Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2019

 

 1. GİRİŞ

 

Bu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası“); (i) Socios yazılım uygulaması veya ilgili herhangi bir yazılım uygulaması (“Uygulamalar“) ve (ii) https://www.socios.com web sitesi ve/veya https://www.socios.com (“Site“) web sitesinin herhangi bir alt web sitesi ve/veya ilişkili etki alanı (ve/veya alt etki alanı), (iii) Sitenin sahibi ve (iv) Socios Services Limited dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Mediarex Enterprises Limited ve bağlı kuruluşları (bundan sonra toplu olarak “Biz“, “Bize“, “Bizim“, “Kendimize” ve/veya “Mediarex” olarak anılacaktır) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan hizmetler ile ilişkilidir.

 

Siz”, “Sizin” ve “Kullanıcı”, Sitenin, Uygulamaların kullanıcı ve/veya herhangi bir Hizmetimizin müşterisi (veya potansiyel müşterisi) olan kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir şahsı ifade eder.

 

Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Verileri (Site, herhangi bir Uygulamamız aracılığıyla veya başka bir şekilde) nasıl ve neden işlediğimize ilişkin ayrıntılı ve katmanlı bilgilerin yanı sıra çeşitli haklarınızla ilgili ayrıntılı bilgiler sağlar. Gizliliğinizi korumayı ve bilgilerinizi açık ve şeffaf bir şekilde ele almayı taahhüt ederiz.

 

Bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı önemle tavsiye ederiz. İhtiyacınız olabilecek her türlü açıklama için lütfen bizimle iletişime geçin. Size ihtiyacınız olabilecek her türlü bilgiyi sağlamaktan mutluluk duyarız.

 

 1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ İÇİNDEKİLER

 

 1. Giriş
 2. Bu Gizlilik Politikasının içindekiler
 3. Geçerli Yasalar
 4. Kişisel veri nedir?
 5. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler
 6. Kişisel verileri nasıl ve neden topluyoruz?
 7. Kişisel verilerinizi ne için kullanıyoruz (işleme amacı)?
 8. Onaya ilişkin özel not
 9. Kişisel verilerin doğruluğu
 10. Doğrudan pazarlama
 11. Üçüncü taraflara aktarımlar
 12. İnternet iletişimi
 13. Yetki verilmiş ifşalar
 14. Kişisel verilerin diğer alıcı kategorileri ile paylaşılması
 15. Güvenlik önlemleri
 16. Saklama süreleri
 17. Araştırma ve istatistiksel gerekçelerle işleme
 18. Üçüncü taraf kaynaklara ilişkin bağlantılar
 19. Çerezler
 20. Reşit Olmayanlar
 21. Veri koruma yasaları kapsamındaki haklarınız
 22. Mediarex Enterprises Limited – şirket bilgileri
 23. Güncellemeler

 

 1. GEÇERLİ YASALAR

 

Malta’da (AB) kurulmuş bir kurum olarak, Sizin için olduğu kadar Bizim için de geçerli olan temel gizlilik yasaları şunlardır:

 

 • Zaman zaman tadil edilebilecek veya değiştirilebilecek Malta Verilerin Korunması Kanunu (Malta Yasalarının 586. Maddesi) ile aynı Verilerin Korunması Kanunu (‘DPA’) kapsamında düzenlenmiş çeşitli ikinci derecede mevzuat;
 • 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı bakımından bireylerin korunmasına ilişkin Direktifi ilga edici, zaman zaman tadil edilebilecek veya değiştirilebilecek Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğü (AB) (Genel Veri Koruma Tüzüğü) (“GDPR“) ve
 • DPA ve/veya GDPR’ye ilişkin olarak sonradan gelen mevzuatlar.

 

Yukarıdakilerin tümü toplu olarak “Veri Koruma Yasaları” olarak anılacaktır

 

 1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

 

“KİŞİSEL VERİ”, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanabilir bir birey ile ilişkili herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir.

 

Anonim ve/veya anonimleştirilmiş verileri (Sitenin, Uygulamaların Kullanıcılarını veya Hizmetlerimizin müşterilerini tanımlayamayacak şekilde) kullanmamızın mümkün veya uygun olmadığı durumlarda da daima Gizliliğinizi ve Kişisel Verilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz.  Kişisel Verileri, Site veya Uygulamalar aracılığıyla dijital olarak (belirli verileri Bize sağlamayı tercih ettiğinizde veya bazı durumlarda otomatik olarak ya da üçüncü taraflardan) çeşitli şekillerde toplarız.

 

 

 1. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

 

Sizden çeşitli kategorilerde Kişisel Veriler toplarız. Bunlar:

 

Kişisel Verilerin Kategorisi Açıklama
İletişim Bilgileri

Tam yasal ad,  e-posta adresi,  ikametgah adresi ve cep telefonu/telefon numarası.

