepten harcamalar) vadesi geldiğinde ödenecek herhangi bir Vergi ödememenizden kaynaklanan veya ortaya çıkan herhangi bir hatadan kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutamazsınız.

26. VERİLERİN KORUNMASI

26.1. Kişisel Verilerinizi bu Şartlar uyarınca açıkça izin verilen durumlar haricinde ifşa etmeyeceğiz ve başka bir durumda ancak Gizlilik politikamızda öngörüldüğü üzere Önceden onayınızı alarak ifşa edeceğiz. Bununla birlikte, Kişisel Verilerinizi ve/veya hakkınızdaki diğer belirli bilgileri geçerli yasaların ya da bir mahkeme veya yetkili hükümet makamı ya da düzenleyici makam tarafından verilen bir emrin gerektirdiği ölçüde ifşa etmemiz gerekebilir. Bu Şartları kabul ederek, Kişisel Verilerinizin geçerli yasalara veya yönetmeliklere uymak amacıyla gereken ölçüde üçüncü taraflara ifşa edilmesini açıkça kabul edip buna onay verirsiniz.

26.2. Bize sağladığınız herhangi bir kişisel veri veya bilgi, kesinlikle atıf yoluyla bu Şartlara dahil edilen Gizlilik politikamıza uygun şekilde işlenecektir.

26.3. Kişisel Verilerinizin kontrolü ve işlenmesi ile ilgili olduğu sürece, bu Şartların Genel Veri Koruma Tüzüğü tarafından düzenlendiğini onaylar, kabul eder ve anlarsınız.

27. GERİ BİLDİRİM

27.1. Sosyal medya veya destek kanallarından Bize ulaşarak Hizmetlere yönelik iyileştirmeler için geri bildirimler, yorumlar ve öneriler (” Geri Bildirim“) gönderebilirsiniz. Geri bildirim, bir Kullanıcı İçeriği biçimidir.

28. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Şartlar veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfenlegal@chiliz.com adresi üzerinden veya 14 East, Level 7, Sliema Street, Gzira, GZR1639, Malta adresine posta göndererek Socios ile iletişime geçin

RİSK FAKTÖRLERİ

Herhangi bir Token Satışına katılmaya karar vermeden ö nce, a şağıdaki risk fakt ö rlerinden her birini ve Şartlardaki diğ er t üm bilgileri dikkatli bir şekilde düşünü p de ğerlendirmelisiniz. Tokenlar Satıcısının bilgisi ve düşüncesi dahilinde, Tokenlar Satışına ve Socios Platformuna katılmak üzere bilinçli bir karar verme sürecinde Sizi etkileyecek tüm risk fakt ö rleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi birinin gerçek olaylara d ö nüşmesi durumunda, Tokenlar Satıcısının faaliyetlerinin ticari, mali konumu ve sonuçları maddi y ö nden etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, Tokenların (Taraftar Tokenları, Tahsil Edilebilir Tokenlar ve $CHZ Tokenları) fiyatı, bu hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi biri nedeniyle düşebilir ve Siz, Tokenların (Taraftar Tokenları, Tahsil Edilebilir Tokenlar ve $CHZ Tokenları) tamamını veya bir kısmını kaybedebilirsiniz. Devam ederek bu riskleri kabul etmiş olursunuz.

TOKEN SATIŞINA KATILIMA İLİŞKİN RİSKLER

Tokenlar Satıcısı olarak Bizim tarafımı zdan $CHZ Tokenlar ı satın alınması , y üksek derecede risk içerir.

Yenilik yapan kişilerin karşılaştığı mali riskler ve işletme riskleri önemlidir ve Tokenlar Satıcısı bu risklere karşı korunmasızdır. Yenilik yapan kişiler; diğerlerinin yanı sıra ürün geliştirme, pazarlama, finansman ve genel yönetim alanlarında sıklıkla çözülemeyen beklenmedik sorunlar yaşarlar.

Tokenlar Satıcısı, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir.