 

Konum İnternete bağlanan bilgisayarın IP adresi, kullanılan cep telefonu ve Uygulamalar aracılığıyla konum verisi ve GPS verisi.
Ulusal Tanımlayıcı

Pasaport numarası veya ulusal kimlik numarası gibi sizin kim olduğunuzu (uyruk dahil) tanımlamak için

bir devlet tarafından size atfedilen bir numara veya kod.

 

Kullanım tarihi Hizmetlerimizi (Sitemiz ve/veya Uygulamalarımız) nasıl ve ne zaman kullandığınıza ilişkin bilgiler
Belgeye Dayalı Veriler

Farklı formattaki belgelerde veya bunların nüshalarında saklanan hakkınızdaki bilgiler.

 

Bu, pasaportlar, kimlik kartları ve kimliğinizi doğrulayan ve ikametgah adresinize ilişkin kanıt niteliğindeki hizmet faturalarının yanı sıra Uyumluluk ekibimiz tarafından gerekli görülen diğer ek belgeleri içerir.

Özel veri türleri

Veri Koruma Yasaları, bazı kişisel bilgi türlerini özel olarak ele alır; biz de bu bilgileri ancak yasalar izin veriyorsa toplar ve kullanırız. Bu veriler şunları içerir:

 

§  Siyasi bağlantılar

§  Cezai hükümler ve suçlar

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ NASIL VE NEDEN TOPLUYORUZ?

 

Genel bir kural olarak, Sitemize veya Uygulamalarımıza kaydolurken, Hizmetlerimize ilişkin sorgular ile ilgili olarak Bizim ile iletişim kurarken, zaman zaman çıkarabileceğimiz haber bültenleri gibi Bizim tarafımızdan ya da Sitemiz veya Uygulamalarımız aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmete abone olurken veya zaman zaman Bizim (ve/veya İştiraklerimizin ve/veya kurumsal ortaklarımızın) sunabileceği tekliflere üye olurken sağladığınız veriler (İletişim Bilgileri dahil) gibi, Bize sağlamayı tercih ettikleriniz dışında Sizi bir birey olarak tanımlayan bilgiler olan Kişisel Verileri toplamıyoruz.

 

Bununla birlikte, veri şirketleri, kamuya açık veri tabanları, müşterek pazarlama ortakları, sosyal medya platformları ve diğer üçüncü taraflar dahil olmak üzere diğer kaynaklardan kişisel veriler de toplayabiliriz. İletişim bilgilerinizi doğrulamamız gerektiğinde üçüncü taraflardan Sizin hakkınızda Kişisel Veriler de alabiliriz. Böyle bir durumda, söz konusu Kişisel Verilerin kaynağı ile topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerin kategorileri hakkında Sizi daha fazla bilgilendirmek için yasaların gerektirdiği tüm önlemleri alacağız. Yasada, bu tür bir faaliyetin Size ifşa edilmesinin özellikle yasaklandığı bazı durumlar (örneğin, kara para aklamayı önleme amaçları doğrultusunda gereken özeni gösterirken) söz konusudur.

 

Site veya Uygulamalar aracılığıyla otomatik olarak toplayabileceğimiz Kişisel Veriler hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki Çerezler bölümüne bakın.

 

Aksi belirtilmedikçe ve çeşitli kontrollere tabi şekilde, genel bir kural olarak, (Sizden veya başka bir yerden) yalnızca:

 

 • Bizden talep ettiğiniz hizmetleri Size sağlayabilmemiz için gerekli olan;
 • Yasal olarak toplamanız/kullanmamız ve önceden belirlenmiş bir süre boyunca muhafaza etmemiz gereken
 • Meşru ticari menfaatlerimiz için gerekli olduğuna inandığımız Kişisel Verileri topluyoruz

 

Belirli kişisel veri kategorilerini neden işlediğimizin yanı sıra bununla ilgili yasal gerekçenin/gerekçelerin ayrıntılı bir açıklaması için lütfen aşağıdaki ‘Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz (İşleme Amacı)?’ bölümüne bakın.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE İÇİN KULLANIYORUZ (İŞLEME AMACI)?

 

Veri Koruma Yasaları, kişisel verileri yalnızca uygun bir gerekçeniz varsa kullanmanıza izin verir. GDPR, aşağıdaki gerekçelerden bir veya daha fazlasına sahip olmanız gerektiğini belirtir:

 

 • Taahhüt ettiğimiz hizmetleri sunmak için
 • Yasal sorumluluğumuz olması
 • Meşru menfaatimizin söz konusu olması (bu, Kişisel verilerinizi kullanmak için iktisadi veya ticari bir gerekçemiz olması anlamına gelir) Meşru menfaatimize istinad edersek bunun ne olduğunu söyleyeceğiz
 • Buna onay vermeniz

 

Aşağıda, Kişisel verilerinizi ne için kullandığımız ve bununla ilgili olarak istinad ettiğimiz yasal gerekçenin/gerekçelerin bir açıklaması verilmiştir.

 

Lütfen Sizin onayınıza istinad ettiğimiz durumlarda bunun isteğiniz zaman geri çekilebileceğini unutmayın.