Kriptografik ve FIAT para birimlerinin değerindeki olumsuz dalgalanma, Tokenlar Satıcısının Tokenları n yararını belirleyememesi, ticari ilişkilerdeki başarısızlık veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin zorluklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çok sayıda nedenden dolayı, Tokenlar Satıcısının faaliyetlerini sürdürmesi uygun olmayabilir ve Tokenlar Satıcısı tasfiye edilebilir veya Tokenlar Satıcısının tasfiyesiyle sonuçlanan eylemlerde bulunulabilir.

Tokenların vergi işlemi, burada yer alan satın alma hakları ve Tokenlar Satışı belirsizdir ve gelecekteki belirli olaylardan sonra ve bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanına bağlı olarak Size y ö nelik olumsuz vergi sonuçları s ö z konusu olabilir.

Tokenlar satın alma işlemiyle bağlantılı olarak Kendi vergi danışmanınıza başvurmanız gerekir. Bu Şartlara uygun bir Tokenlar satın alma işlemi; stopaj vergileri, gelir vergileri ve veri raporlama gereklilikleri de dahil olmak üzere olumsuz vergi sonuçlarına yol açabilir. Bu Anlaşma uyarınca Tokenlar satın alma işleminin ve/veya ticaretinin vergi işlemi konusunda Kendi profesyonel vergi danışmanlarınızın tavsiyesine başvurulmalı ve bu tavsiyeye güvenmelisiniz.

Taraftar Tokenları için ö ncesinde bir piyasa bulunmamaktadır ve Tokenlar Satışı, Tokenlar için aktif veya likit bir piyasa oluşturmayabilir

Tokenlar Satışı öncesinde, Taraftar Tokenları için herhangi bir kamuya açık piyasa bulunmamaktadır ve Taraftar Tokenları, herhangi bir kripto para borsasında olsun ya da olmasın alınıp satılmazlar. Tokenların bir kripto para borsasında alınıp satılmaları halinde, Tokenlare yönelik aktif veya likit bir ticari piyasanın oluşacağının garantisi yoktur. Tokenların piyasa fiyatının, Tokenları aldığınızda Satın Alma Bedelinin altına düşmeyeceğinin de garantisi yoktur. Satın Alma Bedeli, bir borsada alınıp satılmaya hazır olduktan sonra Tokenların piyasa fiyatının göstergesi olmayabilir.

Bir Tokenlar, herhangi bir merkez bankası veya ulusal kuruluş tarafından çıkarılan bir para birimi olmayıp herhangi bir gerçek varlık veya diğer kredilerle desteklenmemektedir. Tokenların ticareti, sadece ilgili piyasa katılımcıları arasında değeri üzerine yapılan fikir birliğine dayanmaktadır ve hiç kimse Tokenları satıcılar da dahil olmak üzere Tokenlar hamilinden satın almak zorunda değildir ve hiç kimse Tokenların herhangi bir zamandaki likiditesini veya piyasa fiyatını garanti etmez. Buna göre, Tokenlar Satıcısı Tokenlare yönelik herhangi bir talep veya piyasa olacağını garanti edemez.

Dış fakt ö rler, Tokenların piyasa fiyatını maddi ve olumsuz y ö nde etkileyebilir

Taraftar Tokenlarının (Token Satışında satılmaya hazır olmayanlar) gelecekteki satışı piyasadaki Token arzını artıracak olup, Taraftar Tokenları üzerinde aşağı yönlü bir fiyat baskısına yol açabilir. Önemli sayıda Tokenlar Token Satışı dışında satışı veya dağıtımı ya da başka satışların gerçekleşebileceği algısı, Taraftar Tokenlarının ticari fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Olumsuz y ö nde tanıtım, Tokenların fiyatını maddi ve olumsuz y ö nde etkileyebilir

Ortakların ve/veya Token Satıcısının dahil olduğu olumsuz yönde tanıtım, bu olumsuz yönde tanıtımın makul olup olmadığına bakılmaksızın, hem Taraftar Tokenlarının hem de Chiliz Tokenları nin piyasa algısını ya da piyasa fiyatını maddi ve olumsuz yönde etkileyebilir.

Socios Platformunun ve Tokenlar Satışlarının başarıya ulaşacağının garantisi yoktur

Tokenların değeri ve bunlara yönelik talep, büyük ölçüde Socios Platformunun performansına bağlıdır. Sağlam verilere dayanan oldukça iyi ve erken tahminlere rağmen, bunun lansmanından sonra ilgi çekeceğinin ve ticari bir başarıya ulaşacağının garantisi yoktur.

Tokenların ticari fiyatında, Tokenlar Satışına müteakip dalgalanmalar g ö rülebilir.

Genel olarak dijital varlıkların fiyatları, nispeten değişken olabilir ve kısa sürede önemli ölçüde dalgalanma gösterebilir. Tokenlare yönelik talep ve buna bağlı olarak Tokenların piyasa fiyatı; bazıları Tokenlar Satıcısının kontrolünün dışında kalan aşağıdaki faktörlere yanıt olarak önemli ve hızlı bir şekilde dalgalanma gösterebilir:

 • Yeni teknik yenilikler;
 • Analistlerin Tokenları n piyasa fiyatına veya Tokenlar Satıcısının mali performansına ilişkin spekülasyonları, önerileri, algıları veya tahminleri;
 • $CHZ Tokenları ile aynı borsalarda satış ve alış için kullanılabilecek Tokenlar Satıcısınınkilere benzer faaliyetlerde bulunan kurumların piyasa hesaplamalarında ve Tokenlar fiyatlarında değişiklikler;
 • Ortaklıklar, sponsorluklar veya yeni ürün geliştirmeleri gibi önemli olaylar hakkında Tokenlar Satıcısı tarafından yapılan duyurular;
 • Piyasa fiyatlarındaki ve kripto para borsalarındaki kripto paraların ticari hacmindeki dalgalanmalar;
 • Tokenlar Satıcısı kilit personelinin dahil olması veya ayrılması;
 • Tokenlar Satıcısı yönetiminin iş geliştirme stratejilerini uygulamadaki başarısı veya başarısızlığı;

Blok zinciri veya finans teknolojisi endüstrisini etkileyen koşullarda, genel ekonomik koşullarda veya piyasa duyarlılığında ya da diğer olaylarda veya faktörlerde değişiklikler.

ALICI ADRESLERİNE VE CÜZDANLARINA İLİŞKİN RİSKLER

Alıcı Socios C üzdanları, tehlikeye girebilir ve Tokenlare ö deme yapılamayabilir.

Alıcı Socios Cüzdanları, güvenli olacak şekilde tasarlanmışlardır. Bununla birlikte, Alıcı Cüzdanların herhangi bir gerekçeyle tehlikeye girmesi halinde, alıcı Socios Cüzdanlarında tutulan Tokenlar geri alınamayabilir ve bu Tokenlara ödeme yapılamayabilir ve Tokenların geri alınması kalıcı olarak mümkün olmayabilir.

Socios C üzdanınızla ilgili bilgilerin kaybolması veya tehlikeye girmesi, Tokenlara ilişkin Erişiminizi veya Mülkiyetinizi etkileyebilir.

Socios cüzdanınızdaki Tokenlara erişiminiz, kullanıcı hesabı bilgileri, adres, özel anahtar ve parola dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Socios Cüzdanına ilişkin bilgilere yönelik güvenlik önlemlerine bağlıdır. Yukarıdakilerden herhangi birinin kaybolması veya tehlikeye girmesi halinde, Socios Cüzdanınıza erişiminiz kısıtlanabilir ve bu nedenle, söz konusu Tokenların geri alınmasının mümkün olmaması ve kalıcı olarak kaybedilmeleri de dahil olmak üzere, Tokenlara ilişkin Erişiminiz ve Mülkiyetiniz olumsuz yönde etkilenebilir.

TOKEN SATICISINA VE SOCIOS PROJESİNE İLİŞKİN RİSKLER

Protokollerde, sistemlerde ve akıllı s ö zleşmelerde Tokenlar Satışı veya Socios projeleri ile bağlantılı zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar olabilir.