 

 • Sistemimizde bir hesap oluşturmak amacıyla topladığımız kişisel veri kategorileri, iletişim bilgilerini, belgeye dayalı verileri, ulusal tanımlayıcıları ve özel kategori (özellikle siyasi bağlantılar) verilerini içerir. Bu tür verileri işlemenin hukuki zemini, sözleşmeye bağlı gerekliliğe, doğru bir hesaba sahip olduğumuzdan emin olma meşru menfaatine ve durum tespiti amaçları doğrultusunda yasal sorumluluğa dayanmaktadır.

 

 • Sizinle olan ilişkimizi yönetmek amacıyla topladığımız kişisel veri kategorileri, çoğunlukla sözleşmeye bağlı gereklilik ve yasal yükümlülüklere uyum amaçları doğrultusundaki iletişim bilgileridir.

 

 • İşletmemizi herhangi bir riskten, dolandırıcılıktan veya diğer yasa dışı faaliyetlerden (kara para aklama veya terörist faaliyetlerinin finansmanı gibi) korumak için herhangi bir şüpheli davranışı belirlemek ve araştırmak amacıyla topladığımız kişisel veri kategorileri, çoğunlukla belgeye dayalı veriler ve iletişim bilgileridir. Bu verileri toplamanın hukuki zemini, yasal yükümlülüklere olan uyumumuza ve dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesindeki meşru menfaate dayanmaktadır.

 

 • Bir haber bültenine veya posta listesine abone olmak amacıyla, çoğunlukla onayınıza dayalı olarak iletişim bilgilerini toplarız.

 

 • Hizmetlerimizden (müşteri destek hizmetleri dahil) herhangi birini kullanmak/almak için bize gönderdiğiniz sorgularınızı ve/veya taleplerinizi değerlendirmek amacıyla, sözleşmeye bağlı gerekliliğe ve sorgularınız ile ilgilenebilme meşru menfaatine dayalı olarak çoğunlukla iletişim bilgilerini toplarız.

 

 • Sistemimizdeki kullanıcı hesabı kayıtlarını muhafaza etmek ve güncellemek amacıyla, sözleşmeye bağlı gerekliliğe ve doğru bir kullanıcı hesabı kaydına sahip olduğumuzdan emin olma meşru menfaatine dayalı olarak iletişim bilgilerini toplamamız gerekecektir.

 

 • Sizinle olan ilişkilerimizi yönetmeye devam etmek amacıyla, sözleşmeye dayalı gerekliliğe ve yasal yükümlülüklere uyuma dayalı olarak iletişim bilgilerini toplamamız gerekecektir.

 

 • Herhangi bir mali suçun tespit edilmesi ve önlenmesi dahil olmak üzere yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak amacıyla, yasal yükümlülüklerimize dayalı olarak belgeye dayalı verileri, özel veri türlerini, ulusal tanımlayıcıları ve konum verilerini toplamamız gerekecektir.

 

 • Özellikle de konum hizmetleri gibi Uygulama aracılığıyla sağlananlar dahil olmak üzere, size hizmetlerimizi sağlamak amacıyla, sözleşmeye bağlı gerekliliğimize dayalı olarak iletişim bilgilerini ve izleme verilerini toplamamız gerekecektir.

 

 • Markalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve yönetmek amacıyla, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirme meşru menfaatine dayalı olarak iletişim bilgilerini toplamamız gerekecektir.

 

 • Dahili veri analizi amacıyla, sözleşmeye bağlı gerekliliğe dayalı olarak iletişim bilgilerini ve izleme verilerini toplamamız gerekecektir.

 

 

Verilerinizi gelecekte yukarıdakilerle tamamen ilgisiz yeni bir amaç doğrultusunda işlememiz gerekirse Sizi önceden bu işleme hakkında bilgilendireceğiz ve Siz bu işleme ile ilgili Geçerli haklarınızı (aşağıda açıklandığı gibi) kullanabileceksiniz.

 

Son olarak, Size ilişkin bazı Kişisel Veriler olmadan, Bizden beklediğiniz hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlama ya da Sitemizin ve/veya Uygulamamızın tam işlevselliğini garanti etme durumunda olamayacağımızı unutmayın.

 

 

 

 

 1. ONAYA İLİŞKİN ÖZEL NOT

 

Bu sınırlı durumlarda, Kişisel Verilerinizi Sizden açık ve net bir şekilde alacağımız Onayınıza dayalı olarak işleyeceğiz. Bize onay verdiğiniz durumlarda, dilediğiniz zaman Onayınızı geri çekme hakkına sahip olacaksınız ve bu, Tarafımızca alternatif bir seçenek belirtilmediği sürece Bize İzninizi sağladığınız şekilde olacaktır.

 

Onayınızı (aşağıdaki fiziksel adres veya e-posta adresi aracılığıyla Bize yazarak) dilediğiniz zaman geri çekme hakkınızı kullanırsanız, bu aşamada, Sizin onayınıza gerek duymadan Kişisel Verilerinizi işlemek üzere yasal olarak yetkili (veya yükümlü) olduğumuz durumlarda, Kişisel Verilerinizi işlemek için alternatif bir hukuki zemin bulunup bulunmadığını (örneğin, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe dayalı olarak) belirleyeceğiz ve varsa, sizi uygun şekilde bilgilendireceğiz.

 

Bu tür Kişisel Verileri talep ettiğimizde bizi daima reddedebilirsiniz; ancak istenen hizmetleri sağlamak için ihtiyacımız olan gerekli verileri Bize sağlamayı reddederseniz, Size özellikle de onayın kullanabileceğiniz tek hukuki gerekçe olduğu bu tür bir hizmeti (konum hizmetleri gibi) sağlayamayabiliriz.

 

Açıklamak gerekirse, onay Kişisel Verilerinizi işlememize izin vermenizin tek yolu değildir. Yukarıdaki Bölüm 7’de, Kişisel Verilerinizi belirli amaçlar doğrultusunda işlerken istinad ettiğimiz çeşitli gerekçelere dikkat çektik.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU

 

Sizin hakkınızda elimizde bulunabilecek Kişisel Verilerin güncel ve mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için her türlü makul çaba gösterilir. Sizin hakkınızda elimizde bulunan bilgileri, aşağıda açıklanan şekilde Bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık fark ederseniz, bunu düzeltiriz ve gerektiğinde sileriz. Lütfen geçerli Veri Koruma Yasaları açısından Yasal haklarınızın ayrıntılı bir listesi için aşağıya bakın.

 

 1. DOĞRUDAN PAZARLAMA

 

Yasalarla yetkilendirildiğimiz durumlarda, yalnızca pazarlama ile ilgili posta iletileri, e-postalar ve diğer bildirimler göndeririz. Çoğu durumda, bunu yapmak için Sizin onayınıza istinad ederiz (özellikle elektronik iletişim yöntemi kullandığımız durumlarda). Herhangi bir zamanda artık Bizden doğrudan pazarlama iletişimi almak istemiyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgiler aracılığıyla Bizimle iletişime geçerek Bizi bilgilendirin veya Sitemizdeki/Sitelerimizdeki veya Uygulamalarımızdaki Tercihinizi güncelleyin.

 

Elektronik iletişim ile doğrudan pazarlama yapılması halinde (yasal olarak bunu yapmaya yetkili olduğumuz durumlarda), bu tür herhangi bir iletişimden vazgeçmeniz (veya buna ilişkin aboneliğinizi iptal etmeniz) için Size kolay bir yol sunulacaktır.

 

Lütfen Bize vermiş olabileceğiniz herhangi bir onayı geri çekseniz bile veya Bizden bu tür bir doğrudan pazarlama materyali almayı reddetmeniz halinde (Onayınıza ihtiyaç duymadığımız bu gibi durumlarda), zaman zaman vazgeçemediğiniz bazı önemli bildirimleri yine de Size göndermemiz gerekebileceğini lütfen unutmayın. 

 

 

 1. ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMLAR

 

Genel bir ilke olarak, Sizin hakkınızda işlediğimiz Kişisel Veriler (Sitelerimizden veya Uygulamalarımızdan herhangi biri aracılığıyla ya da başka bir şekilde toplanır), Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde bir koruma sunacağı kabul edilen AEA dışındaki başka herhangi bir ülke kapsamında saklanacak ve işlenecektir.

 

Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde bir koruma sunacağı düşünülmeyen AEA dışındaki bir ülkeye aktarmamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda, her halükarda Kişisel Verilerinizi korumak için uyguladığımız tüm uygun güvenlik tedbirleri dışında, yeterli düzeyde ek önlemler alırız. Örneğin, bu bir AEA içi aktarım bile olsa, alıcının Kişisel Verilerinizi korumak için tasarlanmış AB Standart Sözleşme Maddelerine (AB Model Maddeleri) bağlı olmasını sağlayacağız.  Bu tür veri aktarımları ile ilgili olarak yürürlükte olan yeterli düzeydeki güvenlik tedbirlerimize ilişkin daha fazla bilgi almak için Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 1. İNTERNET İLETİŞİMİ

 

İnternet üzerinden gönderilen verilerin, bilgiyi gönderen ve alan kişinin aynı ülkede bulunduğu durumlarda bile uluslararası sınırlardan geçerek iletilebileceğini fark edeceksiniz. Kişisel Verilerin Sizin tarafınızdan Avrupa Birliği’nde yürürlükte olandan daha düşük bir koruma düzeyine sahip bir ülke aracılığıyla ve herhangi bir teknolojik yolla tarafımıza aktarılmaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Biz almadan önce Kişisel Veriler ile bağlantılı olarak Sizin tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça yapılan veya ihmal edilen herhangi bir durumdan sorumlu tutulamayız.