Socios; Tokenlar Satışları, ticaret ve oy verme ile bağlantılı protokoller, sistemler ve akıllı sözleşmelerin teknik uzmanlar tarafından denetlendiğinden, test edildiğinden ve kanıtlandığından emin olmak için makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, akıllı sözleşme teknolojisi halen gelişim aşamasının başında olduğu ve deneysel nitelikteki uygulaması önemli işletimsel, teknolojik, finansal, düzenleyici ve itibari riskler taşıdığı için bu protokollerin, sistemlerin ve akıllı sözleşmelerin zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar içerebileceği içsel riskler söz konusudur.

Token Alıcıları; Tokenların belirli bir amaca uygun olduklarına ve değer veya itibar kaybına neden olacak zayıf noktalar, güvenlik açıkları veya hatalar içermediğine ilişkin garantilerin söz konusu olmadığını anlamalı ve kabul etmelidir. Yukarıda belirtilen risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, iş stratejileri, faaliyet sonuçları ve Token Satıcısının görünümü de olumsuz yönde etkilenebilir.

Token Satıcısı, kısmen üçüncü tarafların bulunduğu konuma ve veri merkezi tesislerine bağlıdır.

Token Satıcısının altyapı ağı, kısmen üçüncü tarafların bulunduğu konumdaki tesislere sahip ve bu tesisleri bünyesinde barındıran sunucular ve üçüncü tarafların veri merkezi tesislerini kiralayan sunucular aracılığıyla kurulur. Token Satıcısı veri tesisi kira kontratını ticari olarak makul şartlarda veya hiçbir şekilde yenileyemezse Token Satıcısının Hizmetlerini yeni bir veri merkezi tesisine aktarması gerekebilir ve bu yer değişikliği ile bağlantılı olarak önemli maliyetler ve olası hizmet kesintileri söz konusu olabilir. Bu tesisler, aynı zamanda doğal afetler, kundakçılık, terör saldırıları, elektrik kesintileri ve telekomünikasyon arızalarından kaynaklanan hasarlara veya kesintilere karşı da savunmasızdır. Buna ek olarak, bu tür tesislerin üçüncü taraf sağlayıcıları güvenliği ihlal edebilirler. Herhangi bir güvenlik ihlali veya gerçekleşen hasar, Tokenlar Satıcısını ve Tokenın fiyatını etkileyebilir.

Tokenlardan kaynaklanan ö ng ö rülemeyen riskler s ö z konusu olabilir

Chiliz Tokenları ve Taraftar Tokenları gibi kriptografik Tokenlar, nispeten yeni ve dinamik bir teknolojidir. Buraya dahil edilen risklere ek olarak, Tokenlar Satıcısının öngöremedikleri de dahil olmak üzere Tokenlar satın alma, elde bulundurma ve kullanma işlemlerinize ilişkin başka riskler de söz konusudur. Bu tür riskler, burada tartışılan öngörülemez risk varyasyonları veya kombinasyonları olarak da ortaya çıkabilir.

İşlem taleplerinin engellenmesi s ö z konusu olabilir

Bir işlem talebi göndermeniz engellenirse ya da İşlem talebiniz veya e-postanız, donanım, yazılım veya Hizmet sorunları (internet ve diğer ağ bağlantısı sorunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeniyle Tarafımızca alınmazsa Socios sorumlu tutulamaz.

Ortak ile olan iş ilişkisinin feshedilmesi s ö z konusu olabilir

Taraftar Tokenlarının kullanımı ve işlevi, Bizimle Ortak (örneğin, resmi futbol takımı) arasındaki temel bir anlaşmaya dayanmaktadır. Bu tür bir ortaklığın sona erme riski söz konusudur ve böyle bir durumda Taraftar Tokenları değerini, yararını ve ilgili fikri mülkiyet haklarını kaybedecektir. Bununla birlikte, Kullanıcı söz konusu Tokenları ilgili Socios Cüzdanında tutmaya devam edecektir.

© Copyright 2018 – 2020. All Rights Reserved. Socios Services Limited (C 91496) and Mediarex Enterprises Limited (C 73768).

All featured app visualisations are conceptual and may not reflect the final product design.