 

Ayrıca Sorumluluğumuz açıkça Malta’da yürürlükte olan bir yasadan kaynaklanmadıkça, internet aracılığıyla aktarılırken Verilerinizin güvenliğine ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyiz.

 

 1. YETKİ VERİLMİŞ İFŞALAR

 

Bu Gizlilik Politikasında yer alan herhangi bir hususa halel getirmeksizin ve tam şeffaflık çerçevesinde, Sizinle ilişkili olarak işleyebileceğimiz ilgili Kişisel Verileri (belirli durumlarda ilgili IP adresleri de dahil), aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Koruma Yasaları kapsamında izin verildiği takdirde (Sizin onayınız olsun ya da olmasın) AB/AEA içindeki veya dışındaki yetkili üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutarız:

 

 • Dolandırıcılığı önlemek, tespit etmek veya bastırmak amacıyla (örneğin, Kendiniz hakkında yanlış veya aldatıcı bilgiler verirseniz veya başka biri gibi davranmaya çalışırsanız, Eylemlerinize ilişkin herhangi bir tür soruşturmaya yardımcı olmak için Sizin hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri ifşa edebiliriz);
 • Mediarex’in veya bağlı kuruluşlarından herhangi birinin, (işletme, hisse senetleri, varlıklar veya benzeri ile ilgili olarak) bir birleşme, satış, yeniden yapılanma, satın alma, müşterek girişim, devir veya aktarım faaliyetine dahil olması durumunda;
 • Haklarımızı (mülkiyet hakkı dahil) ve güvenliğimizi veya İştiraklerimizin, Sitemizin Kullanıcılarının veya Sizlerin haklarını ve güvenliğini korumak ve savunmak;
 • Sitemizi veya Uygulamamızı kötüye kullanım, yanlış kullanım veya yetkisiz kullanıma karşı korumak;
 • Bizimle imzalamış olabileceğiniz herhangi bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek herhangi bir amaç doğrultusunda (üçüncü taraflarca hizmet sağlanması talebi de dahil) veya bir sözleşme imzalamadan önce Talebinize ilişkin girişimlerde bulunmak;
 • Kişisel Verilere ilişkin herhangi bir Mahkeme celbine veya emrine ya da benzeri resmi talebe yanıt verilmesiyle doğabilecek yasal yükümlülüklere uymak veya
 • Aksi geçerli bir yasa (örneğin, kara para aklamayı önleme mevzuatı kapsamında) tarafından veya kapsamında özel olarak izin verilmesi veya talep edilmesi halinde.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN DİĞER ALICI KATEGORİLERİ İLE PAYLAŞILMASI

 

İlgili veriler, ayrıca Mediarex üyelerine ve personeline, Mediarex’in diğer bağlı kuruluşlarına ve/veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlardan herhangi birine uygun olması halinde Avrupa Birliği dahilinde bulunan alt yüklenicilere (Sitemizin ve Uygulamamızın ve/veya Talep edebileceğiniz hizmetlerin işlevselliğini kolaylaştıran Hizmet sağlayıcılarımız dahil) uygun şekilde (ve her durumda Veri Koruma Yasaları uyarınca) ifşa edilecek veya bu kişilerle paylaşılacaktır.

 

Bu tür yetki verilmiş ifşalar, Veri Koruma Yasalarına uygun şekilde yapılacaktır (örneğin, tüm İşlemcilerimiz aldıkları herhangi bir bilgiyi gizli tutma ve çalışanlarının/personelinin de benzer yükümlülüklere bağlı olmasını sağlama gibi sıkı bir yükümlülük de dahil olmak üzere söz konusu Veri Koruma Yasalarındaki gerekliliklere sözleşme ile bağlıdırlar). Söz konusu hizmet sağlayıcılar da bir dizi başka yükümlülüğe bağlıdırlar (özellikle GDPR’nin 28. Maddesi).

 

Kişisel Verileriniz ayrıca, özellikle markalı ürünlerini ve hizmetlerini Sitemiz ve/veya Uygulamamız aracılığıyla kullanmayı, satın almayı veya etkileşimde bulunmayı seçtiğiniz spor takımları olan iş ortaklarımız ile de paylaşılacaktır. Bununla birlikte, Kişisel Verileriniz hiçbir zaman pazarlama amacıyla bu gibi üçüncü taraflarca işlenmeyecektir (Siz onay vermedikçe).

 

Bu Gizlilik Politikası tarihinde Kişisel Verilerinizi ifşa edebileceğimiz ve/veya paylaşabileceğimiz üçüncü taraflar şunlardır:

 

 • En gelişmiş güvenlik protokolleri ve münhasır kontrolümüz kapsamında verilerin barındırılması için Bulut Hizmeti Sağlayıcısı.
 • Sınırlı erişimli ve sıkı kontroller altındaki BT sistemlerimizin/Sitemizin/Sitelerimizin bakımı ve desteklenmesi için BT Hizmeti Sağlayıcıları.
 • Kullanıcılarımıza sınırlı erişim ve sıkı kontrollerimiz ile üst düzey müşteri desteği sağlamak üzere bir müşteri destek yazılımı sağlanması için Müşteri Destek Yazılımı Sağlayıcıları.
 • Sıkı kontrol ve yönetimimiz altında pazarlama e-posta iletişimi gönderimlerinin sağlanması için Pazarlama ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetim Araçları.
 • Yasal yükümlülüklerle uyum için ve ancak ifşa gerekliliğine ilişkin doğrulamalar yapıldıktan sonra Resmi Makamlar.
 • Mediarex ve bağlı kuruluşlarına yasal ve mali destek sağlanması için bağımsız mali ve yasal danışmanlarımız
 • Uygun görüldüğü takdirde, söz konusu hizmetlerin ve malların uygun hale getirilmesi de dahil, size yönelik hizmetleri ve malları kolaylaştırmak ve iyileştirmek için işbirliği veya ortaklık sözleşmesi yaptığımız iş ortakları.
 • Pazarlama amaçlı reklam ortakları ve sosyal medya platformları Facebook’un ‘Özel Hedef Kitlesi’ veya ‘Google Reklamları’nı kullanarak Size reklam gönderebilir, sebebleri hizmetlerimize ilgi göstermiş olarabilir veya reklamlarımızı profilinize benzer profillere sahip olanlara gönderebilir.

 

 

 1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Elimizde bulunabilecek (ve/veya duruma göre herhangi bir iştirake/ortağa/alt yükleniciye aktarabileceğimiz) Kişisel Veriler, Kurum içi güvenlik politikamız ve geçerli yasalar uyarıca güvenli bir şekilde tutulacaktır.

 

Sizinle ilişkili olarak işleyebileceğimiz Kişisel Verilerin bir kısmının ve/veya tamamının gizliliğini korumak ve Kişisel Verilerinizin aşağıdaki durumlardan korunmasını sağlamak üzere Teknik, fiziksel ve idari prosedürlerimizi düzenli olarak incelemek ve geliştirmek için makul çabayı gösteriyoruz:

 

 • Yetkisiz erişim
 • Uygunsuz kullanım veya ifşa
 • Yetkisiz değişiklik
 • Yasa dışı imha veya kazara kayıp

 

Kontrolümüz altında olabilecek Kişisel Verileri korumak için güvenlik politikaları ve kuralları ile teknik ve örgütsel önlemler uygulamaktayız. Kişisel Verilere erişebilen ve Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilişkili tüm üyelerimiz, personelimiz ve veri işlemcilerimiz (Avrupa Birliği dahilinde bulunan belirli alt yükleniciler ve bulut hizmeti sağlayıcılar da dahil) ayrıca (sözleşme uyarınca) Kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin Kişisel Verilerinin gizliliği ile Veri Koruma Yasalarının dayattığı diğer zorunluluklara saygı göstermekle yükümlüdür.

 

Tüm bunlara rağmen, bir veri iletiminin veya depolama sisteminin %100 güvenli olabileceğini garanti edemeyiz. Kişisel Verilerinize erişmelerine izin verilen (bu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere) yetkili üçüncü tarafların ve harici/üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının, işlenmekte olan Kişisel Verileri yetkisiz veya kazara ifşa, kayıp veya imhadan ya da yasa dışı herhangi bir işlemeden korumak için gerekli olabilecek uygun teknik ve örgütsel güvenlik önlemlerini özellikle uygulamaları gereklidir.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu hizmet sağlayıcıları Veri Koruma Yasaları (özellikle GDPR’nin 28. Maddesi) uyarınca başka bir takım yükümlülüklere de bağlıdır.

 

 

 1. SAKLAMA SÜRELERİ

 

Kişisel Verilerinizi yalnızca gerekli olduğu sürece saklayacağız (ilk başta elde edilme amacını dikkate alarak). Neyin “gerekli” olduğunu belirlemek için kullandığımız kriterler, söz konusu Kişisel Verilere ve Sizinle olan ilişkimize (süresi dahil) bağlıdır.

 

Standart uygulamamız, belirli Kişisel Verileri belirli bir süre boyunca saklamamıza izin veren veya bunu yapmamızı zorunlu kılan (böyle bir durumda Kişisel Verileri bu tür bir yasalarla belirtilen maksimum süre boyunca saklayacağız) belirli AB ve/veya Malta yasası/yasaları (örneğin, vergi veya şirketler hukuku) olup olmadığını belirlemektir.

 

Ayrıca Sizin tarafınızdan ve/veya üçüncü taraflarca Bize karşı kullanılabilecek herhangi bir yasa ve/veya sözleşmeye bağlı hüküm olup olmadığını ve böyle bir yasa ve/veya hüküm varsa bu eylemler için öngörülen süreleri (genellikle beş (5) yıldır) de belirlemek zorunda olacağız. Böyle bir yasa ve/veya hükmün olmadığı ikinci durumda, Kendimizi Sizin tarafınızdan ve/veya üçüncü taraflarca öne sürülen herhangi bir talep, iddia veya bu gibi diğer eylemlere karşı savunmamız için ihtiyaç duyabileceğimiz ilgili Kişisel Verileri, gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız.

 

Kişisel Verilerinizi Sistemlerimizde aşağıda belirtilen en uzun süre boyunca saklayacağız:

 

 • Hizmetlerimizin bir müşterisi veya kullanıcısı olduğunuz sürece
 • Geçerli yasaların gerektirdiği herhangi bir saklama süresi
 • Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili olarak hukuk davasının veya soruşturmaların vuku bulabileceği sürenin sonu

 

Artık Kişisel Verilere ihtiyaç duymamamız halinde, söz konusu Kişisel Verileri ya güvenli bir şekilde siler ya da anonimleştiririz.

 

 1. ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKSEL GEREKÇELERLE İŞLEME

 

Kullanıcı veya müşteri bilgilerini kullanan araştırma ve istatistikler, yalnızca Kullanıcılarımızın ve/veya müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayabilmemiz ve Hizmetlerimizi/faaliyetlerimizi geliştirerek iyileştirebilmemiz için gerçekleştirilir. Her durumda, öncesinde Sizden yasal olarak almamız gereken her türlü onayın alınmasını daima sağlayacağız. Diğer tüm durumlarda olduğu gibi, gerekli olabilecek tüm uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını da sağlayacağız.

 

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF KAYNAKLARA İLİŞKİN BAĞLANTILAR

 

Üçüncü taraf web sitelerine ilişkin olarak sağlayabileceğimiz bağlantılar, açık bir şekilde işaretlenmiştir ve bu web sitelerinin içeriğinden (geçerli gizlilik politikaları ve her türlü veri işleme faaliyetleri dahil) hiçbir şekilde sorumlu olmayız (ve bunları herhangi bir şekilde onayladığımız düşünülemez). Bu tür üçüncü taraf web sitelerindeki gizlilik politikalarına uymanızı öneririz.

 

 1. ÇEREZLER

 

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Uygulamamızı kullandığınızda, çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanarak belirli Kişisel Veri kategorilerini otomatik olarak toplarız.

 

Çerezlerin ne olduğu ve bu verileri nasıl ve neden bu şekilde işlediğimiz (“gerekli” ve “gereksiz” çerezler arasındaki fark dahil) gibi daha ayrıntılı bilgiler için lütfen ayrıntılı Çerezler Politikamızı okuyun.

 

 1. REŞİT OLMAYANLAR

 

Sitemiz, Uygulamamız ve hizmetlerimiz, on altı (16) yaşından küçüklerin kullanımına yönelik değildir ve bu nedenle, asla söz konusu kişilerin Kişisel Verilerini kasıtlı olarak toplamayız. Rıza yaşından küçükseniz lütfen siteyi, Uygulamayı ve diğer hizmetlerimizi kullanmak için ebeveyninize veya yasal vasinize danışarak ilgili kişiden izin alın.

 

Tarafımızca on altı (16) yaşından küçük kişilerden alınan Kişisel Verilerin, çocuktan sorumlu ebeveynden alınan uygun bir yetki ile gönderilmesini ve gönderenin Talep ettiğimiz takdirde bu yetkiyi her zaman gösterebilmesini dikkate alacağız.

 

 

 1. VERİ KORUMA YASALARI KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

 

Bize sunduğunuz herhangi bir talebi karşılamadan önce, ilk olarak Kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir.

 

Yukarıdaki Saklama Süreleri bölümünde açıklandığı gibi, bazı Kişisel Verilerin Yasal saklama yükümlülüklerimizle uyumlu olmasını sağlamamız ve ayrıca Talep ettiğiniz değişiklik veya silme işleminden önce, Talep ettiğiniz işlemleri tamamlamamız da gerekebilir.

 

Belirli koşullar altında, yasalar gereği şu haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımız ve haklarınız hakkında açık, şeffaf ve kolay anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilme.

 

 • Kişisel bilgilerinize erişim talep etme (genellikle “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu, Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan Kişisel Verilerin bir nüshasını almanızı ve bu verileri yasal bir şekilde işlediğimizi kontrol etmenizi sağlar.

 

 • Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme. Bu, Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan eksik veya yanlış herhangi bir bilginin düzeltilmesini sağlar.

 

 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme. Bu, işlemeye devam etmemiz için herhangi iyi bir neden olmaması halinde (örneğin, Düzenleyici ve yasal yükümlülüklerimize uymak için Kişisel Verilerini kullanmaya devam etmemiz gerekebilir) Bizden kişisel bilgileri kaldırmamızı veya silmemizi istemenizi sağlar.

 

 • Meşru bir menfaate (veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatine) istinad etmekte olduğumuz ve Sizin Kişisel Verilerinizi kullanmamıza itiraz etmenize yol açan ve Bizim Sizin haklarınızı, menfaatlerinizi ve özgürlüklerinizi geçersiz kılarak bunu yapmak için hukuki bir zeminimizin (örneğin, adli bir davayı savunmak için bunu yapmamız gerekebilir) olmadığı durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

 

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme. Bu, Sizin hakkınızdaki Kişisel Verilerin (örneğin, doğruluğunu ve işlenme gerekçesini belirlememizi istiyorsanız) işlenmesini askıya almamızı istemenizi sağlar.

 

 • Bize sağlamanız ve onayınıza dayalı olarak kullanmamız veya Sizinle bir sözleşme imzalamamız ve otomatik araçlar kullanarak işlememiz halinde Kişisel Verilerinizin başka bir tarafa aktarılmasını talep etme.

 

 • Onayı geri çekme. Kişisel Verilerinizin belirli bir amaç doğrultusunda toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Onayınıza (yukarıda belirtilen diğer yasal gerekçelerin aksine) istinad etmekte olduğumuz sınırlı koşullarda, söz konusu belirli işleme için Onayınızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.  Onayınızı geri çektiğinize dair bir bildirim aldığımızda, buna ilişkin meşru bir menfaatimiz olmadığı veya belirli bir süre boyunca bunu yapmaya devam etmek için düzenleyici gerekliliklere bağlı olmadığımız takdirde, artık ilk başta kabul ettiğiniz amaç veya amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işlemeyeceğiz.

 

 • Şikayette bulunma. Bilgilerinizi Veri Koruma Yasalarını ihlal eden bir şekilde kullandığımızı düşünüyorsanız, Malta’da bulunmanız halinde uygun Veri Koruma Denetleyici Kurumuna bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz; bu kurum, www.idpc.org.mt bağlantısına tıklayarak erişilebilen Bilgi ve Veri Koruma Komiserliğidir (‘OIDPC’). Ortaya çıkabilecek tüm sorunları ilk önce Bizimle çözmeye çalışmanızı rica ederiz.

 

 

SİZDEN İSTEYEBİLECEKLERİMİZ

 

Şikayetinizin veya talebinizin niteliğini anlamamıza yardımcı olmak, Kimliğinizi doğrulamak ve bilgilere erişiminize hak tanımak (ve diğer haklarınızı kullanmanızı sağlamak) için Sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel bilgilerin bunları almaya hakkı olmayan herhangi bir kişiye ifşa edilmemesini sağlayan uygun bir başka güvenlik önlemidir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma konusundaki talepleriniz özellikle de tekrarlayan niteliklerinden dolayı açıkça temelsiz veya aşırı olursa, bilgi veya iletişim sağlamak için tarafımızca yapılan idari masraflar göz önünde bulundurularak veya Sizin talep ettiğiniz işlem dikkate alınarak, Sizden Kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecek makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutarız. Belirli durumlarda tahsil edilecek ücret tutarını önceden size bildireceğiz.

 

TALEBİNİZE HIZLI BİR ŞEKİLDE NASIL YANIT VERECEĞİZ?

 

Her durumda, taleplerinizi makul olan en kısa sürede (talebin alınmasından sonra en fazla bir ay içinde) karşılayacağız; bu süre, taleplerin zorluğu ve sayısı dikkate alınarak gerektiğinde iki (2) ay daha uzatılabilir. Talebin alınmasından sonraki bir (1) ay içinde, gecikmenin nedenleri ile birlikte söz konusu uzatma hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

 

 

 1. MEDİAREX ENTERPRİSES LİMİTED – ŞİRKET BİLGİLERİ

 

Malta’da C73768 şirket sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi 14 East, Level 7, Triq Tas-Sliema, Gzira, GZR 1639, Malta’da bulunan bir şirket olan Mediarex Enterprises Limited, Sitemiz veya Uygulamamız yoluyla ya da yukarıda açıklanan şekilde alınan Kişisel Verilerinizi işlemekten sorumlu veri denetleyicisidir.

 

Gizlilik ile ilgili herhangi bir sorunuz/yorumunuz varsa veya Kişisel haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen dataprotection@socios.com adresine “GİZLİLİK TALEBİ” konu başlığıyla e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazarak Bizimle iletişime geçin:

 

‘VERİ KORUMA SORUMLUSU

MEDIAREX ENTERPRISES LIMITED,

14 EAST, LEVEL 7,

TRIQ TAS-SLIEMA,

GZIRA GZR 1639 – MALTA.’

 

  

 1. GÜNCELLEMELER

 

Özellikle yasal yükümlülüklerin zorunlu kılması veya kullanıcılarımızın güvenliği için gerekmesi halinde, bu Gizlilik Politikasını dilediğimiz zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında ne zaman değişiklik yaptığımızı size bildirmek için bu sayfanın başındaki revizyon tarihini değiştireceğiz. Değiştirilen Gizlilik Politikası, bu revizyon tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tür değişiklikler hakkında sizi resmi olarak bilgilendirmeyeceğiz ve bu nedenle, değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu Gizlilik Politikası sayfasını kontrol etmeniz Sizin yararınızadır.